EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0575

Regulamentul (UE) nr. 575/2014 al Comisiei din 27 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 383/2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 159, 28.5.2014, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/575/oj

28.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/47


REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2014 AL COMISIEI

din 27 mai 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 383/2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 1 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 383/2012 al Comisiei (2) se aplică permiselor de conducere care conțin un microcip și stabilește o serie de cerințe tehnice.

(2)

În special, secțiunea III.4.2 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 383/2012 stabilește un sistem de numerotare pentru omologarea UE de tip bazat pe alocarea unui număr distinct statului membru care a eliberat omologarea UE de tip.

(3)

Ca urmare a aderării Croației la Uniune, este necesar să se prevadă un număr distinctiv pentru această țară, care să respecte ordinea numerică pentru omologarea de tip stabilită de UN ECE.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 383/2012 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Secțiunea III.4.2 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 383/2012 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 383/2012 al Comisiei din 4 mai 2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) (JO L 120, 5.5.2012, p. 1).


ANEXĂ

Secțiunea III.4.2 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 383/2012 se înlocuiește cu următorul text:

„III.4.2.   Sistemul de numerotare

Sistemul de numerotare pentru omologarea UE de tip se compune din:

(a)

litera «e» urmată de un număr distinct care corespunde statului membru care a eliberat omologarea UE de tip:

1

pentru Germania

2

pentru Franța

3

pentru Italia

4

pentru Țările de Jos

5

pentru Suedia

6

pentru Belgia

7

pentru Ungaria

8

pentru Republica Cehă

9

pentru Spania

11

pentru Regatul Unit

12

pentru Austria

13

pentru Luxemburg

17

pentru Finlanda

18

pentru Danemarca

19

pentru România

20

pentru Polonia

21

pentru Portugalia

23

pentru Grecia

24

pentru Irlanda

25

pentru Croația

26

pentru Slovenia

27

pentru Slovacia

29

pentru Estonia

32

pentru Letonia

34

pentru Bulgaria

36

pentru Lituania

49

pentru Cipru

50

pentru Malta;

(b)

literele DL precedate de o cratimă și urmate de două cifre care indică numărul secvențial asignat prezentului regulament sau ultimei modificări tehnice majore aduse prezentului regulament. Numărul secvențial pentru prezentul regulament este 00;

(c)

un număr de identificare unic pentru omologarea UE de tip atribuit de statul membru emitent.

Exemplu de sistem de numerotare pentru omologarea UE de tip: e50-DL00 12345.

Numărul omologării este stocat în microcip în DG 1 pentru fiecare permis de conducere cu astfel de microcip.”


Top