EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0692

2014/692/UE, Euratom: Decizia Consiliului din 29 septembrie 2014 de modificare a regulamentului de procedură al Consiliului

OJ L 289, 3.10.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/692/oj

3.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/18


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 septembrie 2014

de modificare a regulamentului de procedură al Consiliului

(2014/692/UE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 240 alineatul (3),

întrucât:

(1)

De la 1 noiembrie 2014, atunci când trebuie adoptat un act de către Consiliu cu majoritate calificată, se verifică dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 65 % din populația Uniunii.

(2)

Până la 31 martie 2017, atunci când trebuie adoptat un act de către Consiliu cu majoritate calificată, un membru al Consiliului poate solicita ca actul respectiv să fie adoptat în conformitate cu majoritatea calificată definită la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. În acest caz, un membru al Consiliului poate solicita să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62 % din populația totală a Uniunii. Pentru a fi consemnată în mod corespunzător, o solicitare formulată de un membru al Consiliului în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Protocolul nr. 36 ar trebui comunicată în scris Secretarului General sau ar trebui formulată verbal în cadrul unei reuniuni a Coreper sau a Consiliului. Orice solicitare formulată verbal ar trebui consemnată în procesul-verbal al reuniunii.

(3)

Pentru calcularea acestor procente, cifrele referitoare la populație și procentele din populația Uniunii pe care le reprezintă ar trebui să fie prevăzute în regulamentul de procedură al Consiliului (1) (denumit în continuare „regulamentul de procedură”).

(4)

Regulamentul de procedură ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regulamentul de procedură se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Atunci când o decizie trebuie adoptată de către Consiliu cu majoritate calificată, 65 % din populația Uniunii sau, în cazul în care nu participă la vot toate statele membre, din populația statelor membre participante, precum și numărul minim al membrilor Consiliului reprezentând mai mult de 35 % din populația statelor membre participante se calculează în conformitate cu cifrele referitoare la populație prevăzute în anexa III. Aceste cifre se aplică și în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, în cazul în care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, un membru al Consiliului solicită adoptarea unui act cu majoritatea calificată, astfel cum este definită la alineatul (3) din respectivul articol, sau un membru al Consiliului solicită să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62 % din populația totală a Uniunii.”

2.

La articolul 11 se adaugă următorul alineat:

„(6)   Începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, Consiliul adaptează cifrele prevăzute în anexa III, în conformitate cu datele de care dispune Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene la data de 30 septembrie a anului precedent. Respectiva decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

3.

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Cifre referitoare la populația Uniunii și la populația fiecărui stat membru pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind votul cu majoritate calificată în Consiliu

În scopul punerii în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din TUE, a articolului 238 alineatele (2) și (3) din TFUE și a articolului 3 alineatul (2) din Protocolul nr. 36, populația Uniunii și populația fiecărui stat membru, precum și procentul reprezentând populația fiecărui stat membru în raport cu populația Uniunii, pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2014 și 31 decembrie 2014, sunt următoarele:

Stat membru

Populație (× 1 000)

Procent din populația Uniunii

Germania

80 523,7

15,93

Franța

65 633,2

12,98

Regatul Unit

63 730,1

12,61

Italia

59 685,2

11,81

Spania

46 704,3

9,24

Polonia

38 533,3

7,62

România

20 057,5

3,97

Țările de Jos

16 779,6

3,32

Belgia

11 161,6

2,21

Grecia

11 062,5

2,19

Republica Cehă

10 516,1

2,08

Portugalia

10 487,3

2,07

Ungaria

9 908,8

1,96

Suedia

9 555,9

1,89

Austria

8 451,9

1,67

Bulgaria

7 284,6

1,44

Danemarca

5 602,6

1,11

Finlanda

5 426,7

1,07

Slovacia

5 410,8

1,07

Irlanda

4 591,1

0,91

Croația

4 262,1

0,84

Lituania

2 971,9

0,59

Slovenia

2 058,8

0,41

Letonia

2 023,8

0,40

Estonia

1 324,8

0,26

Cipru

865,9

0,17

Luxemburg

537,0

0,11

Malta

421,4

0,08

Total

505 572,5

100”

Prag 62 %

313 455,0

 

Prag 65 %

328 622,1

 

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).


Top