EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2049

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2049 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia

OJ L 300, 17.11.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2049/oj

17.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/15


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2049 A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în legislația națională aplicabilă pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (2) prevede că verificarea îndeplinirii condiției sus-menționate în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date relevantă.

(4)

Suedia a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date dactiloscopice.

(5)

Suedia a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Austria.

(6)

A fost efectuată o vizită de evaluare în Suedia și echipa de evaluare austriacă a elaborat un raport privind vizita de evaluare respectivă, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului.

(7)

A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice.

(8)

La 13 iulie 2015, Consiliul a ajuns la concluzia că Suedia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI.

(9)

Prin urmare, în scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Suedia ar trebui să aibă dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Danemarcei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI.

(11)

Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI.

(12)

Regatului Unit nu îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, acesta nu participă la adoptarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI, nu are obligații în temeiul acesteia și nici nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Suedia are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 15 noiembrie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).


Top