EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011Y0108(01)

Acord din 13 decembrie 2010 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare

OJ C 5, 8.1.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 93 - 96

8.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 5/3


ACORD

din 13 decembrie 2010

între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare

2011/C 5/04

1.

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13

15095 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8-9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

și

2.

Banca Centrală Europeană (BCE)

(denumite în continuare „părțile”)

întrucât:

(1)

Consiliul European a convenit în Rezoluția din 16 iunie 1997 (denumită în continuare „Rezoluție”) să instituie un mecanism al cursului de schimb (denumit în continuare „MCS II”) odată cu începerea celei de a treia etape a Uniunii economice și monetare la 1 ianuarie 1999.

(2)

În conformitate cu termenii rezoluției, MCS II este menit să contribuie la asigurarea faptului că statele membre din afara zonei euro care participă la MCS II își orientează politicile spre stabilitate și promovează convergența, ajutând astfel statele membre din afara zonei euro în eforturile lor de adoptare a monedei euro.

(3)

Estonia, în calitate de stat membru care face obiectul unei derogări, a participat în MCS II începând cu 28 iunie 2004, iar Eesti Pank este parte la Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (1), modificat prin Acordul din 21 decembrie 2006 (2), prin Acordul din 14 decembrie 2007 (3) și prin Acordul din 8 decembrie 2008 (4) (denumite în continuare în mod colectiv „Acordul privind MCS II dintre băncile centrale”).

(4)

Conform articolului 1 din Decizia 2010/416/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 în temeiul articolului 140 alineatul (2) din Tratat privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011 (5), derogarea acordată Estoniei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 este abrogată începând cu 1 ianuarie 2011. Estonia va adopta moneda euro de la 1 ianuarie 2011, iar Eesti Pank nu va mai fi parte la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale începând cu acea dată.

(5)

Prin urmare, Acordul privind MCS II dintre băncile centrale trebuie modificat pentru a ține cont de abrogarea derogării acordate Estoniei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Modificările aduse Acordului privind MCS II dintre băncile centrale în vederea abrogării derogării acordate Estoniei

Începând cu 1 ianuarie 2011, Eesti Pank nu mai este parte la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale.

Articolul 2

Înlocuirea anexei II la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale

Anexa II la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul acord.

Articolul 3

Dispoziții finale

1.   Prezentul acord modifică Acordul privind MCS II dintre băncile centrale cu efect de la 1 ianuarie 2011.

2.   Prezentul acord este redactat în limba engleză și semnat în mod corespunzător de către reprezentanții autorizați ai părților. BCE, care păstrează originalul acordului, va transmite o copie certificată pentru conformitate a originalului acordului fiecărei bănci centrale naționale din zona euro și din afara zonei euro. Prezentul acord se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 13 decembrie 2010.

Pentru

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

Pentru

Česká národní banka

Pentru

Danmarks Nationalbank

Pentru

Eesti Pank

Pentru

Latvijas Banka

Pentru

Lietuvos bankas

Pentru

Magyar Nemzeti Bank

Pentru

Narodowy Bank Polski

Pentru

Banca Națională a României

Pentru

Sveriges Riksbank

Pentru

Bank of England

Pentru

Banca Centrală Europeană


(1)  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.

(2)  JO C 14, 20.1.2007, p. 6.

(3)  JO C 319, 29.12.2007, p. 7.

(4)  JO C 16, 22.1.2009, p. 10.

(5)  JO L 196, 28.7.2010, p. 24.


ANEXĂ

„ANEXA II

PLAFOANE STABILITE PENTRU ACCESUL LA FACILITATEA DE FINANȚARE PE TERMEN FOARTE SCURT PREVĂZUTĂ LA ARTICOLELE 8, 10 ȘI 11 DIN ACORDUL PRIVIND MCS II DINTRE BĂNCILE CENTRALE

începând cu 1 ianuarie 2011

(milioane EUR)

Bănci centrale care sunt părți la prezentul acord

Plafoane (1)

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

530

Česká národní banka

710

Danmarks Nationalbank

720

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 800

Banca Națională a României

1 030

Sveriges Riksbank

960

Bank of England

4 840

Banca Centrală Europeană

zero


Bănci centrale naționale din zona euro

Plafoane

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

zero

Deutsche Bundesbank

zero

Eesti Pank

zero

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

zero

Bank of Greece

zero

Banco de Espańa

zero

Banque de France

zero

Banca d’Italia

zero

Central Bank of Cyprus

zero

Banque centrale du Luxembourg

zero

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

zero

De Nederlandsche Bank

zero

Oesterreichische Nationalbank

zero

Banco de Portugal

zero

Banka Slovenije

zero

Národná banka Slovenska

zero

Suomen Pankki

zero”


(1)  Sumele indicate sunt orientative pentru băncile centrale care nu participă la MCS II.


Top