EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0083

Regulamentul (CE) nr. 83/2005 al Consiliului din 18 ianuarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2604/2000 privind importurile de polietilenă tereftalată originară, printre altele, din Republica Coreea și din Taiwan

JO L 19, 21.1.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M, 11.12.2008, p. 438–459 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/83/oj

11/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

63


32005R0083


L 019/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 83/2005 AL CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2604/2000 privind importurile de polietilenă tereftalată originară, printre altele, din Republica Coreea și din Taiwan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile în vigoare

(1)

Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 2604/2000 (2) (denumit în continuare „regulament definitiv”), a instituit drepturi antidumping la importurile de polietilenă tereftalată (denumită în continuare „PET”) originară din India, Indonezia, Malaysia, Republica Coreea, Taiwan și Thailanda.

2.   Prezenta anchetă

(2)

La 22 mai 2003, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), deschiderea unei reexaminări intermediare a măsurilor antidumping aplicabile importurilor, în Comunitate, de PET originară din Republica Coreea și din Taiwan (denumite în continuare „țări în cauză”).

(3)

Reexaminarea intermediară a fost deschisă în urma unei cereri depuse în aprilie 2003 de către Asociația Producătorilor de Mase Plastice din Europa (denumită în continuare „reclamantă”), în numele producătorilor reprezentând o proporție majoră, în cazul de față peste 80 %, din producția comunitară totală de PET. Cererea conținea elemente de probă suficiente, la prima vedere, care certificau faptul că reîncepuseră dumpingul și prejudiciul și că măsurile în vigoare nu mai erau suficiente pentru a compensa dumpingul prejudiciabil. Elementele de probă furnizate au fost considerate suficiente pentru a justifica deschiderea unei reexaminări intermediare complete a măsurilor în vigoare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(4)

La 30 iunie 2004, reclamanta și-a retras cererea de reexaminare intermediară.

(5)

Cu toate acestea, s-a considerat că, luându-se în considerare elementele de probă disponibile și primele concluzii obținute în cursul anchetei, se justifică continuarea anchetei, la inițiativa Comisiei, doar în ceea ce privește dumpingul. În ceea ce privește toate celelalte aspecte ale anchetei de reexaminare, s-a constatat că reexaminarea intermediară trebuie închisă în urma retragerii cererii. Această concluzie a fost comunicată tuturor părților interesate; nici una nu a formulat nici un comentariu.

3.   Alte proceduri

(6)

La 22 mai 2003, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), deschiderea unei proceduri antidumping privind importurile în Comunitate de PET originară din Australia, Republica Populară Chineză și Pakistan.

(7)

Prin Regulamentul (CE) nr. 306/2004 (5), Comisia a instituit un drept antidumping provizoriu la importurile de PET originară din Australia, Republica Populară Chineză și Pakistan. Prin Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 (6), Consiliul a instituit drepturi antidumping definitive la importurile de PET originară din Australia și Republica Populară Chineză și a închis procedura privind importurile de PET originară din Pakistan.

4.   Părțile în cauză în anchetă

(8)

Comisia a informat oficial reclamanta, producătorii comunitari menționați în plângere, ceilalți producători comunitari, producătorii-exportatori, importatorii, furnizorii și utilizatorii, precum și asociațiile interesate în mod notoriu și reprezentanții Republicii Coreea și ai Taiwanului, cu privire la deschiderea anchetei. Aceasta a dat părților interesate posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere în scris și de a cere să fie audiate în termenul stabilit în avizul de deschidere.

(9)

Producătorii comunitari reprezentați de reclamantă, alți producători comunitari care au cooperat, producătorii-exportatori, importatorii, furnizorii, utilizatorii și asociațiile de utilizatori și-au exprimat punctul de vedere. Li s-a oferit posibilitatea de a fi audiate tuturor părților interesate care au solicitat acest lucru.

(10)

Au fost adresate chestionare tuturor părților interesate în mod notoriu și altor societăți care s-au anunțat în termenul stabilit în avizul de deschidere. S-au primit răspunsuri de la șapte producători comunitari reprezentați de reclamantă, de la alți patru producători comunitari, de la trei producători-exportatori coreeni (dintre care o societate care nu beneficiază în prezent de un nivel individual al dreptului), de la patru producători-exportatori taiwanezi (dintre care o societate care nu beneficiază în prezent de un nivel individual al dreptului), de la doi furnizori, doi importatori legați și patru importatori independenți și de la nouă utilizatori independenți din Comunitate.

(11)

În avizul de deschidere se indica faptul că în prezenta anchetă ar putea fi folosită tehnica de eșantionare. Cu toate acestea, luându-se în considerare numărul mai scăzut decât se preconizase de producători-exportatori din țările în cauză care și-au exprimat intenția de a coopera, s-a hotărât că nu este necesar să se procedeze prin eșantionare.

(12)

Comisia a cercetat și a verificat toate informațiile considerate necesare în sensul determinării dumpingului și a prejudiciului care rezultă din acesta și a efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

(a)

producători comunitari:

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia;

Brilen SA, Saragossa, Spania;

Catalana di Polimers, Barcelona, Spania;

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Regatul Unit;

INCA International, Milano, Italia;

KoSa, Frankfurt pe Main, Germania;

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia;

Tergal Fibres, Gauchy, Franța;

VPI SA, Atena, Grecia;

Voridian, Rotterdam, Țările de Jos;

Wellman PET Resins, Arnhem, Țările de Jos;

(b)

producători-exportatori/exportatori din Republica Coreea:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Seul;

SK Chemicals Co. Ltd, Seul;

KP Chemical Corp., Seul;

(c)

producători-exportatori din Taiwan:

Far Eastern Textile Ltd, Taipei;

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei;

Hualon Corp., Taipei;

(d)

importatori legați:

SK Networks, Seul, Republica Coreea;

SK Global (Belgium) N.V., Anvers, Belgia;

(e)

importatori independenți:

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Germania;

Helm AG, Hamburg, Germania;

Global Services International, Milano, Italia;

SABIC Italia, Milano, Italia;

(f)

furnizori comunitari:

Interquisa SA, Madrid, Spania;

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Regatul Unit;

(g)

utilizatori comunitari:

Danone Waters Group, Paris, Franța;

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italia;

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italia;

Nestlé España SA, Barcelona, Spania.

5.   Perioada de anchetă

(13)

Ancheta privind practicile de dumping s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2002 și 31 martie 2003 (denumită în continuare „perioada de anchetă”).

6.   Produsul în cauză și produsul similar

6.1.   Produsul în cauză

(14)

Produsul în cauză este același ca și în ancheta inițială, respectiv polietilenă tereftalată cu indice de vâscozitate de minimum 78 ml/g, în conformitate cu standardul ISO 1628-5, originară din Republica Coreea și din Taiwan și care se încadrează la codul NC 3907 60 20.

6.2.   Produsul similar

(15)

La fel ca și în ancheta inițială, s-a constatat că PET produsă și vândută pe piețele interne coreeană și taiwaneză și cea produsă și exportată în Comunitate au aceleași caracteristici fizice și chimice de bază și sunt destinate acelorași utilizări. S-a concluzionat astfel că toate categoriile de PET cu indice de vâscozitate de minimum 78 ml/g sunt similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

B.   DUMPINGUL

1.   Metodologia generală

(16)

Metodologia generală expusă în continuare s-a aplicat tuturor producătorilor-exportatori coreeni și taiwanezi și este aceeași cu cea utilizată în ancheta inițială. Prin urmare, concluziile privind dumpingul pentru fiecare din țările în cauză nu descriu decât situația specifică fiecăreia dintre acestea.

1.1.   Valoarea normală

(17)

În scopul determinării valorii normale, s-a stabilit, pentru început, pentru fiecare producător-exportator, dacă vânzările interne totale de produs în cauză erau reprezentative în raport cu totalul vânzărilor sale la export în Comunitate. În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, vânzările interne au fost considerate ca reprezentative atunci când volumul total al vânzărilor interne ale fiecărui producător-exportator se ridica la cel puțin 5 % din volumul total de vânzări la export în Comunitate.

(18)

Apoi, Comisia a identificat categoriile de PET vândute pe piața internă de către societățile cu vânzări interne reprezentative, care erau identice sau direct comparabile cu categoriile vândute la export în Comunitate.

(19)

Pentru fiecare categorie vândută pe piața internă de producătorii-exportatori și considerată ca direct comparabilă cu categoriile de PET vândute la export în Comunitate, s-a stabilit dacă vânzările interne erau îndeajuns de reprezentative în sensul articolului 2 alineatul (2) din regulamentul de bază. Vânzările interne dintr-o categorie anume de PET au fost considerate îndeajuns de reprezentative atunci când volumul lor total în cursul perioadei de anchetă reprezenta cel puțin 5 % din volumul total de vânzări din categoria comparabilă la export în Comunitate.

(20)

S-a examinat, de asemenea, dacă vânzările interne ale fiecărei categorii de PET puteau fi considerate ca fiind efectuate în cursul operațiunilor comerciale normale, determinând proporția vânzărilor profitabile către clienți independenți, pentru fiecare categorie. În cazul în care volumul vânzărilor dintr-o categorie de PET efectuate la un preț net egal sau mai mare decât costul de producție calculat reprezenta peste 80 % din volumul total al vânzărilor din categoria în cauză, iar prețul mediu ponderat practicat pentru această categorie era egal sau mai mare decât costul de producție, valoarea normală a fost determinată pe baza prețului intern real, exprimat ca medie ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne din categoria în cauză în cursul perioadei de anchetă, indiferent că aceste vânzări au fost profitabile sau nu. Atunci când volumul vânzărilor profitabile dintr-o categorie de PET reprezenta cel mult 80 % din volumul total al vânzărilor din categoria în cauză sau atunci când prețul mediu ponderat practicat pentru această categorie era mai mic decât costul de producție, valoarea normală a fost determinată pe baza prețului intern real, exprimat ca medie ponderată doar a vânzărilor profitabile, cu condiția ca aceste vânzări să reprezinte cel puțin 10 % din volumul total al vânzărilor din categoria în cauză.

(21)

S-a constatat că pentru toate categoriile de PET, vânzările profitabile reprezentau cel puțin 10 % din volumul total al vânzărilor.

1.2.   Prețul de export

(22)

În toate cazurile în care produsul în cauză a fost exportat unor clienți independenți din Comunitate, prețul la export a fost stabilit în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, adică pe baza prețurilor plătite efectiv sau care urmează să fie plătite.

(23)

Atunci când vânzările au fost realizate prin intermediul unui importator legat, prețul de export a fost constituit pe baza prețurilor de revânzare de către acest importator clienților independenți. S-au efectuat ajustări pentru a se lua în considerare toate costurile, în special costurile de desfacere, cheltuielile administrative și alte cheltuieli generale, suportate de acest importator între import și revânzare, precum și o marjă de profit rezonabilă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază. Marja de profit corespunzătoare s-a stabilit pe baza informațiilor furnizate de importatorii/comercianți independenți, activi pe piața Comunității, care au cooperat.

1.3.   Comparația

(24)

Valoarea normală și prețul de export au fost comparate pe baza unui preț franco fabrică. În sensul unei comparații echitabile, s-au luat în considerare în mod corespunzător, sub formă de ajustări, diferențele care afectează comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. S-au acordat ajustări corespunzătoare în cazul în care acestea au fost considerate rezonabile, precise și bazate pe elemente de probă verificate.

1.4.   Marja de dumping

(25)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, s-a calculat o marjă de dumping pentru fiecare producător-exportator care a cooperat, comparând valoarea normală medie ponderată și prețul de export mediu ponderat.

(26)

Pentru țările cu privire la care s-a constatat că gradul de cooperare a fost ridicat (peste 80 %) și că nu exista nici un motiv să se considere că au existat producători care s-au abținut să participe la anchetă, marja de dumping reziduală a fost fixată la nivelul marjei de dumping celei mai ridicate constatate pentru o societate care a cooperat, în scopul asigurării eficienței măsurilor.

(27)

Pentru țările cu privire la care s-a constatat că nivelul de cooperare a fost scăzut, marja de dumping reziduală a fost determinată în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, adică pe baza datelor disponibile.

2.   Republica Coreea

(28)

S-au primit răspunsuri la chestionar de la trei producători-exportatori (dintre care unul nu a exportat PET în cursul perioadei de anchetă) și de la doi importatori care au legătură cu unul dintre acești producători-exportatori. S-a stabilit că producătorii-exportatori care au cooperat reprezentau 100 % din exporturile coreene ale produsului în cauză în cursul perioadei de anchetă.

2.1.   Valoarea normală

(29)

Pentru toate categoriile de PET exportate de către producătorii-exportatori coreeni, s-a putut stabili valoarea normală pe baza prețurilor plătite sau care urmează să fie plătite, în cursul operațiunilor comerciale normale, de către clienți independenți pe piața internă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din regulamentul de bază.

2.2.   Prețul de export

(30)

Unul dintre producătorii-exportatori coreeni a realizat vânzări la export în Comunitate, atât direct clienților independenți, cât și prin intermediul importatorilor legați din Coreea și din Comunitate. În consecință, pentru vânzările realizate prin intermediul importatorilor legați, prețul de export a fost stabilit în conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază.

2.3.   Comparația

(31)

În sensul unei comparații echitabile, s-au luat în considerare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, diferențele cu privire la care s-a afirmat și s-a demonstrat că afectează prețurile și comparabilitatea lor. Pe această bază, s-au acordat ajustări în temeiul cheltuielilor de transport, de asigurare și de manipulare, comisioanelor, costurilor creditului și ambalării, drepturilor vamale, precum și cheltuielilor bancare.

2.4.   Marja de dumping

(32)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, pentru fiecare categorie de produs în cauză exportată către Comunitate, valoarea normală medie ponderată a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat.

(33)

Pentru cei trei producători-exportatori care au cooperat, această comparație a relevat o marjă de dumping zero sau de minimis. Marjele de dumping, exprimate în procentaje din prețul de import CIF la frontiera comunitară, înainte de vămuire, se stabilesc după cum urmează:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd: 1,2 %;

SK Chemicals Co. Ltd: 0,0 %;

KP Chemical Corp.: 0,1 %.

(34)

Doi producători-exportatori de PET coreeni reputați, care beneficiază în prezent de un nivel individual al dreptului, au demonstrat că nu au exportat în cursul perioadei de anchetă. Aceștia nu au adus nici un element de probă care să indice că este cazul să se reevalueze marjele lor de dumping.

(35)

Luându-se în considerare nivelul ridicat de cooperare a societăților coreene (a se vedea considerentul 28 de mai sus), dreptul rezidual a fost fixat la nivelul marjei de dumping celei mai ridicate constatate pentru o societate care a cooperat, în conformitate cu abordarea expusă la considerentul 26. Acest nivel este același ca și în ancheta inițială.

3.   Taiwan

(36)

S-au primit răspunsuri la chestionare de la patru producători-exportatori, dintre care unul nu a exportat PET în Comunitate în cursul perioadei de anchetă. S-a stabilit că producătorii-exportatori care au cooperat reprezentau mai puțin de 60 % din exporturile taiwaneze de produs în cauză în cursul perioadei de anchetă.

3.1.   Valoarea normală

(37)

Pentru toate categoriile de PET exportate de către producătorii-exportatori taiwanezi, s-a stabilit valoarea normală pe baza prețurilor plătite sau care urmează să fie plătite, în cursul operațiunilor comerciale normale, de către clienți independenți pe piața internă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din regulamentul de bază.

3.2.   Prețul de export

(38)

Prețurile de export s-au stabilit în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, adică pe baza prețurilor de export plătite efectiv sau care urmează să fie plătite.

3.3.   Comparația

(39)

În sensul unei comparații echitabile, s-au luat în considerare diferențele cu privire la care s-a afirmat și s-a demonstrat că afectează prețurile și comparabilitatea lor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. Pe această bază, s-au acordat ajustări în temeiul cheltuielilor de transport, de asigurare și de manipulare, comisioanelor, costurilor creditului și ambalării, drepturilor vamale, precum și cheltuielilor bancare.

3.4.   Marja de dumping

(40)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, pentru fiecare categorie de produs în cauză exportată către Comunitate, valoarea normală medie ponderată a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat.

(41)

Comparația a relevat existența dumpingului în cazul celor doi producători-exportatori care au cooperat. Marjele de dumping, exprimate în procentaje din prețul de import CIF la frontiera comunitară, înainte de vămuire, se stabilesc după cum urmează:

Far Eastern Textile Ltd: 0,0 %;

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %;

Hualon Corp.: 9,6 %.

(42)

Un producător-exportator, care beneficiază în prezent de un drept individual, a cooperat la prezenta procedură, chiar dacă nu a exportat în Comunitate în perioada de anchetă. Pe baza informațiilor furnizate, s-a considerat corespunzător să nu se modifice marja sa de dumping actuală, în lipsa unor informații care să indice că este cazul să se facă o reevaluare.

(43)

Un exportator de PET taiwanez reputat, care beneficiază în prezent de un drept individual, nu a cooperat la prezenta procedură. În cazul său, s-a considerat corespunzător să nu i se acorde un drept individual, pentru a se evita recompensarea lipsei de cooperare. Mai mult, Comisia nu dispunea de date care să îi permită calcularea unei drept individual.

(44)

Potrivit acestei constatări și luând în considerare nivelul scăzut de cooperare din partea societăților taiwaneze (a se vedea considerentul 36), marja de dumping reziduală s-a determinat în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, după cum se explică la considerentul 27.

(45)

Marja de dumping reziduală, calculată pe baza datelor disponibile furnizate de Eurostat și de către producătorii-exportatori care au cooperat, exprimată în procentaj din prețul de import CIF la frontiera comunitară, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

Taiwan: 20,1 %.

C.   CARACTERUL DURABIL AL SCHIMBĂRII CIRCUMSTANȚELOR

(46)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, s-a examinat dacă schimbarea circumstanțelor privind dumpingul constatat în raport cu ancheta inițială poate fi considerată, în mod rezonabil, ca fiind durabilă.

1.   Republica Coreea

(47)

Pentru societățile care au cooperat în cursul perioadei de anchetă sau care au cooperat la anchetă, prezenta reexaminare a arătat că marja de dumping a rămas de minimis sau a fost adusă la un nivel de minimis. Principalul motiv este că, deși valorile normale și prețurile de vânzare interne ale acestor societăți au crescut în raport cu datele strânse în cursul anchetei inițiale, creșterea prețurilor de vânzare pe piața Comunității a fost mai mare. Într-adevăr, s-a constatat că, în cursul prezentei perioade de anchetă, prețurile de export către Comunitate au fost în medie cu 53 % mai mari față de nivelul lor din cursul perioadei anchetei inițiale. Ancheta nu a relevat nici un element care să indice că aceste schimbări nu ar fi durabile. De asemenea, ar trebui să notăm că aceste societăți afișau un nivel de utilizare a capacităților ridicat, de peste 80 % în cursul perioadei de anchetă. De asemenea, acestea nu intenționau să-și sporească capacitățile de care dispuneau, ceea ce limitează sfera eventualelor schimbări de circumstanțe. Se consideră astfel că nu este probabil ca situația actuală privind prețul și volumul exporturilor să se modifice.

(48)

O societate, care nu a exportat în Comunitate în cursul perioadei de anchetă inițială, a exportat în cursul noii perioade de anchetă și a cooperat. S-a constatat că marja de dumping a acestei societăți este, de asemenea, de minimis. Valoarea normală, precum și prețurile interne și de export ale acestei societăți s-au stabilit în aceeași gamă ca și cele ale celorlalți doi exportatori care au cooperat.

(49)

În cazul celor doi producători-exportatori care au cooperat, care nu au exportat către Comunitate în cursul perioadei de anchetă, nu s-a găsit nici un element care să justifice modificarea dreptului, care le era aplicată, după cum se indică la considerentul 34. De asemenea, ar trebui să reamintim că marjele de dumping stabilite la momentul anchetei inițiale variau considerabil (fiind cuprinse între 1,4 și 55,8 %), ceea ce arată că există mari diferențe de comportament în materie de dumping printre societățile coreene. Pentru aceste motive, nu se poate concluziona că marjele de dumping de minimis constatate pentru producătorii care au exportat către Comunitate în cursul perioadei de anchetă sunt reprezentative și pentru acei exportatori care nu au exportat. În consecință, pentru aceste societăți, nimic nu sugerează că ar fi justificat să se revizuiască drepturile antidumping care le sunt aplicate în prezent, cu atât mai mult cu cât Comisia nu dispune de nici un element care să permită stabilirea unei noi marje de dumping individuale în ceea ce le privește. Aceste concluzii au fost comunicate părților în cauză; nici una nu a formulat nici un comentariu și nu a furnizat informații suplimentare.

2.   Taiwan

(50)

Trei dintre cele patru societăți taiwaneze care beneficiază în prezent de un drept individual au cooperat la prezenta anchetă. Pentru una dintre aceste societăți, ancheta a arătat că marja de dumping a scăzut la nivelul de minimis. Pentru o altă societate, marja de dumping a scăzut de la 7,8 % în cursul perioadei de anchetă inițială la 4,6 % în cursul prezentei anchete. La fel ca și în Republica Coreea, principalul motiv este că, deși valorile normale și prețurile de vânzare interne ale acestor societăți au crescut în raport cu nivelul lor în cursul anchetei inițiale, creșterea prețurilor de vânzare pe piața Comunității a fost mai mare. În cazul Taiwanului, s-a constatat că, în cursul prezentei perioade de anchetă, prețurile de export către Comunitate au fost în medie cu 42 % mai mari față de nivelul lor din cursul perioadei de anchetă inițială. De asemenea, s-a stabilit că aceste societăți afișau niveluri de utilizare a capacităților similare celor constatate la societățile coreene. De asemenea, acestea nu intenționau să-și intensifice capacitățile de care dispuneau.

(51)

A treia societate care a cooperat, care beneficiază în prezent de un drept individual, a furnizat elemente de probă care arată că nu a exportat produsul în cauză în Comunitate în cursul prezentei perioade de anchetă.

(52)

În plus, o societate taiwaneză care nu a exportat către Comunitate în cursul perioadei de anchetă inițială a cooperat la prezenta anchetă. Marja de dumping constatată pentru această societate se stabilește la 10,7 %.

(53)

Pentru cei trei producători care au cooperat, care au exportat către Comunitate în cursul prezentei perioade de anchetă, nu există motive să se considere că schimbările constatate între ancheta inițială și cea prezentă, în special creșterea prețurilor de export către Comunitate, nu sunt durabile. În consecință, se estimează că marjele de dumping ale acestor societăți, calculate pe baza datelor furnizate în cadrul prezentei anchete, sunt fiabile.

(54)

În cazul producătorului care a cooperat, dar care nu a exportat către Comunitate în cursul perioadei de anchetă, nu există dovezi care să sugereze că se justifică revizuirea dreptului antidumping care i se aplică în prezent. În consecință, s-a considerat corespunzător să nu se modifice marja sa actuală. La fel ca și în cazul Republicii Coreea, Comisia nu dispune de nici un element care să îi permită să calculeze o nouă marjă individuală pentru această societate. De asemenea, în speță, după comunicarea concluziilor, partea în cauză nu a formulat nici un comentariu și nici nu a furnizat informații suplimentare.

D.   PROPUNEREA DE MĂSURI ANTIDUMPING

(55)

Luând în considerare concluziile stabilite privind dumpingul și caracterul durabil al schimbării circumstanțelor, ar trebui să se modifice măsurile aplicate în prezent importurilor produsului în cauză originar din Republica Coreea și din Taiwan pentru a ține seama de noile marje de dumping constatate.

(56)

Faptul că prețurile la PET pot urma fluctuațiile prețului țițeiului nu trebuie să se traducă printr-un drept mai ridicat. S-a considerat corespunzător să se exprime drepturile modificate sub forma unei sume specifice pe tonă. Această abordare fusese deja adoptată în cursul anchetei inițiale.

(57)

Nivelurile individuale ale dreptului antidumping s-au stabilit pe baza concluziilor prezentei reexaminări. Prin urmare, acestea reflectă situația constatată pentru întreprinderile în cauză, în cursul acestei anchete. Aceste niveluri ale dreptului, în opoziție cu dreptul aplicabil „tuturor celorlalte societăți”, se aplică astfel exclusiv importurilor produsului originar din țara în cauză fabricat de societățile menționate în mod special de dispozitivul prezentului regulament. Produsele importate, fabricate de orice altă societate ale cărei denumire și adresă nu sunt menționate în mod special de dispozitivul prezentului regulament, inclusiv entitățile care au legătură cu societățile menționate în mod special, nu pot beneficia de aceste niveluri și vor fi supuse unui drept aplicabil „tuturor celorlalte societăți”.

(58)

Drepturile antidumping propuse pentru societățile care au exportat către Comunitate în perioada de anchetă sunt următoarele:

Țara

Societatea

Marja de dumping

Nivelul dreptului antidumping

Dreptul propus (EUR/t)

Republica Coreea

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

În conformitate cu marja de dumping reziduală revizuită prevăzută la considerentul 45, dreptul antidumping rezidual pentru Taiwan ar trebui să fie mărit la 143,4 EUR/tonă.

E.   DISPOZIțIA FINALĂ

(60)

Părțile interesate au fost informate cu privire la toate faptele și considerentele în baza cărora se intenționează să se propună o modificare a regulamentului în vigoare. Nici una nu a formulat comentarii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   La articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2604/2000, tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țara

Nivelul dreptului antidumping (EUR/t)

Codul adițional TARIC

India

181,7

A999

Indonezia

187,7

A999

Malaysia

160,1

A999

Coreea de Sud

148,3

A999

Taiwan

143,4

A999

Thailanda

83,2

A999”

(2)   La articolul 1 alineatul (3), tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țara

Societatea

Drept antidumping (EUR/t)

Codul adițional TARIC

India

Pearl Engineering Polymers Ltd

130,8

A182

India

Reliance Industries Ltd

181,7

A181

India

Elque Polyesters Ltd

200,9

A183

India

Futura Polymers Ltd

161,2

A184

Indonezia

P.T. Bakrie Kasei Corp.

187,7

A191

Indonezia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonezia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malaysia

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaysia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Republica Coreea

Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd

0

A194

Republica Coreea

Honam Petrochemical Corp.

101,4

A195

Republica Coreea

SK Chemicals Co., Ltd

0

A196

Republica Coreea

Tongkong Corp.

148,3

A197

Republica Coreea

KP Chemical Corp.

0

A577

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

0

A188

Taiwan

Tuntex Distinct Corp.

69,5

A198

Taiwan

Shingkong Synthetic Fibers Corp.

24,5

A189

Taiwan

Hualon Corp.

81,9

A578

Thailanda

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thailanda

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 301, 30.11.2000, p. 21. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 823/2004 (JO L 127, 29.4.2004, p. 7).

(3)  JO C 120, 22.5.2003, p. 13.

(4)  JO C 120, 22.5.2003, p. 9.

(5)  JO L 52, 21.2.2004, p. 5.

(6)  JO L 271, 19.8.2004, p. 1.


Top