EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0070

Regulamentul (UE) nr. 70/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 23, 28.1.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/70/oj

28.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 70/2014 AL COMISIEI

din 27 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2) stabilește norme detaliate referitoare la anumite licențe de pilot și la convertirea licențelor și a certificatelor naționale, precum și condițiile de acceptare a licențelor emise de țări terțe. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 include dispoziții privind certificarea organizațiilor de pregătire autorizate și a operatorilor echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor utilizate pentru pregătirea, testarea și verificarea piloților.

(2)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 care vizează navigabilitatea a fost extins pentru a include elementele de evaluare a conformității operaționale în normele de aplicare a certificării de tip.

(3)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) a considerat că este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (3) pentru a permite agenției să aprobe datele privind conformitatea operațională în cadrul procesului de certificare de tip.

(4)

Datele privind conformitatea operațională ar trebui să includă elementele de pregătire obligatorii pentru pregătirea membrilor echipajului de zbor pentru calificarea de tip. Aceste elemente ar trebui să constituie baza pentru elaborarea cursurilor de pregătire de tip.

(5)

Cerințele legate de instituirea cursurilor de pregătire de tip a membrilor echipajului de zbor se referă la datele privind conformitatea operațională, cu toate acestea, atunci când datele privind conformitatea operațională nu sunt disponibile, ar trebui să existe dispoziții generale, precum și măsuri tranzitorii.

(6)

Agenția a elaborat un proiect de norme de aplicare legate de conceptul de date privind conformitatea operațională, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz (4) în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Se inserează următorul articol 9 a:

„Articolul 9a

Pregătire pentru calificarea de tip și date privind conformitatea operațională

(1)   În cazul în care anexele la prezentul regulament fac trimitere la datele privind conformitatea operațională instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, iar datele respective nu sunt disponibile pentru tipul relevant de aeronavă, persoana care solicită un curs de pregătire pentru calificarea de tip trebuie să se conformeze numai dispozițiilor din anexele la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)   Cursurile de pregătire pentru calificarea de tip aprobate înainte de aprobarea programei minime de pregătire pentru calificarea de tip a piloților din cadrul datelor privind conformitatea operațională pentru tipul relevant de aeronave în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 includ elementele obligatorii de pregătire, până cel târziu la 18 decembrie 2017 sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor privind conformitatea operațională, dacă această dată este ulterioară.”

2.

Anexa VII (partea ORA) se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 311, 25.11.2011, p. 1.

(3)  JO L 224, 21.8.2012, p. 1.

(4)  Avizul nr. 07/2011 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 13 decembrie 2011, disponibil la http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


ANEXĂ

Anexa VII (partea ORA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

la punctul ORA.GEN.160, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Fără a aduce atingere literei (a), organizația raportează autorității competente și organizației responsabile cu proiectarea aeronavei incidentele, defecțiunile, defectele tehnice, depășirile limitelor tehnice și evenimentele care ar atrage atenția asupra existenței unor informații incorecte, incomplete sau ambigue în datele privind conformitatea operațională instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (1) sau alte circumstanțe anormale care au pus sau ar fi putut pune în pericol operarea aeronavei în condiții de siguranță și care nu au dus la producerea unui accident sau a unui incident grav.

2.

punctul ORA.ATO.145 se înlocuiește cu următorul text:

ORA.ATO.145   Condiții prealabile pentru pregătire

(a)

ATO se asigură că participanții la cursuri îndeplinesc toate condițiile prealabile pentru pregătire stabilite în partea Medical, în partea FCL și, dacă este cazul, astfel cum sunt definite în partea obligatorie a datelor privind conformitatea operațională instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

În cazul ATO care furnizează cursuri de pregătire pentru zbor de încercare, participanții la cursuri îndeplinesc toate condițiile prealabile pentru pregătire stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”;

3.

la punctul ORA.FSTD.210 litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

datele de validare ale aeronavelor, definite în partea obligatorie a datelor privind conformitatea operațională aprobate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dacă este cazul; și”.


(1)  JO L 224, 21.8.2012, p. 1.”;


Top