EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3479]

JO L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M, 5.6.2007, p. 28–29 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

136


32006D0596


L 243/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 4 august 2006

de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013

[notificată cu numărul C(2006) 3479]

(2006/596/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (1), în special articolul 5 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a unui Fond de coeziune, Fondul de coeziune contribuie la consolidarea coeziunii economice și sociale a Comunității, în scopul promovării unei dezvoltări durabile.

(2)

Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune sunt cele al căror venit intern brut (VIB), măsurat în parități ale puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90 % din VIB mediu al UE-25.

(3)

Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune în 2006 și care ar fi fost în continuare eligibile în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 90 % din VIB mediu al UE-15, dar care nu mai sunt eligibile deoarece nivelul nominal al VIB pe cap de locuitor depășește 90 % din VIB mediu al UE-25, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat, sunt, de asemenea, eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din Fondul de coeziune.

(4)

Prin urmare, trebuie stabilite listele de state membre eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune la 1 ianuarie 2007 sunt cele prevăzute la anexa I.

Articolul 2

Statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune, pe o bază tranzitorie și specifică, prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt cele prevăzute la anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2006.

Pentru Comisie

Danuta HÜBNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.


ANEXA I

Lista statelor membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune la 1 ianuarie 2007

 

Republica Cehă

 

Estonia

 

Grecia

 

Cipru

 

Letonia

 

Lituania

 

Ungaria

 

Malta

 

Polonia

 

Portugalia

 

Slovenia

 

Slovacia


ANEXA II

Lista statelor membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

Spania


Top