EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0597

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]

OJ L 243, 6.9.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/597/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

139


32006D0597


L 243/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 4 august 2006

de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” pentru perioada 2007-2013

[notificată cu numărul C(2006) 3480]

(2006/597/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (1), în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului stabilește că obiectivul „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” urmărește consolidarea competitivității și atractivității regiunilor.

(2)

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile de nivel NUTS 2 încadrate în totalitate, în 2006, la obiectivul nr. 1 în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale (2), al căror PIB nominal pe cap de locuitor, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, va depăși 75 % din PIB-ul mediu al UE-15, sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă”.

(3)

Articolul 8 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că Cipru beneficiază, de asemenea, în perioada 2007-2013, de finanțarea tranzitorie aplicabilă regiunilor prevăzute la primul paragraf al aceluiași articol.

(4)

În consecință, este necesar să se stabilească listele regiunilor eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regiunile eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă”, pe o bază tranzitorie și specifică, prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2006.

Pentru Comisie

Danuta HÜBNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).


ANEXĂ

Lista regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” pentru perioada de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire


Top