EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0253

Regulamentul delegat (UE) nr. 253/2013 al Comisiei din 15 ianuarie 2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește adaptările în urma revizuirii Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED în legătură cu variabilele și defalcările care trebuie comunicate Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 79, 21.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/253/oj

21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 253/2013 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește adaptările în urma revizuirii Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED în legătură cu variabilele și defalcările care trebuie comunicate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului (1), în special, articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Introducerea unui sistem de clasificare actualizat este esențială pentru eforturile actuale ale Comisiei de menținere a relevanței statisticilor europene, prin luarea în considerare a evoluțiilor și modificărilor din sectorul educației.

(2)

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a revizuit versiunea Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) utilizate până în prezent (ISCED 1997), cu obiectivul de a asigura că aceasta este conformă cu evoluțiile din cadrul politicilor și structurilor de educație și formare profesională.

(3)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea A, „3. [facultativ] Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. [facultativ] Nivelul de studii promovat”;

(b)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea B, „3. [facultativ] Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. [facultativ] Nivelul de studii promovat”;

(c)

la punctul 3 din partea C, „Nivelul de studii: scăzut (ISCED 0, 1 sau 2), mediu (ISCED 3 sau 4), ridicat (ISCED 5 sau 6).” se înlocuiește cu „Nivelul de studii promovat: cel mult primul ciclu din învățământul secundar, învățământ liceal și învățământ postliceal (neuniversitar), învățământ universitar.”

2.

În secțiunea 2, partea A se modifică după cum urmează:

(a)

în coloana variabilelor, rândul 23, „[facultativ] Profilul vizitatorului: nivelul de studii” se înlocuiește cu „[facultativ] Profilul vizitatorului: nivelul de studii promovat”;

(b)

în coloana categoriilor de transmis, rândul 23, textul: „(a) Scăzut (ISCED 0, 1 sau 2)”, „(b) Mediu (ISCED 3 sau 4)” și „(c) Ridicat (ISCED 5 sau 6)” se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Cel mult primul ciclu din învățământul secundar

(b)

Învățământ liceal și învățământ postliceal (neuniversitar)

(c)

Învățământ universitar”.

3.

Secțiunea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea A, „3. Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. Nivelul de studii promovat”;

(b)

în coloana defalcărilor sociodemografice, partea B, „3. Nivelul de studii” se înlocuiește cu „3. Nivelul de studii promovat”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192, 22.7.2011, p. 17.


Top