EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0389

Decizia Comisiei din 18 mai 2005 de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul substanțelor aromatizante utilizate în sau pe produsele alimentare [notificată cu numărul C(2005) 1437]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 128, 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 22–25 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 227

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; abrogat prin 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

46


32005D0389


L 128/73

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 18 mai 2005

de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul substanțelor aromatizante utilizate în sau pe produsele alimentare

[notificată cu numărul C(2005) 1437]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2005/389/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (1), în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede procedura de stabilire a normelor cu privire la substanțele aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în produsele alimentare. Regulamentul menționat prevede adoptarea unui registru de substanțe aromatizante (registrul) după notificarea de către statele membre a unei liste de substanțe aromatizante care se pot utiliza în sau pe produsele alimentare comercializate pe teritoriul lor și după o analizare minuțioasă de către Comisie a notificării respective. Acest registru a fost adoptat prin Decizia 1999/217/CE a Comisiei (2).

(2)

De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede un program de evaluare a substanțelor aromatizante pentru a verifica dacă acestea respectă criteriile generale de utilizare a substanțelor aromatizante prevăzute în anexa la regulamentul menționat.

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (autoritatea), în avizul său din 13 iulie 2004 privind para-hidrobenzoații, a ajuns la concluzia că 4-hidroxibenzoatul de propil (FL 09. 915) are efecte asupra hormonilor sexuali și a organelor de reproducere masculine la șobolanii tineri. Autoritatea nu a fost în măsură să recomande o doză zilnică admisă (DZA) pentru substanța menționată datorită lipsei unui nivel al concentrației la care nu se observă nici un efect advers (NOAEL) clar. Utilizarea 4-hidroxibenzoatului de propil ca substanță aromatizantă în produsele alimentare este inadmisibilă, deoarece nu îndeplinește criteriile generale pentru utilizarea substanțelor aromatizante prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2232/96. În consecință, 4-hidroxibenzoatul de propil ar trebui eliminat din registru.

(4)

Autoritatea, în avizul său din 7 decembrie 2004 privind dialcoolii alifatici, dicetonele și hidroxicetonele, a ajuns la concluzia că pentan-2,4-diona (FL 07.191) este genotoxică in vitro și in vivo. În consecință, utilizarea acesteia ca substanță aromatizantă este inacceptabilă, deoarece nu îndeplinește criteriile generale pentru utilizarea substanțelor aromatizante prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2232/96. În consecință, pentan-2,4-diona ar trebui eliminată din registru.

(5)

În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2232/96 și a Recomandării 98/282/CE a Comisiei din 21 aprilie 1998 cu privire la modurile în care statele membre semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European ar trebui să protejeze proprietatea intelectuală cu privire la elaborarea și fabricarea substanțelor aromatizante menționate în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului (3), statele membre autoare ale notificărilor au solicitat ca un număr de substanțe să fie înregistrate într-un mod care să permită protecția drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorului.

(6)

Protecția acestor substanțe, enumerate în partea B din registru, se limitează la un termen de maximum cinci ani de la data primirii notificării. Termenul menționat a expirat în prezent pentru 28 de substanțe care ar trebui, în consecință, să fie transferate în partea A din registru.

(7)

În consecință, este necesar ca Decizia 1999/217/CE să fie modificată.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 1999/217/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2005.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 23.11.1996, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 84, 27.3.1999, p. 1, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/357/CE (JO L 113, 20.4.2004, p. 28).

(3)  JO L 127, 29.4.1998, p. 32.


ANEXA

Anexa la Decizia 1999/217/CE se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

Rândurile din tabel cu substanțele cărora li s-au atribuit numerele FL 07.191 (pentan-2,4-diona) și 09.915 (4-hidroxibenzoat de propil) se elimină.

(b)

În tabel se introduc următoarele rânduri:

Nr. FL

Grupa chimică

CAS

Denumirea

Fema

IESCE

Sinonime

Observații

01 070

31

111-66-0

1-octenă

 

203-893-7

 

 

01 071

31

111-67-1

2-octenă

 

203-894-2

 

 

01 072

31

544-76-3

Hexadecan

 

280-878-9

 

 

07 251

21

577-16-2

Metilacetofenonă

 

 

 

Nr. CAS corespunde 2-metilacetofenonei

01 073

31

592-99-4

4-octenă

 

 

 

 

01 074

31

593-45-3

Octadecan

 

209-790-3

 

 

16 084

30

627-67-8

3-metil-1-nitrobutan

 

211-008-0

 

 

01 075

31

629-78-7

Heptadecan

 

211-108-4

 

 

12 260

20

4131-76-4

Metil-2-metil-3-mercaptopropionat

 

223-924-4

 

 

12 261

20

6725-64-0

Metanditiol

 

 

 

 

01 076

31

20996-35-4

3,7-decadienă

 

 

 

 

16 085

20

27959-66-6

4,4-dimetil-1,3-oxatian

 

 

 

 

12 262

20

29414-47-9

(Metiltio)metantiol

 

 

 

 

05 210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 

250-174-9

 

 

05 211

02

30689-75-9

6-metiloctanal

 

 

 

 

14 166

30

32536-43-9

Acid indol acetic

 

 

 

 

07 252

05

33665-27-9

4-octen-2-onă

 

 

 

 

02 224

04

54393-36-1

4-octen-1-ol

 

 

 

 

10 070

09

57681-53-5

Lactona acidului 4-hidroxi-2-heptenoic

 

260-902-7

 

 

05 212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 

 

 

 

05 213

04

90645-87-7

5-Nonenal

 

 

 

 

15 124

29

103527-75-9

3-metil-2-buteniltiofen

 

 

Tiofen de trandafir

 

05 214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 

 

 

 

05 215

03

134998-59-7

2,6-decadienal (c,c)

 

 

 

 

05 216

03

134998-60-0

2,6-decadienal (t,t)

 

 

 

 

12 263

20

 

3-mercapto-3metilbutanal

 

 

 

 

12 264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanonă

 

 

 

 

03 021

16

142-96-1

Dibutileter

 

205-575-3

 

 

2.

Tabelul din partea B se înlocuiește cu următorul tabel:

Substanțele aromatizante notificate în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96, pentru care s-a solicitat protecția drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorului

Codul

Data primirii notificării de către Comisie

Observații

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


Top