EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007X1229(01)

Acord din 14 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare

OJ C 319, 29.12.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 155 - 157

In force

29.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 319/7


ACORD

din 14 decembrie 2007

între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare

(2007/C 319/04)

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) ȘI BĂNCILE CENTRALE NAȚIONALE ALE STATELOR MEMBRE DIN AFARA ZONEI EURO (DENUMITE ÎN CONTINUARE „BCN DIN AFARA ZONEI EURO” ȘI, RESPECTIV, „STATE MEMBRE DIN AFARA ZONEI EURO”),

întrucât:

(1)

Consiliul European a convenit în Rezoluția din 16 iunie 1997 (denumită în continuare „rezoluție”) ca, odată cu începerea celei de-a treia etape a uniunii economice și monetare (UEM) la 1 ianuarie 1999, să instituie un mecanism al cursului de schimb (denumit în continuare „MCS II”).

(2)

În conformitate cu termenii rezoluției, MCS II este conceput astfel încât să contribuie la asigurarea faptului că statele membre din afara zonei euro participante la MCS II își orientează politicile spre stabilitate, promovează convergența și, prin aceasta, sprijină eforturile depuse de acestea în vederea adoptării monedei euro.

(3)

Cipru, în calitate de stat membru care face obiectul unei derogări, a participat la MCS II începând cu 2 mai 2005, iar Central Bank of Cyprus este parte la Acordul din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (1), modificat prin Acordul din 21 decembrie 2006 (2) (în continuare denumite împreună „Acordul dintre băncile centrale privind MCS II”).

(4)

Malta, în calitate de stat membru care face obiectul unei derogări, a participat la MCS II începând cu 2 mai 2005, iar Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta este parte la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II.

(5)

Potrivit articolului 1 din Decizia 2007/503/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (3) derogarea acordată Ciprului prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2008. Euro devine moneda Ciprului începând cu 1 ianuarie 2008, iar Central Bank of Cyprus nu mai trebuie să fie parte la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II începând cu acea dată.

(6)

Potrivit articolului 1 din Decizia 2007/504/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (4) derogarea acordată Maltei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2008. Euro devine moneda Maltei începând cu 1 ianuarie 2008, iar Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nu mai trebuie să fie parte la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II începând cu acea dată.

(7)

În consecință, pentru a ține cont de abrogarea derogărilor acordate Ciprului și Maltei, este necesară modificarea Acordului dintre băncile centrale privind MCS II,

CONVIN:

Articolul 1

Modificări aduse Acordului dintre băncile centrale privind MCS II având în vedere abrogarea derogării acordate unui stat membru

1.1.

Începând cu 1 ianuarie 2008, Central Bank of Cyprus nu mai este parte la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II.

1.2.

Începând cu 1 ianuarie 2008, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nu mai este parte la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II.

Articolul 2

Înlocuirea Anexei II la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II

Anexa II la Acordul dintre băncile centrale privind MCS II se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul acord.

Articolul 3

Dispoziții finale

3.1.

Prezentul acord modifică, cu efect de la 1 ianuarie 2008, Acordul dintre băncile centrale privind MCS II.

3.2.

Prezentul acord este redactat în limba engleză și semnat, în mod corespunzător, de către părți. BCE, care păstrează originalul acordului, trimite câte o copie certificată pentru conformitate către fiecare bancă centrală națională din zona euro și din afara zonei euro. Prezentul acord se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Încheiat la Frankfurt pe Main, 14 decembrie 2007.

Pentru

Banca Centrală Europeană

Pentru

Българска народна банка/Banca Națională a Bulgariei

Pentru

Česká národní banka

Pentru

Danmarks Nationalbank

Pentru

Eesti Pank

Pentru

Central Bank of Cyprus

Pentru

Latvijas Banka

Pentru

Lietuvos bankas

Pentru

Magyar Nemzeti Bank

Pentru

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Pentru

Narodowy Bank Polski

Pentru

Banca Națională a României

Pentru

Národná banka Slovenska

Pentru

Sveriges Riksbank

Pentru

Bank of England


(1)  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.

(2)  JO C 14, 20.1.2007, p. 6.

(3)  JO L 186, 18.7.2007, p. 29.

(4)  JO L 186, 18.7.2007, p. 32.


ANEXĂ

„ANEXA II

PLAFOANE STABILITE PENTRU ACCESUL LA FACILITATEA DE FINANȚARE PE TERMEN FOARTE SCURT PREVĂZUTĂ LA ARTICOLELE 8, 10 ȘI 11 DIN ACORDUL DINTRE BĂNCILE CENTRALE

În vigoare de la 1 ianuarie 2008

(milioane EUR)

Bănci centrale care sunt părți la prezentul acord

Plafoane (1)

Българска народна банка/Banca Națională a Bulgariei

510

Česká národní banka

660

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

300

Latvijas Banka

330

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

640

Narodowy Bank Polski

1 700

Banca Națională a României

1 000

Národná banka Slovenska

450

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 390

Banca Centrală Europeană

zero


BCN din zona euro

Plafoane

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

zero

Deutsche Bundesbank

zero

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

zero

Bank of Greece

zero

Banco de España

zero

Banque de France

zero

Banca d'Italia

zero

Central Bank of Cyprus

zero

Banque centrale du Luxembourg

zero

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

zero

De Nederlandsche Bank

zero

Oesterreichische Nationalbank

zero

Banco de Portugal

zero

Banka Slovenije

zero

Suomen Pankki

zero”


(1)  Sumele indicate sunt orientative pentru băncile centrale care nu participă la MCS II.


Top