EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0186

(2014/186/UE): Decizia Consiliului din 11 februarie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

OJ L 102, 5.4.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/186/oj

5.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 februarie 2014

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

(2014/186/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 74 și articolul 78 alineatele (1) și (2), coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede că Biroul European de Sprijin pentru Azil este deschis participării Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției în calitate de observatori. De asemenea, regulamentul menționat prevede elaborarea unor dispoziții care prevăd, în special, natura participării, nivelul și modul de participare ale acestor țări la activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil.

(2)

La 27 ianuarie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile privind un acord între Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein referitor la participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „acordul”). Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea acordului la 28 iunie 2013.

(3)

Acordul ar trebui să fie semnat.

(4)

În conformitate cu considerentul 21 din Regulamentul (UE) nr. 439/2010, Regatul Unit și Irlanda participă la regulamentul menționat și le revin obligații în temeiul acestuia. Prin urmare, acestea ar trebui să se conformeze articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 439/2010 și să participe la prezenta decizie. Regatul Unit și Irlanda participă, așadar, la prezenta decizie.

(5)

În conformitate cu considerentul 22 din Regulamentul (UE) nr. 439/2010, Danemarca nu participă la adoptarea regulamentului menționat și nu îi revin obligații în temeiul acestuia. Danemarca nu participă, așadar, la prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil, sub rezerva încheierii respectivului acord (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 11 februarie 2014.

Pentru Consiliu,

Președintele

E. VENIZELOS


(1)  Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (JO L 132, 29.5.2010, p. 11).

(2)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


Top