EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0007

Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 4, 9.1.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/7/oj

9.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 4/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 7/2013 AL COMISIEI

din 8 ianuarie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 prevede ca produsele, piesele și echipamentele să se conformeze cerințelor de protecție a mediului din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”), astfel cum era în vigoare la 20 noiembrie 2008 pentru volumele I și II, cu excepția apendicelor.

(2)

Convenția de la Chicago și anexele sale au fost modificate ulterior adoptării Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 748/2012 al Comisiei (2) trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au la bază avizul emis de agenție în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea 21 a anexei I la Regulamentul (UE) 748/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 21A.4 litera (a) din secțiunea A capitolul A se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

coordonarea eficientă a etapelor de proiectare și a celor de producție, conform dispozițiilor de la punctul 21A.122, punctul 21A.130 litera (b) subpunctele 3 și 4, punctul 21A.133 și punctul 21A.165 litera (c) subpunctele 2 și 3, după caz; și”.

2.

Punctul 21A.130 litera (b) din secțiunea A capitolul F se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Declarația de conformitate trebuie să cuprindă:

1.

pentru fiecare produs, piesă sau echipament, o declarație prin care se garantează faptul că produsul sau echipamentul este în conformitate cu datele de proiectare aprobate și poate fi utilizat în condiții de siguranță; și

2.

pentru fiecare aeronavă, o declarație prin care se garantează faptul că respectiva aeronavă a fost testată la sol și în aer, conform dispozițiilor de la punctul 21.A.127 litera (a); și

3.

pentru fiecare motor sau elice cu pas variabil, o declarație care să ateste că motorul sau elicea a fost supusă de către producătorul final unui test de funcționare final în conformitate cu punctul 21A.128; precum și

4.

în plus, în cazul motoarelor, o declarație conform căreia motorul finalizat este în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile, aflate în vigoare la data fabricației motorului.”

3.

La punctul 21A.165 litera (c) din secțiunea A capitolul G, subpunctele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.

stabilește dacă alte produse, piese sau echipamente sunt complete și conforme cu datele de proiect aprobate și pot fi exploatate în siguranță înainte de a emite Formularul EASA 1 pentru a certifica faptul că acestea sunt conforme cu datele de proiectare aprobate și că pot fi exploatate în siguranță;

3.

în plus, în cazul motoarelor, stabilește că motorul finalizat este conform cu cerințele aplicabile privind emisiile în vigoare la data de fabricație a motorului;

4.

stabilește că celelalte produse, piese sau echipamente sunt conforme cu datele aplicabile înainte de a elibera formularul EASA 1 cu titlu de certificat de conformitate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 224, 21.8.2012. p. 1.


Top