EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0097

Directiva 2006/97/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

OJ L 363, 20.12.2006, p. 107–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 735–756 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/97/oj

06/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

172


32006L0097


L 363/107

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/97/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, în cazul în care actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate în virtutea aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexe, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia adoptă actul original.

(2)

Actul Final al conferinței la care a fost finalizat Tratatul de aderare arată că Înaltele Părți Contractante au încheiat un acord politic privind o serie de adaptări la actele adoptate de instituții, impuse datorită aderării, și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, Directivele 92/13/CEE (2), 2004/17/CE (3) și 2004/18/CE (4) ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 92/13/CEE, 2004/17/CE și 2004/18/CE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Comisiei îi sunt comunicate de îndată textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții din dreptul intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 76, 23.3.1992, p. 14.

(3)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.


ANEXĂ

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

ACHIZIȚII PUBLICE

1.

31992 L 0013: Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, p. 14), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Act privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

12003 T: Act privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovacia (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

În anexă se introduce următorul text:

„BULGARIA

Агенция по обществени поръчки (Agenția de achiziții publice)

ROMÂNIA

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement)”.

2.

32004 L 0017: Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

32004 R 1874: Regulamentul (CE) nr. 1874/2004 al Comisiei din 28.10.2004 (JO L 326, 29.10.2004, p. 17);

32005 L 0051: Directiva 2005/51/CE a Comisiei din 7.9.2005 (JO L 257, 1.10.2005, p. 127);

32005 R 2083: Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei din 19.12.2005 (JO L 333, 20.12.2005, p. 28).

(a)

la anexa I „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE TRANSPORTURILOR SAU DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR SAU ENERGIEI TERMICE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл. 39, ал. 1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) [Entități autorizate pentru producția sau transportul energiei termice în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Legea Energiei Electrice (publicată în Monitorul Național nr. 107/9.12.2003)].

АЕЦ Козлодуй — ЕАД

Брикел — ЕАД

Девен АД

ТЕЦ «Марица 3» — АД

Топлофикация Бургас — ЕАД

Топлофикация Варна — ЕАД

Топлофикация Велико Търново — ЕАД

Топлофикация Враца — ЕАД

Топлофикация Габрово — ЕАД

Топлофикация Казанлък — ЕАД

Топлофикация Ловеч — ЕАД

Топлофикация Перник — ЕАД

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД

Топлофикация Плевен — ЕАД

Топлофикация Правец — ЕАД

Топлофикация Разград — ЕАД

Топлофикация Русе — ЕАД

Топлофикация Самоков — ЕАД

Топлофикация Сливен — ЕАД

Топлофикация София — ЕАД

Топлофикация Шумен — ЕАД

Топлофикация Ямбол ЕАД

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл. 39, ал. 1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) [Entități autorizate pentru transportul, distribuirea, livrarea sau furnizarea publică de gaz în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Legea Energiei Electrice (publicată în Monitorul Național nr. 107/9.12.2003)].

Булгаргаз — ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газинженеринг — ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Раховецгаз 96 АД

Севлиевогаз -2000 — АД

Софиягаз ЕАД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД.”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

«Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș».

«Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA București».

«Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA București».

«Societăți de distribuție locală (Empresas locales de distribución)».”;

(b)

la anexa II „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PRODUCȚIE, TRANSPORTURI SAU DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл. 39, ал. 1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) [Entități autorizate pentru producția, transportul, distribuirea, livrarea sau furnizarea publică de energie electrică în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Legea Energiei Electrice (publicată în Monitorul Național nr. 107/9.12.2003)],

АЕЦ Козлодуй — ЕАД

Брикел — ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1

Електроразпределение Варна — ЕАД

Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД

Електроразпределение Плевен — ЕАД

Електроразпределение Пловдив — ЕАД

Електроразпределение София Област — ЕАД

Електроразпределение Стара Загора — ЕАД

Електроразпределение Столично — ЕАД

Енергийна компания Марица Изток III — АД

Енерго-про България — АД

ЕРП Златни пясъци АД

Златни пясъци-сервиз АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Сииф Мекамиди-Литекс ООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ — Варна ЕАД

ТЕЦ «Марица 3» — АД

ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД

Топлофикация Габрово — ЕАД

Топлофикация Казанлък — ЕАД

Топлофикация Перник — ЕАД

Топлофикация Плевен — ЕАД

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД

Топлофикация Русе — ЕАД

Топлофикация Сливен — ЕАД

Топлофикация София — ЕАД

Топлофикация Шумен — ЕАД.”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

«Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București»

«Societatea Națională Nuclearelectrica — SA»

«Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA»

«S.C. Electrocentrale Deva SA»

«S.C. Electrocentrale București SA»

«S.C. Electrocentrale Galați SA»

«S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA»

«Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari»

«Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni»

«Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova»

«Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA București»

«Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA București»:

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica BANAT» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica DOBROGEA» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica MOLDOVA» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica MUNTENIA SUD» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica MUNTENIA NORD» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica OLTENIA» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica TRANSILVANIA SUD» SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice «Electrica TRANSILVANIA NORD»«SA»”;

(c)

la anexa III „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PRODUCȚIE, TRANSPORTURI SAU DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

«В и К — Батак» — ЕООД, Батак

«В и К — Белово» — ЕООД, Белово

«Водоснабдяване и канализация Берковица» — ЕООД, Берковица

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Благоевград

«В и К — Бебреш» — ЕООД, Ботевград

«Инфрастрой» — ЕООД, Брацигово

«Водоснабдяване» — ЕООД, Брезник

«Водоснабдяване и канализация» — ЕАД, Бургас

«Бързийска вода» — ЕООД, Бързия

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Варна

«ВиК-Златни пясъци» — ООД, Варна

«Водоснабдяване и канализация Йовковци» — ООД, Велико Търново

«Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг» — ЕООД, Велинград

«ВИК» — ЕООД, Видин

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Враца

«В и К» — ООД, Габрово

«В и К» — ООД, Димитровград

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Добрич

«Водоснабдяване и канализация — Дупница» — ЕООД, Дупница

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Исперих

«В и К — Кресна» — ЕООД, Кресна

«Меден кладенец» — ЕООД, Кубрат

«ВиК» — ООД, Кърджали

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Кюстендил

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Ловеч

«В и К — Стримон» — ЕООД, Микрево

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Монтана

«Водоснабдяване и канализация — П» — ЕООД, Панагюрище

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Перник

«В и К» — ЕООД, Петрич

«Водоснабдяване, канализация и строителство» — ЕООД, Пещера

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Плевен

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Пловдив

«Водоснабдяване–Дунав» — ЕООД, Разград

«ВКТВ» — ЕООД, Ракитово

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Русе

«УВЕКС» — ЕООД, Сандански

«Водоснабдяване и канализация» — ЕАД, Свищов

«Бяла» — ЕООД, Севлиево

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Силистра

«В и К» — ООД, Сливен

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Смолян

«Софийска вода» — АД, София

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, София

«Стамболово» — ЕООД, Стамболово

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Стара Загора

«Водоснабдяване и канализация-С» — ЕООД, Стрелча

«Водоснабдяване и канализация — Тетевен» — ЕООД, Тетевен

«В и К — Стенето» — ЕООД, Троян

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Търговище

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Хасково

«Водоснабдяване и канализация» — ООД, Шумен

«Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Ямбол”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (departments of the local authorities and companies that produce, transport and distribute water)”;

(d)

la anexa IV „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIARE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Национална компания «Железопътна инфраструктура»

«Български държавни железници» ЕАД

«Българска железопътна компания» АД

«Булмаркет — ДМ» ООД”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

Societatea Națională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR — Călători»”;

(e)

la anexa V „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT URBAN FEROVIAR, CU TRAMVAIUL, TROLEIBUZUL SAU AUTOBUZUL”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

«Метрополитен» ЕАД София,

«Столичен електротранспорт» ЕАД София,

«Столичен автотранспорт» ЕАД, София,

«Бургасбус» ЕООД, Бургас,

«Градски транспорт» ЕАД, Варна,

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Враца,

«Общински пътнически транспорт» ЕООД, Габрово,

«Автобусен транспорт» ЕООД, Добрич,

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Добрич,

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Пазарджик,

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Перник,

«Автобусни превози» ЕАД, Плевен,

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Плевен,

«Градски транспорт Пловдив» ЕАД, Пловдив,

«Градски транспорт» ЕООД, Русе,

«Пътнически превози» ЕАД, Сливен,

«Автобусни превози» ЕООД, Стара Загора,

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Хасково,”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

SC Transport cu Metroul București «METROREX» SA,

Regii autonome locale de transport urban de călători (local independent urban passenger transport operators)”;

(f)

la anexa VI „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTORUL SERVICIILOR POȘTALE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

«Български пощи» ЕАД,”

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

Compania Națională «Poșta Română SA»”;

(g)

la anexa VII „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PROSPECȚIUNE ȘI EXTRACȚIE A PETROLULUI SAU GAZELOR”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/ 12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/ 17.10.1995) [Entități autorizate pentru prospecțiunea sau extracția de petrol sau gaz în conformitate cu Legea minereurilor și resurselor minerale (publicată în Monitorul Național nr. 23/12.3.1999) sau cu Legea concesiunilor (publicată în Monitorul Național nr. 92/17.10.1995)],

«Аншуц България» — ЕООД, София,

«Петреко-България» — ЕООД, София,

«Проучване и добив на нефт и газ» — АД, София,

«Мерлоуз Рисорсиз» — ООД, Люксембург,

«Петреко САРЛ», Люксембург,

«ОМВ (България) Извънтериториално проучване» — ООД, Виена, Австрия,

«Джей Кей Екс България Лимитид» — Лондон, Англия,

«Рамко България Лимитид» — Абърдийн, Шотландия,

«Болкан Експлорърс (България) Лимитид» — Дъблин, Ирландия,

ОАО «Башкиргеология», Уфа, Руска федерация,

Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

«Винтидж Петролеум България, Инк.» — Кайманови острови.”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

«Societatea Națională a Petrolului Petrom SA București»,

«Societatea Națională Romgaz SA Mediaș».”;

(h)

la anexa VIII „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PROSPECȚIUNE ȘI EXTRACȚIE DE CĂRBUNI ȘI ALȚI COMBUSTIBILI SOLIZI”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/ 12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/ 17.10.1995) [Entități autorizate pentru prospecțiunea sau extracția de cărbuni sau alți combustibili solizi în conformitate cu Legea minereurilor și resurselor minerale (publicată în Monitorul Național nr. 23/12.3.1999) sau cu Legea concesiunilor (publicată în Monitorul Național nr. 92/17.10.1995)],

«Балкан МК» — ЕООД

«Въглища Перник» — ООД

«Елшица-99» — АД

«Карбон Инвест» — ООД

«Каусто-голд» — АД

«Мес Ко ММ5» — ЕООД

«Мина Балкан — 2000» — АД

«Мина Бели брег» — АД

«Мина Открит въгледобив» — ЕАД

«Мина Пирин» — ЕАД

«Мина Станянци» — АД

«Мина Черно море — Бургас» — ЕАД

«Мина Чукурово» — АД

«Мини Бобов дол» — ЕАД

«Мини Марица-изток» — ЕАД

«Рекоул» — АД

«Руен Холдинг» — АД

«Фундаментал» — ЕООД”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

Societatea Comercială Minieră «Banat-Anina» SA

Compania Națională a Uraniului SA București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele”;

(i)

la anexa IX „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR PORTUARE MARITIME SAU INTERIOARE SAU ALTE TERMINALE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

ДП «Пристанищна инфраструктура»

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл. 103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000) [Entități care, pe baza unor drepturi speciale sau exclusive, exploatează porturile sau părțile acestora pentru transport public de importanță națională, menționate în anexa 1 la articolul 103a din Legea spațiului maritim, căilor navigabile interioare și porturilor din Republica Bulgaria (publicată în Monitorul Național nr. 12/11.2.2000)]

«Пристанище Варна» ЕАД

«Порт Балчик» АД

«БМ Порт» АД

«Пристанище Бургас» ЕАД

«Пристанищен комплекс — Русе» ЕАД

«Пристанищен комплекс — Лом» ЕАД

«Пристанище Видин» ЕООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл. 103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000) [Entități care, pe baza unor drepturi speciale sau exclusive, exploatează porturile sau părțile acestora pentru transport public de importanță regională, menționate în anexa 2 la articolul 103a din Legea spațiului maritim, căilor navigabile interioare și porturilor din Republica Bulgaria (publicată în Monitorul Național nr. 12/11.2.2000)]

«Фиш Порт» АД

Кораборемонтен завод «Порт — Бургас» АД

«Либърти металс груп» АД

«Трансстрой — Бургас» АД

«Одесос ПБМ» АД

«Поддържане чистотата на морските води» АД

«Поларис 8» ООД

«Лесил» АД

«Ромпетрол — България» АД

«Булмаркет — ДМ» ООД

«Свободна зона — Русе» ЕАД

«Дунавски драгажен флот» — АД

«Свилоза» АД

«ТЕЦ Свилоза» АД

НЕК ЕАД — клон «АЕЦ — Белене»

«Нафтекс Петрол» ЕООД

«Фериботен комплекс» АД

«Дунавски драгажен флот Дуним» АД

«Екопетролиум» ООД

СО МАТ АД — клон Видин

«Свободна зона — Видин» ЕАД

«Дунавски драгажен флот Видин»

«Дунав турс» АД”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime» SA Constanța

Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile SA»

Compania Națională de Radiocomunicații Navale «RADIONAV» SA

Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos»

Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime»

Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» SA

Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală — ARISN

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul Măgurele”;

(j)

la anexa X „ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR AEROPORTUARE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„Bulgaria

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direcția Generală «Administrația Aviației Civile»)

ДП «Ръководство на въздушното движение»

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл. 43, ал. 3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/ 1.12.1972) [Operatorii de aeroporturi civile pentru uz public, astfel cum sunt definiți de Consiliul de Miniștri în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din Legea aviației civile (publicată în Monitorul Național nr. 94/1.12.1972)]

«Летище София» ЕАД

«Летище Варна» ЕАД

«Летище Бургас» ЕАД

«Летище Пловдив» ЕАД

«Летище Русе» ЕООД

«Летище Горна Оряховица» ЕАД”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„România

Compania Națională «Aeroportul Internațional Henri Coandă București» — SA

Societatea Națională «Aeroportul Internațional București — Băneasa» — SA

Societatea Națională «Aeroportul Internațional Constanța» — SA

Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» — SA

Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA»

Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română»

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonomă Aeroportul Arad

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea”.

3.

32004 L 0018: Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114), astfel cum a fost modificată prin:

32004 R 1874: Regulamentul (CE) nr. 1874/2004 al Comisiei din 28.10.2004 (JO L 326, 29.10.2004, p. 17);

32005 L 0051: Directiva 2005/51/CE a Comisiei din 7.9.2005 (JO L 257, 1.10.2005, p. 127);

32005 L 0075: Directiva 2005/75/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16.11.2005 (JO L 323, 9.12.2005, p. 55);

32005 R 2083: Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei din 19 decembrie 2005 (JO L 333, 20.12.2005, p. 28).

(a)

La anexa III „LISTA ORGANISMELOR ȘI A CATEGORIILOR DE ORGANISME DE DREPT PUBLIC MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (9) AL DOILEA PARAGRAF”, se introduce următorul text:

„XXVI – BULGARIA

Organisme

Икономически и социален съвет (Consiliul Economic și Social)

Национален осигурителен институт (Institutul Național de Securitate Socială)

Национална здравноосигурителна каса (Fondul Național de Asigurări Sociale)

Български червен кръст (Crucea roșie bulgară)

Българска академия на науките (Academia de Științe din Bulgaria)

Национален център за аграрни науки (Centrul Național de Științe Agronomice)

Български институт за стандартизация (Institutul Bulgar de Standardizare)

Българско национално радио (Radioul Național Bulgar)

Българска национална телевизия (Televiziunea Națională Bulgară)

Categorii

Държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/ 18.6.1991) [Întreprinderi publice în sensul articolului 62 alineatul (3) din Legea comerțului (publicată în Monitorul Național nr. 48/18.6.1991)].

Национална компания «Железопътна инфраструктура»

ДП «Пристанищна инфраструктура»

ДП «Ръководство на въздушното движение»

ДП «Строителство и възстановяване»

ДП «Транспортно строителство и възстановяване»

ДП «Съобщително строителство и възстановяване»

ДП «Радиоактивни отпадъци»

ДП «Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда»

ДП «Български спортен тотализатор»

ДП «Държавна парично-предметна лотария»

ДП «Кабиюк», Шумен

Държавни дивечовъдни станции (Exploatații de stat de creștere a vânatului)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл. 13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/ 27.12.1995) (Universități de stat, înființate în conformitate cu articolul 13 din Legea învățământului superior (publicată în Monitorul Național nr. 112/27.12.1995)].

Аграрен университет — Пловдив (Universitatea Agricolă – Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив (Academia de Muzică, Dans și Arte Plastice – Plovdiv)

Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий» (Universitatea «Sf. Chiril și Metodiu» din Veliko Tirnovo)

Висше военноморско училище «Н. Й. Вапцаров» — Варна (Academia Navală N. Y. Vaptsarov – Varna)

Висше строително училище «Любен Каравелов» — София (Școala Superioară de Construcții Civile «Lyuben Karavelov» – Sofia)

Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» — София (Școala Superioară de Transport «Tudor Kableshkov» – Sofia)

Военна академия «Г. С. Раковски» — София (Academia Militară «G. S. Rakovski» – Sofia)

Държавна музикална академия «Проф. Панчо Владигеров» — София (Academia Națională de Muzică «Prof. Pancho Vladigerov» – Sofia)

Икономически университет — Варна (Universitatea de Științe Economice – Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи — София (Colegiul de Telecomunicații și Servicii Poștale – Sofia)

Лесотехнически университет — София (Universitatea de Silvicultură – Sofia)

Медицински университет «Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов» — Варна (Universitatea de Medicină «Prof. D-r Paraskev Stoyanov» – Varna)

Медицински университет — Плевен (Universitatea de Medicină – Pleven)

Медицински университет — Пловдив (Universitatea de Medicină – Plovdiv)

Медицински университет — София (Universitatea de Medicină – Sofia)

Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» — София (Universitatea de Mine și Geologie «St. Ivan Rilski» – Sofia)

Национален военен университет «Васил Левски» — Велико Търново (Universitatea Națională Militară «Vasil Levski» – Veliko Tirnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство «Кръстьо Сарафов» — София (Academia Națională de Teatru și Film «Krasyo Sarafov» – Sofia)

Национална спортна академия «Васил Левски» — София (Academia Națională de Sport «Vasil Levski» – Sofia)

Национална художествена академия — София (Academia Națională de Arte – Sofia)

Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» (Universitatea «Paisiy Hilendarski» din Plovdiv)

Русенски университет «Ангел Кънчев» (Universitatea «Angel Kanchev» din Ruse)

Софийски университет «Св. Климент Охридски» (Universitatea «Sf. Kliment Ohridski» din Sofia)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София (Școala superioară de Biblioteconomie și Tehnologia Informației – Sofia)

Стопанска академия «Д. А. Ценов» — Свищов (Academia de Științe Economice «D. A. Tsenov» – Svishtov)

Технически университет — Варна (Universitatea tehnică – Varna)

Технически университет — Габрово (Universitatea tehnică – Gabrovo)

Технически университет — София (Universitatea tehnică – Sofia)

Тракийски университет — Стара Загора (Universitatea Trakia – Stara Zagora)

Университет «Проф. д-р Асен Златаров» — Бургас (Universitatea «Prof. Dr. Asen Zlatarov» – Burgas)

Университет за национално и световно стопанство — София (Universitatea de Economie Națională și Mondială – Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия — София (Universitatea de Arhitectură, Construcții Civile și Geodezie – Sofia)

Университет по хранителни технологии — Пловдив (Universitatea de Tehnologie Alimentară – Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет — София (Universitatea de Tehnologie Chimică și Metalurgie – Sofia)

Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» (Universitatea «Konstantin Preslavski» din Shumen)

Югозападен университет «Неофит Рилски» — Благоевград (Universitatea «Neofit Rilski» din sud-vest – Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/ 1.6.1999) [Institute culturale în sensul Legii privind protecția și promovarea culturii (publicată în Monitorul Național nr. 50/1.6.1999)].

Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (Biblioteca Națională «Sf. Chiril și Metodiu»)

Българска национална фонотека (Arhivele Naționale Bulgare)

Българска национална филмотека (Arhivele Cinematografice Naționale Bulgare)

Национален фонд «Култура» (Fondul Național pentru Cultură)

Национален институт за паметниците на културата (Institutul Național pentru Monumente Culturale)

Театри (teatre)

Опери, филхармонии и ансамбли (opere, orchestre filarmonice, ansambluri)

Музеи и галерии (muzee și galerii)

Училища по изкуствата и културата (școli de artă și cultură)

Български културни институти в чужбина (institute culturale bulgare în străinătate)

Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999) [Instituții medicale de stat sau municipale menționate la articolul 3 alineatul (1) din Legea instituțiilor medicale (publicată în Monitorul Național nr. 62/9.7.1999)].

Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999) [Instituții medicale menționate la articolul 5 alineatul (1) din Legea Instituțiilor Medicale (publicată în Monitorul Național nr. 62/9.7.1999)].

Домове за медико-социални грижи за деца (instituții medico-sociale pentru îngrijirea copiilor)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (instituții medicale de psihiatrie)

Центрове за спешна медицинска помощ (centre medicale de urgență)

Центрове за трансфузионна хематология (centre pentru transfuzii sangvine)

Болница «Лозенец» (Spitalul «Lozenets»)

Военномедицинска академия (Academia Medicală Militară)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Institutul Medical din cadrul Ministerului de Interne)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (instituții medicale din cadrul Ministerului Justiției)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (instituții medicale din cadrul Ministerului Transporturilor)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/ 6.10.2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/ 6.4.2004) [Persoane juridice fără caracter comercial înființate pentru a răspunde nevoilor de interes general în conformitate cu Legea persoanelor juridice fără caracter comercial (publicată în Monitorul Național nr. 81/6.10.2000), și îndeplinind condițiile de la alineatul (1) punctul (1) din Legea achizițiilor publice (publicată în Monitorul Național nr. 28/6.4.2004)].

XXVII – ROMÂNIA

Organisme

1.

Academia Română (Romanian Academy)

2.

Biblioteca Națională (National Library)

3.

Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

4.

Institutul European din România (European Institute of Romania)

5.

Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

6.

Agenția Națională «Socrates» (National Agency «Socrates»)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) (UNESCO European Centre for Higher Education)

8.

Comisia Națională a României pentru UNESCO (National Romanian Commission for UNESCO)

9.

Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Broadcasting Company)

10.

Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

11.

Societatea Națională pentru Radiocomunicații (National Radiocommunication Company)

12.

Oficiul Național al Cinematografiei (National Cinematography Office)

13.

Studioul de Creație Cinematografică (Studio of Cinematographic Creation)

14.

Arhiva Națională de Filme (National Film Archive)

15.

Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă (National Office for Documentation and Art Exhibition)

16.

Corul Național de Cameră «Madrigal» (National Chamber Choir Madrigal)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (Institute of Military Music)

18.

Palatul Național al Copiilor (National Children's Palace)

19.

Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate (National Office for Scholarships Abroad)

20.

Agenția Socială a Studenților (Social Agency of Students)

21.

Comitetul Olimpic Român (Romanian Olympic Committee)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Romanian Agency for European Youth Cooperation)

23.

Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN) (Youth Information and Counselling Centre)

24.

Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Youth Studies and Research Centre)

25.

Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Centre for Sport Research)

26.

Societatea Națională de Cruce Roșie (Romanian National Red Cross Society)

27.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combatting Discrimination)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries' Problems)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

30.

Agenția Națională pentru Locuințe (National Agency for Housing)

31.

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Rights)

32.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

33.

Inspecția Muncii (Labour Inspection)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

35.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (General Inspectorate for Emergency Situations)

36.

Agenția Națională de Consultanță Agricolă (National Agency for Agricultural Counselling)

37.

Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zootechnic Reproduction)

38.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor (Central Laboratory for Seeds Quality Control)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicines)

41.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

42.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genetical Vegetal Resources Bank)

45.

Institutul Diplomatic Român (Romanian Diplomatic Institute)

46.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

47.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programmes)

48.

Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

49.

Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

50.

Agenția Națională pentru Supravegherea Radioactivității Mediului (National Agency for Environment Radioactivity Surveillance)

51.

Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» Tulcea (Administration of Natural Biosphere Reservation-«Danube Delta»-Tulcea)

52.

Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

53.

Administrația Națională Apele Române (Romanian Waters National Administration)

54.

Administratia Națională de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

55.

Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

56.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

57.

Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare (National Agency for Science, Technology and Innovation)

58.

Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică (National Agency for Communication and Informatics)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (General Inspectorate for Communication and Information Technology)

60.

Oficiul pentru Administrare și Operare a Infrastructurii de Comunicații (Office for Administration and Operation of the Data Communication Infrastructure)

61.

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

62.

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel engaged in Naval Transport)

63.

Inspectoratul Navigației Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Society for Railway Management Services)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Society for Railway Assets Administration)

66.

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking — Romanian Auto Register)

67.

Agenția Spațială Română (Romanian Space Agency)

68.

Școala Superioară de Aviație Civilă (Superior School of Civil Aviation)

69.

Aeroclubul României (Romanian Aeroclub)

70.

Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (Training Centre for the Staff in Industry Busteni)

71.

Centrul Român de Comerț Exterior (Romanian Centre of Foreign Trade)

72.

Centrul de Formare și Management pentru Comerț București (Management and Formation Centre for Commerce București)

73.

Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (Research Agency for Military Technics and Technology)

74.

Asociația Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

75.

Asociația de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

76.

Comisia Națională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

77.

Institutul Național de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

78.

Consiliul Concurenței (CC) (Competition Council)

79.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

80.

Consiliul Economic și Social (CES) (Economic and Social Council)

81.

Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (Office of State Participation and Privatisation in Industry)

82.

Agenția Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

83.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (National Trade Register Office)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

85.

Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combatting Money Laundering)

86.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (National Council for Study of the Securitate Archives)

87.

Avocatul Poporului (People's Attorney)

88.

Autoritatea Electorală Permanentă (Permanent Electoral Authority)

89.

Institutul Național de Administrație (INA) (National Institute of Administration)

90.

Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Office for Author Rights)

93.

Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului (National Office for Patrimony Protection)

94.

Agentia Națională Antidrog (National Antidrug Agency)

95.

Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

96.

Inspecția de Stat în Construcții (State Inspection in Construction)

97.

Compania Națională de Investiții (Natonal Company for Investements)

98.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

99.

Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (National Agency for the Land Register and Real Estate Advertising)

100.

Direcția topografică militară (Department of Military Topography)

101.

Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

102.

Garda Financiară (Financial Guard)

103.

Garda Națională de Mediu (National Guard for Environment)

104.

Institutul Național de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

105.

Institutul Național al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

106.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților (National Institute for Magistrates' Professional Training)

107.

Institutul Național de Criminologie (National Institute of Criminology)

108.

Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Training Centre for Court Clerks and Other Auxiliary Specialised Personnel)

109.

Direcția Generală a Penitenciarelor (General Directorate for Penitentiaries)

110.

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (National Register Office of State Secret Information)

111.

Autoritatea Națională a Vămilor (National Customs Authority)

112.

Regia Autonomă «Administrația Zonei Libere Constanța-Sud» (Autonomous Public Service Undertaking «Free Zone Administration Constanța-Sud»)

113.

Regia Autonomă «Administrația Zonei Libere Brăila» (Autonomous Public Service Undertaking «Free Zone Administration Brăila»)

114.

Regia Autonomă «Administrația Zonei Libere Galați» (Autonomous Public Service Undertaking «Free Zone Administration Galați»)

115.

Regia Autonomă «Administrația Zonei Libere Sulina» (Autonomous Public Service Undertaking «Free Zone Administration Sulina»)

116.

Regia Autonomă «Administrația Zonei Libere Giurgiu» (Autonomous Public Service Undertaking «Free Zone Administration Giurgiu»)

117.

Regia Autonomă «Administrația Zonei Libere Curtici» (Autonomous Public Service Undertaking «Free Zone Administration Curtici»)

118.

Banca Națională a României (National Bank of Romania)

119.

Regia Autonomă «Monetăria Statului» (Autonomous Public Service Undertaking «State Mint of Romania»)

120.

Regia Autonomă «Imprimeria Băncii Naționale» (Autonomous Public Service Undertaking «Printing House of the National Bank»)

121.

Regia Autonomă «Imprimeria Națională» (Autonomous Public Service Undertaking «National Printing House»)

122.

Regia Autonomă «Monitorul Oficial» (Autonomous Public Service Undertaking «Official Gazette»)

123.

Regia Autonomă «Rasirom» (Autonomous Public Service Undertaking «Rasirom»)

124.

Regia Autonomă «Unifarm» București (Autonomous Public Service Undertaking «Unifarm» București)

125.

Regia Autonomă «România Film» (Autonomous Public Service Undertaking «Romania Film»)

126.

Compania Națională «Loteria Română» (National Company «Romanian Lottery»)

127.

Compania Națională «Romtehnica» (National Company «Romtehnica»)

128.

Compania Națională «Romarm» (National Company «Romarm»)

129.

Regia Autonomă «Romavia» (Autonomous Public Service Undertaking «Romavia»)

130.

Agenția Națională de Presă ROMPRES (National News Agency ROMPRES)

131.

Regia Autonomă «Editura Didactică și Pedagogică» (Autonomous Public Service Undertaking «Didactic and Pedagogical Publishing House»)

132.

Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» (Autonomous Public Service Undertaking «Administration of State Patrimony and Protocol»)

Categorii

1.

Institute și centre de cercetare (Research institutes and centres)

2.

Instituții de învățământ de stat (Education state institutes)

3.

Universități de stat (State Universities)

4.

Muzee (Museums)

5.

Biblioteci de stat (State Libraries)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonici, centre și case de cultură (State theatres, operas, philharmonic orchestras, cultural houses and centres)

7.

Reviste (Magazines)

8.

Edituri (Publishing houses)

9.

Inspectorate școlare, de cultură, de culte (School, culture and cults inspectorates)

10.

Complexuri, federații și cluburi sportive (Sport federations and clubs)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (Hospitals, sanatoriums, clinics, medical units, institutes of forensic medicine, ambulance stations)

12.

Unități de asistență socială (Social assistance units)

13.

Tribunale (Tribunals)

14.

Judecătorii (Law Courts)

15.

Curți de apel (Courts of Appeal)

16.

Penitenciare (Penitentiaries)

17.

Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (Prosecutor's Offices)

18.

Unități militare (Military units)

19.

Instanțe militare (Military courts)

20.

Inspectorate de Poliție (Police Inspectorates)

21.

Centre de odihnă (Rest Houses)”.

(b)

La anexa IV „AUTORITĂȚI CENTRALE GUVERNAMENTALE”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„BULGARIA

Администрация на Народното събрание (Administrația Adunării Naționale)

Администрация на Президента (Administrația Prezidențială)

Администрация на Министерския съвет (Administrația Consiliului de Miniștri)

Конституционен съд (Curtea Constituțională)

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

Министерство на външните работи (Ministerul Afacerilor Externe)

Министерство на вътрешните работи (Ministerul Afacerilor Interne)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministerul Funcției Publice și Reformei Administrative)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministerul Protecției Civile)

Министерство на земеделието и горите (Ministerul Agriculturii și Pădurilor)

Министерство на здравеопазването (Ministerul Sănătății)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministerul Economiei și Energiei)

Министерство на културата (Ministerul Culturii)

Министерство на образованието и науката (Ministerul Educației și Științei)

Министерство на околната среда и водите (Ministerul Mediului și Apelor)

Министерство на отбраната (Ministerul Apărării)

Министерство на правосъдието (Ministerul Justiției)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice)

Министерство на транспорта (Ministerul Transporturilor)

Министерство на труда и социалната политика (Ministerul Muncii și Politicii Sociale)

Министерство на финансите (Ministerul de Finanțe)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (organisme publice, comisii ale statului, agenții executive și alte autorități publice înființate conform legii sau prin decizia Consiliului de Miniștri, care îndeplinesc funcții în ceea ce privește exercitarea puterii executive)

Агенция за ядрено регулиране (Agenția de Reglementare Nucleară)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Comisia Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Apei)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Comisia Națională de Siguranță a Informațiilor)

Комисия за защита на конкуренцията (Comisia pentru Protecția Concurenței)

Комисия за защита на личните данни (Comisia pentru Protecția Datelor Personale)

Комисия за защита от дискриминация (Comisia pentru Protecția împotriva Discriminării)

Комисия за регулиране на съобщенията (Comisia de Reglementare a Comunicațiilor)

Комисия за финансов надзор (Comisia de Supraveghere Financiară)

Патентно ведомство на Република България (Oficiul de Brevete al Republicii Bulgaria)

Сметна палата на Република България (Curtea de Conturi a Republicii Bulgaria)

Агенция за приватизация (Agenția pentru Privatizare)

Агенция за следприватизационен контрол (Agenția de Control Postprivatizare)

Български институт по метрология (Institutul de Metrologie din Bulgaria)

Главно управление на архивите (Departamentul General al Arhivelor)

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agenția Publică «Rezervele Statului și Stocuri Strategice»)

Държавна агенция за бежанците (Agenția Națională pentru Refugiați)

Държавна агенция за българите в чужбина (Agenția Națională pentru Bulgari Expatriați)

Държавна агенция за закрила на детето (Agenția Națională pentru Protecția Copilului)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenția Națională pentru Tehnologia Informației și Comunicații)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenția Națională de Supraveghere Metrologică și Tehnică)

Държавна агенция за младежта и спорта (Agenția Națională pentru Tineret și Sport)

Държавна агенция по туризма (Agenția Națională de Turism)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Comisia Națională a Piețelor Materiilor Prime și a Piețelor Bursiere)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institutul Administrației Publice și Integrării Europene)

Национален статистически институт (Institutul Național de Statistică)

Агенция «Митници» (Agenția Vamală)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenția de Control a Finanțelor Publice)

Агенция за държавни вземания (Agenția Publică de Recuperare a Creditelor)

Агенция за социално подпомагане (Agenția de Asistență Sociale)

Агенция за финансово разузнаване (Agenția de Informare Financiară)

Агенция за хората с увреждания (Agenția pentru Persoanele cu Handicap)

Агенция по вписванията (Registratura)

Агенция по енергийна ефективност (Agenția pentru Eficiență Energetică)

Агенция по заетостта (Agenția Forței de Muncă)

Агенция по кадастъра (Oficiul Cadastrului)

Агенция по обществени поръчки (Agenția pentru Achiziții Publice)

Българска агенция за инвестиции (Agenția Bulgară pentru Investiții)

лавна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direcția Generală «Administrația Aviației Civile»)

Дирекция за национален строителен контрол (Direcția Națională pentru Supravegherea Lucrărilor de Construcție)

Държавна комисия по хазарта (Comisia Națională a Jocurilor de Noroc)

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Agenția Executivă «Administrația Automobile»)

Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agenția Executivă «Combaterea Grindinii»)

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agenția Executivă «Serviciul Bulgar de Acreditare»)

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agenția Executivă «Inspectoratul General de Muncă»)

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Agenția Executivă «Administrația Feroviară»)

Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Agenția Executivă «Administrația Maritimă»)

Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agenția Executivă «Centrul Național de Cinematografie»)

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Agenția Executivă «Administrația Porturilor»)

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agenția Executivă «Explorarea și Întreținerea Dunării»)

Изпълнителна агенция «Пътища» (Agenția Executivă a Drumurilor)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenția Executivă de Analiză Economică și Previziune)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenția Executivă pentru Promovarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenția Executivă a Medicamentelor)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenția Executivă a Viței de Vie și Vinului)

Изпълнителна агенция по околна среда (Agenția Executivă a Mediului)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenția Executivă a Resurselor Solului)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenția Executivă pentru Pescuit și Acvacultură)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenția Executivă pentru Selectarea și Reproducerea Animalelor)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenția Executivă pentru Testarea Speciilor de Plante, Inspecția pe Teren și Controlul Semințelor)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenția Executivă pentru Transplantare)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenția Executivă pentru Irigări)

Комисията за защита на потребителите (Comisia pentru Protecția Consumatorilor)

Контролно-техническата инспекция (Inspectoratul de Controlul Tehnic)

Национална агенция за приходите (Agenția Trezoreria Publică)

Национална ветеринарномедицинска служба (Serviciul Veterinar Național)

Национална служба за растителна защита (Serviciul Național pentru Protecția Plantelor)

Национална служба по зърното и фуражите (Serviciul Național al Cerealelor și Alimentelor pentru Animale)

ационално управление по горите (Direcția Națională a Pădurilor)”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„ROMÂNIA

1.

Administrația Prezidențială (Presidential Administration)

2.

Senatul României (Romanian Senate)

3.

Camera Deputaților (Chamber of Deputies)

4.

Înalta Curte de Casație și Justiție (Supreme Court)

5.

Curtea Constituțională (Constitutional Court)

6.

Consiliul Legislativ (Legislative Council)

7.

Curtea de Conturi (Court of Accounts)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)

9.

Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (General Prosecutor's Office attached to the Supreme Court)

10.

Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (Chancellery of the Prime Minister)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministerul Integrării Europene (Ministry of European Integration)

14.

Ministerul Finanțelor Publice (Ministry of Public Finance)

15.

Ministerul Justiției (Ministry of Justice)

16.

Ministerul Apărării Naționale (Ministry of National Defence)

17.

Ministerul Administrației și Internelor (Ministry of Administration and Interior)

18.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and Family)

19.

Ministerul Economiei și Comerțului (Ministry of Economy and Commerce)

20.

Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale (Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (Ministry of Transport, Construction and Tourism)

22.

Ministerul Educației și Cercetării (Ministry of Education and Research)

23.

Ministerul Sănătății (Ministry of Health)

24.

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)

25.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (Ministry of Communications and Information Technology)

26.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (Ministry of Environment and Water Management)

27.

Ministerul Public (Public Ministry)

28.

Serviciul Român de Informații (Romanian Intelligence Service)

29.

Serviciul Român de Informații Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)

30.

Serviciul de Protecție și Pază (Protection and Guard Service)

31.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (Special Telecommunications Service)

32.

Consiliul Național al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)

3.

Direcția Națională Anticorupție (National Anti-corruption Department)

34.

Inspectoratul General de Poliție (General Inspectorate of Police)

35.

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement)

36.

Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații (National Authority for Communications Regulation)

37.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (National Authority for Regulating the Public Services and Rural Administration)

38.

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)

39.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection)

40.

Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)

41.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Romanian Railway Authority)

42.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Romanian Road Authority)

43.

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (National Authority for Child Protection and Adoption)

44.

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)

45.

Autoritatea Națională pentru Turism (National Authority for Tourism)

46.

Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agency of Governmental Strategies)

47.

Agenția Națională a Medicamentului (National Medicines Agency)

48.

Agenția Națională pentru Sport (National Agency for Sport)

49.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (National Agency for Employment)

50.

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Agency for Power Regulation)

51.

Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)

52.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)

53.

Agenția Română pentru Investiții Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)

54.

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (National Agency for Small and Medium-Sized Entreprises and Cooperation)

55.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)

56.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration).”.

(c)

În anexa IX A „CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE DE LUCRĂRI”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„—

în Bulgaria, «Търговски регистър»”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„—

în România, «Registrul Comerțului»”.

(d)

În anexa IX B „CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE DE BUNURI”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„—

în Bulgaria, «Търговски регистър»”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„—

în România, «Registrul Comerțului»”.

(e)

În anexa IX C „CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII”, după secțiunea consacrată Belgiei, se introduce următorul text:

„—

în Bulgaria, «Търговски регистър»”,

și, după secțiunea consacrată Portugaliei, se introduce următorul text:

„—

în România, «Registrul Comerțului»”.


Top