EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0476

2010/476/UE: Decizia Comisiei din 30 august 2010 de modificare a Deciziei 2006/593/CE de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 cu privire la Republica Cehă și Slovacia [notificată cu numărul C(2010) 5818]

OJ L 232, 2.9.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/476/oj

2.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 232/11


DECIZIA COMISIEI

din 30 august 2010

de modificare a Deciziei 2006/593/CE de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 cu privire la Republica Cehă și Slovacia

[notificată cu numărul C(2010) 5818]

(2010/476/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (1), în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2006/593/CE (2), Comisia a stabilit o repartizare orientativă, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” pentru perioada 2007-2013.

(2)

În conformitate cu punctul 10 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, s-a stabilit, în 2010, că PIB-ul cumulat în Republica Cehă, în Polonia și în Slovacia pentru perioada 2007-2009 diferă cu peste ± 5 % de PIB-ul cumulat estimat în conformitate cu punctul 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, inclusiv din cauza fluctuațiilor cursurilor de schimb. Prin urmare, ar trebui ajustate în consecință sumele alocate Republicii Cehe și Slovaciei pentru perioada 2011-2013.

(3)

În conformitate cu punctele 16 și 17 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 încheiat între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (3), Comisia a adoptat, la 16 aprilie 2010, Comunicarea privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2011 în concordanță cu evoluțiile VNB, inclusiv ajustarea sumelor alocate din fonduri de susținere a politicii de coeziune pentru statele membre pentru care există o diferență între PIB-ul estimat și PIB-ul real pentru perioada 2007-2009 (4), prin care a informat că este necesară efectuarea unei ajustări pozitive de 237 045 801 EUR pentru Republica Cehă și de 137 711 534 EUR pentru Slovacia, care trebuie eșalonată în părți egale în 2011, 2012 și 2013.

(4)

Pentru a stabili sumele alocate statelor membre în cauză, este necesar să se ia în considerare alocarea proporțională între obiectivul „convergență” și obiectivul „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” în cursul perioadei de programare actuale 2007-2013 pentru fiecare dintre statele membre în cauză, precum și necesitatea de a utiliza în cel mai eficient mod posibil alocarea fondurilor pentru proiectele care sunt puse în aplicare în prezent. În consecință, prezenta decizie ar trebui să aloce doar partea din ajustările pozitive totale care se referă la obiectivul „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă”.

(5)

Prin urmare, Decizia 2006/593/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2006/593/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 august 2010.

Pentru Comisie

Johannes HAHN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 243, 6.9.2006, p. 32.

(3)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(4)  COM(2010) 160 final.


ANEXĂ

„ANEXA I

Repartizare orientativă, pe stat membru, a creditelor de angajament pentru regiunile care pot beneficia de finanțare din fondurile structurale, în temeiul obiectivului «competitivitate regională și ocuparea forței de muncă» pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

(EUR)

TABELUL 1 –

Valoarea creditelor (prețurile din 2004)

Stat membru

Regiuni eligibile în temeiul obiectivului «competitivitate regională și ocuparea forței de muncă»

Finanțare suplimentară prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 la punctul:

10

16

20

23

25

26

28

29

Belgique/België

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Éire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Stat membru

TABELUL 2 –

Defalcarea anuală a creditelor (prețurile din 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Belgique/België

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Éire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Total

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 533 817 170”


Top