EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0084

Regulamentul (CE) nr. 84/2005 al Consiliului din 18 ianuarie 2005 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 de instituire a unui drept definitiv antidumping asupra importurilor de sisteme de telecamere originare din Japonia

JO L 19, 21.1.2005, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M, 11.12.2008, p. 460–471 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/84/oj

11/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

71


32005R0084


L 019/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 84/2005 AL CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2005

de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 de instituire a unui drept definitiv antidumping asupra importurilor de sisteme de telecamere originare din Japonia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”),

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURILE ANTERIOARE

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1015/94 (2), Consiliul a instituit un drept antidumping definitiv la importurile de sisteme de camere de televiziune originare din Japonia.

(2)

La articolul 1 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1015/94, Consiliul exclude, în mod explicit, din domeniul de aplicare a dreptului antidumping sistemele de camere enumerate în anexa la regulamentul menționat anterior (denumită în continuare „anexă”), care sunt modele profesionale din gama superioară care respectă, din punct de vedere tehnic, definiția prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1015/94, dar care nu pot fi considerate sisteme de camere de televiziune.

(3)

În octombrie 1995, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 2474/95 (3), a modificat Regulamentul (CE) nr. 1015/94. Modificările au avut ca obiect în special definiția produsului similar și modelele de sisteme de camere profesionale excluse, în mod explicit, din domeniul de aplicare a dreptului antidumping definitiv.

(4)

În octombrie 1997, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1952/97 (4), a modificat nivelul dreptului antidumping definitiv pentru două societăți, și anume Sony Corporation și Ikegami Tsushinki Co. Ltd, în conformitate cu articolul 12 din regulamentul de bază. De asemenea, a exclus, în mod expres, din domeniul de aplicare a dreptului antidumping anumite modele noi de sisteme de camere profesionale pe care le adaugă în anexă.

(5)

În ianuarie 1999 și ianuarie 2000, Consiliul, prin Regulamentele (CE) nr. 193/1999 (5) și (CE) nr. 176/2000 (6), a modificat Regulamentul (CE) nr. 1015/94, adăugând la lista din anexă anumite modele noi de sisteme de camere profesionale, excluzându-le astfel din domeniul de aplicare a dreptului antidumping definitiv. În octombrie 2004, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1754/2004 (7), a modificat Regulamentul (CE) nr. 176/2000.

(6)

În septembrie 2000, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 (8), a confirmat măsurile antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1015/94, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(7)

În ianuarie și mai 2001, Consiliul, prin Regulamentele (CE) nr. 198/2001 (9) și (CE) nr. 951/2001 (10), a modificat Regulamentul (CE) nr. 2042/2000, adăugând la lista din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 anumite modele noi de sisteme de camere profesionale, excluzându-le astfel din domeniul de aplicare a dreptului antidumping definitiv.

(8)

În septembrie 2001, ca urmare a reexaminării intermediare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1900/2001 (11), a confirmat nivelul dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 privind importurile de sisteme de camere de televiziune de la producătorul-exportator Hitachi Denshi Ltd.

(9)

În septembrie 2002, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1696/2002 (12), a modificat Regulamentul (CE) nr. 2042/2000, adăugând la lista din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 anumite modele noi de sisteme de camere profesionale, excluzându-le astfel din domeniul de aplicare a dreptului antidumping definitiv.

(10)

În aprilie 2004, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 825/2004, a modificat Regulamentul (CE) nr. 2042/2000, adăugând la lista din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 anumite modele noi de sisteme de camere profesionale, excluzându-le astfel din domeniul de aplicare a dreptului antidumping definitiv.

B.   ANCHETA PRIVIND NOILE MODELE DE SISTEME DE CAMERE PROFESIONALE

1.   Procedura

(11)

Doi producători-exportatori japonezi, și anume Sony Corporation („Sony”) și Victor Company of Japan Limited („JVC”) au informat Comisia cu privire la intenția lor de a introduce noi modele de sisteme de camere profesionale pe piața comunitară și i-au solicitat adăugarea acestor sisteme de camere și a accesoriilor acestora pe lista din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000, cu scopul de a le exclude din domeniul de aplicare a drepturilor antidumping.

(12)

Comisia a informat industria comunitară cu privire la aceasta și a inițiat o anchetă al cărei scop exclusiv era să stabilească dacă produsele în cauză fac parte din domeniul de aplicare a drepturilor antidumping și dacă dispozitivul Regulamentului (CE) nr. 2042/2000 ar trebui modificat în mod corespunzător.

2.   Modelele care au făcut obiectul anchetei

(13)

Cererile de scutire prezentate, însoțite de informații tehnice necesare, aveau ca obiect următoarele modele:

(i)

Sony

vizor HDVF-C30W;

(ii)

JVC

cap de cameră KY-F560E.

Vizorul Sony a fost prezentat ca model care se poate utiliza numai cu camere video care nu fac parte din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2000. Modelul JVC a fost prezentat ca un model nou care înlocuiește un model de cameră profesională exclus deja de la măsura antidumping în vigoare.

3.   Constatări

(i)   Vizorul HDVF-C30W

(14)

S-a constatat că vizorul HDVF-C30W respectă descrierea produsului menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2042/2000. Cu toate acestea, acesta se poate utiliza numai cu anumite capuri de cameră care nu respectă descrierea produsului prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acest regulament. Mai precis, raportul semnal-zgomot al acestor capuri de cameră este de 54 decibeli, în timp ce în descrierea menționată de Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 se prevede un raport semnal-zgomot „de cel puțin 55 decibeli la amplificare normală”. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că acest vizor trebuia considerat un sistem de cameră profesională care corespunde definiției menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 2042/2000. Prin urmare, vizorul ar trebui exclus din domeniul de aplicare a măsurilor antidumping existente și adăugat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000.

(15)

În conformitate cu practica constantă a instituțiilor comunitare, acest model ar trebui scutit de drept de la data primirii cererii de scutire corespunzătoare de către serviciile Comisiei. Prin urmare, toate importurile de vizoare Sony HDVF-C30W realizate de la 1 aprilie 2003 ar trebui scutite de drepturi.

(ii)   Capul de cameră KY-F560E

(16)

S-a constatat că modelul de cap de cameră KY-F560E, chiar dacă corespunde descrierii produsului de la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2042/2000, este, în principal, destinat aplicațiilor tehnice și medicale. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că acest model trebuie considerat un sistem de cameră profesională care corespunde definiției menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 2042/2000. Prin urmare, ar trebui exclus din domeniul de aplicare a măsurilor antidumping existente și adăugat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000.

(17)

În conformitate cu practica constantă a instituțiilor comunitare, acest model ar trebui scutit de drept de la data primirii cererii de scutire corespunzătoare de către serviciile Comisiei. Prin urmare, toate importurile de capuri de cameră JVC KY-F560E realizate de la 15 aprilie 2004 ar trebui scutite de drepturi.

4.   Informarea părților interesate și concluziile

(18)

Comisia a informat industria comunitară și exportatorii de sisteme de camere de televiziune cu privire la concluziile sale, oferindu-le posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere. Nu au existat obiecții la concluziile Comisiei.

(19)

Luând în considerare cele menționate anterior, Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2042/2000 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică importurilor următoarelor modele, produse și exportate către Comunitate de producătorii-exportatori menționați mai jos:

(a)

Sony, de la 1 aprilie 2003:

vizor HDVF-C30W;

(b)

JVC, de la 15 aprilie 2004:

cap de cameră KY-F560E.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 111, 30.4.1994, p. 106. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 176/2000 (JO L 22, 27.1.2000, p. 29).

(3)  JO L 255, 25.10.1995, p. 11.

(4)  JO L 276, 9.10.1997, p. 20.

(5)  JO L 22, 29.1.1999, p. 10.

(6)  JO L 22, 27.1.2000, p. 29.

(7)  JO L 313, 12.10.2004, p. 1.

(8)  JO L 244, 29.9.2000, p. 38. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 825/2004 (JO L 127, 29.4.2004, p. 12).

(9)  JO L 30, 1.12.2001, p. 1.

(10)  JO L 134, 17.5.2001, p. 18.

(11)  JO L 261, 29.9.2001, p. 3.

(12)  JO L 259, 27.9.2002, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista sistemelor de camere profesionale care nu sunt considerate sisteme de camere de televiziune (sisteme de camere de radiodifuziune), fiind, din acest motiv, excluse din domeniul de aplicare al măsurilor

Societate

Cap de cameră

Vizor

Unitate de control a camerei

Unitate operațională de control

Unitate principală de control (1)

Adaptor de cameră

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801CE (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200A (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU

RCU

RCU

RCU

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

 

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

WV-F700

WV-F700A

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Camera OTV-SX


(1)  Unitate denumită și unitate centrală de reglaj (MSU) sau panou principal de control (MCP).

(2)  Modele excluse cu condiția ca sistemul triax sau adaptorul triax corespondent să nu fie vândut pe piața comunitară.”


Top