EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013H0711

2013/711/UE: Recomandarea Comisiei din 3 decembrie 2013 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 323, 4.12.2013, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/oj

4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/37


RECOMANDAREA COMISIEI

din 3 decembrie 2013

privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/711/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Au fost adoptate mai multe măsuri ca parte a unei strategii globale de reducere a prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați (PCB) în mediu, în produsele alimentare și în hrana pentru animale.

(2)

Nivelurile maxime pentru dioxine și pentru suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei au fost stabilite, în ceea ce privește hrana pentru animale, în Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și, în ceea ce privește produsele alimentare, în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2).

(3)

Pentru a încuraja o abordare proactivă în vederea reducerii prezenței dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei în produsele alimentare, nivelurile de intervenție pentru dioxinele și pentru PCB de tipul dioxinei din produsele alimentare au fost stabilite în Recomandarea 2011/516/UE a Comisiei (3), iar cele pentru dioxinele și PCB de tipul dioxinei din hrana pentru animale în Directiva 2002/32/CE.

(4)

Nivelurile de intervenție constituie un instrument pus la dispoziția autorităților competente și a operatorilor pentru semnalarea cazurilor în care este necesar să se identifice sursa de contaminare și să se ia măsuri pentru reducerea sau eliminarea acesteia.

(5)

Având în vedere faptul că sursele de dioxine și cele de PCB de tipul dioxinei sunt diferite, este necesar să se stabilească niveluri de intervenție separate pentru dioxine, pe de o parte, și pentru PCB de tipul dioxinei, pe de altă parte.

(6)

Este necesar, în prezent, să se recomande ca prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în ouăle de găini crescute în aer liber, în ouăle ecologice, în ficatul de miel și de oaie, în crabul chinezesc, în plantele aromatice uscate și în argilele folosite ca supliment alimentar să facă obiectul unei supravegheri sporite.

(7)

În plus, este oportun să se precizeze că nivelurile de intervenție exprimate în funcție de produs se referă la greutatea umedă.

(8)

Prin urmare, Recomandarea 2011/516/UE ar trebui să fie înlocuită cu o nouă recomandare,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre ar trebui să efectueze, în funcție de producția, utilizarea și consumul lor de hrană pentru animale și de produse alimentare, o monitorizare aleatorie a prezenței dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei.

2.

Pe lângă monitorizarea menționată la punctul 1, statele membre ar trebui să monitorizeze în mod expres prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în următoarele produse:

(a)

ouă de găini crescute în aer liber și ouă ecologice;

(b)

ficat de miel și de oaie;

(c)

crabul chinezesc, astfel:

(i)

în mușchiul din picioare și clești (separat);

(ii)

în „carnea maro” (organul digestiv) (separat);

(iii)

în produsul global (prin calcul, ținând seama de nivelurile constatate în mușchiul din picioare și clești și în carnea maro, precum și de proporția relativă a acestora);

(d)

plante aromatice uscate (hrana pentru animale și produse alimentare);

(e)

argile vândute ca supliment alimentar.

3.

În caz de nerespectare a dispozițiilor Directivei 2002/32/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 și în caz de detectare a unor niveluri de dioxine și/sau de PCB de tipul dioxinei superioare nivelurilor de intervenție specificate în anexa la prezenta recomandare, în ceea ce privește produsele alimentare, și în anexa II la Directiva 2002/32/CE, în ceea ce privește hrana pentru animale, statele membre, în colaborare cu operatorii:

(a)

inițiază anchete pentru a identifica sursa de contaminare;

(b)

iau măsuri pentru reducerea sau eliminarea sursei de contaminare.

4.

Statele membre ar trebui să prezinte Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) toate datele referitoare la prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în produsele alimentare și în hrana pentru animale. Statele membre ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la constatările lor, la rezultatele anchetelor lor și la măsurile luate pentru a reduce sau a elimina sursa de contaminare.

Prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea 2011/516/UE.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  Recomandarea 2011/516/UE a Comisiei din 23 august 2011 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a PCB din alimentația umană și animală (JO L 218, 24.8.2011, p. 23)


ANEXĂ

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

(a)

„dioxine + furani (OMS-TEQ)” înseamnă suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici (TEQ) ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând factorii OMS de echivalență toxică (TEF-OMS);

(b)

„PCB de tipul dioxinei (OMS-TEQ)” înseamnă suma de bifenili policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai OMS, folosind factorii OMS de echivalență toxică (TEF-OMS);

(c)

„TEF-OMS” înseamnă factorii OMS de echivalență toxică utilizați în vederea evaluării riscurilor pentru oameni, bazați pe concluziile reuniunii experților din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Produse alimentare

Nivelul de intervenție pentru dioxine + furani (OMS-TEQ) (1)

Nivelul de intervenție pentru PCB de tipul dioxinei (OMS-TEQ) (1)

Carne și produse din carne (cu excepția organelor comestibile) (2) aparținând următoarelor animale:

 

 

bovine și ovine

1,75 pg/g grăsime (3)

1,75 pg/g grăsime (3)

păsări de curte

1,25 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

porcine

0,75 pg/g grăsime (3)

0,50 pg/g grăsime (3)

Grăsimi amestecate

1,00 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

Mușchi de pește de crescătorie și produse de piscicultură

1,50 pg/g greutate umedă

2,50 pg/g greutate umedă

Lapte crud (2) și produse lactate (2), inclusiv grăsimile din unt

1,75 pg/g grăsime (3)

2,00 pg/g grăsime (3)

Ouă de găină și produse din ouă (2)

1,75 pg/g grăsime (3)

1,75 pg/g grăsime (3)

Argile folosite ca supliment alimentar

0,50 pg/g greutate umedă

0,35 pg/g greutate umedă

Fructe, legume (inclusiv plante aromatice) și cereale (4)

0,30 pg/g greutate umedă

0,10 pg/g greutate umedă


(1)  Concentrațiile maxime: concentrațiile maxime se calculează presupunându-se că toate valorile diferiților congeneri sub limita de cuantificare sunt egale cu limita de cuantificare.

(2)  Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(3)  Nivelurile de intervenție nu se aplică în cazul produselor alimentare cu un conținut de grăsime < 2 %.

(4)  Pentru fructele uscate și legumele uscate (inclusiv plante aromatice uscate), nivelul de intervenție este de 0,5 pg/g pentru dioxine + furani și de 0,35 pg/g pentru PCB de tipul dioxinei, raportat la produsul vândut ca atare.


Top