EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0396

Regulamentul (CE) nr. 396/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE

OJ L 126, 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 127 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 6 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 148,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (3) prevede ca normele privind eligibilitatea cheltuielilor să fie stabilite la nivel național, cu anumite excepții prevăzute pentru Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European (FSE).

(2)

Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește care sunt cheltuielile eligibile pentru o contribuție din partea FSE, în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (1) din respectivul regulament.

(3)

Criza financiară justifică nevoia unor simplificări suplimentare în vederea facilitării accesului la subvențiile cofinanțate de către FSE.

(4)

În raportul său anual pe 2007, Curtea de Conturi Europeană a recomandat autorității legislative și Comisiei să fie pregătite să revizuiască concepția viitoarelor programe de cheltuieli, examinând în mod corespunzător posibilitatea de a simplifica baza de calcul a costurilor eligibile și să recurgă într-o mai mare măsură la sume forfetare sau la plățile în rate fixe în locul rambursării „costurilor reale”.

(5)

În vederea garantării simplificării necesare a gestionării, administrării și controlului operațiunilor care beneficiază de subvenții FSE, îndeosebi atunci când sunt condiționate de un sistem de rambursare bazat pe rezultate, se cuvine să se adauge două forme suplimentare de costuri eligibile, și anume sumele forfetare și ratele fixe bazate pe baremuri standard de costuri unitare.

(6)

Pentru a garanta securitatea juridică în materie de eligibilitate a cheltuielilor, această simplificare ar trebui să fie aplicabilă tuturor subvențiilor FSE. Prin urmare, ar fi necesară o aplicare retroactivă, cu efect de la 1 august 2006, data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în caz de subvenționare:

(i)

costurile indirecte declarate pe baza unei rate fixe, în limita a 20 % din costurile directe ale unei operațiuni;

(ii)

costurile pe bază de rată fixă calculate prin aplicarea baremurilor standard de costuri unitare astfel cum sunt ele definite de statul membru;

(iii)

sumele forfetare destinate a acoperi integral sau parțial costurile unei operațiuni;”.

2.

Se adaugă următoarele paragrafe:

„Opțiunile menționate la litera (b) punctele (i), (ii) și (iii) pot fi combinate numai dacă fiecare dintre ele se referă la o categorie diferită de costuri eligibile sau dacă sunt utilizate pentru proiecte diferite în cadrul aceleiași operațiuni.

Costurile menționate la litera (b) punctele (i), (ii) și (iii) sunt stabilite în prealabil pe baza unui calcul just, echitabil și verificabil.

Suma forfetară menționată la litera (b) punctul (iii) nu depășește 50 000 EUR.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, se aplică începând cu 1 august 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 6 mai 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


(1)  Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 2 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 mai 2009.

(3)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(4)  JO L 210, 31.7.2006, p. 12.


Top