EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0512

Decizia (UE) 2015/512 a Comisiei din 25 martie 2015 de modificare a Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă

OJ L 81, 26.3.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/512/oj

26.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/4


DECIZIA (UE) 2015/512 A COMISIEI

din 25 martie 2015

de modificare a Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249,

întrucât:

(1)

La 5 noiembrie 2014, în cadrul celei de a 2104-a reuniuni a Colegiului, Comisia a decis să își reorganizeze serviciile și să transfere de la Oficiul European de Luptă Antifraudă către Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare sarcinile legate de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop protecția monedei euro împotriva contrafacerii, sprijinirea în acest domeniu prin intermediul formării și al asistenței tehnice.

(2)

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei (1) se modifică după cum urmează:

(3)

Întrucât reorganizarea serviciilor Comisiei menționată anterior a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, dispozițiile legale relevante ar trebui actualizate fără întârziere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (2), a doua teză se elimină.

2.

Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Oficiul răspunde de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop combaterea fraudei, în conformitate cu alineatul (1).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi de după data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).


Top