EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0003

Decizia Comisiei din 3 ianuarie 2005 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul anchetei privind eludarea măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 769/2002 al Consiliului asupra importurilor de cumarină originară din Republica Populară Chineză prin importuri de cumarină expediată din India sau din Thailanda, fie că a fost sau nu declarată originară din respectivele țări

JO L 1, 4.1.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 269M, 14.10.2005, p. 259–260 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/3(1)/oj

11/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

31


32005D0003


L 001/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 3 ianuarie 2005

de acceptare a unui angajament oferit în cadrul anchetei privind eludarea măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 769/2002 al Consiliului asupra importurilor de cumarină originară din Republica Populară Chineză prin importuri de cumarină expediată din India sau din Thailanda, fie că a fost sau nu declarată originară din respectivele țări

(2005/3/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 8,

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURĂ

(1)

În urma unei reexaminări în temeiul expirării măsurilor, Consiliul a instituit, prin Regulamentul (CE) nr. 769/2002 (2) (denumit în continuare „regulament inițial”), un drept antidumping definitiv de 3 479 euro pe tonă pentru importurile de cumarină, înregistrată sub codul NC ex 2932 21 00, originară din Republica Populară Chineză.

(2)

La 24 februarie 2004, Comisia a fost sesizată cu o cerere, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, prin care i se solicita deschiderea unei anchete privind presupunerile de eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de cumarină din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „cerere”). Cererea a fost depusă de către Consiliul European al Federațiilor din Industria Chimică (CEFIC) (denumit în continuare „solicitant”) în numele unicului producător din Comunitate. Cererea conținea suficiente elemente de probă pentru a justifica la prima vedere deschiderea unei anchete.

(3)

Prin Regulamentul (CE) nr. 661/2004 (3) (denumit în continuare „regulament de deschidere”), Comisia a deschis o anchetă privind presupunerile de eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de cumarină din RPC prin importuri de cumarină expediate din India sau Thailanda, fie că a fost sau nu declarată originară din respectivele țări.

(4)

În urma anchetei, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 2272/2004 (4), a extins dreptul antidumping instituit asupra importurilor de cumarină din Republica Populară Chineză la importurile de cumarină expediată din India sau Thailanda, fie că a fost sau nu declarată originară din respectivele țări.

B.   ANGAJAMENT

(5)

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, un producător-exportator din India care a cooperat, a oferit un angajament, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de bază. În acest context, producătorul-exportator s-a angajat să vândă în Comunitate cumarina pe care o produce efectiv în India până la un plafon cantitativ corespunzător cantității respectivului produs, fabricat efectiv în India și vândut în Comunitate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2003 și 31 martie 2004.

(6)

De asemenea, va prezenta periodic Comisiei informații detaliate privind exporturile sale în Comunitate, ceea ce îi va permite acesteia să controleze eficient angajamentul său. Mai mult, luând în considerare structura vânzărilor respectivei societăți, Comisia consideră că riscul de eludare a angajamentelor acceptate este limitat.

(7)

Oferta de angajament garantează că numai cumarina efectiv produsă în India va fi exportată în Comunitate. Luând în considerare cele menționate anterior, se consideră că angajamentul împiedică practicile de eludare și este, prin urmare, acceptabil.

(8)

Pentru a permite Comisiei să se asigure că societatea își respectă angajamentul, atunci când cererea de punere în liberă circulație, în conformitate cu angajamentul, este prezentată autorităților vamale competente, scutirea de drept este condiționată de prezentarea unei facturi care să conțină, cel puțin, informațiile enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2272/2004. De asemenea, respectivele informații sunt necesare pentru a permite autorităților vamale verificarea cu suficientă precizie dacă transporturile corespund documentelor comerciale. Dacă respectiva factură lipsește sau dacă nu corespunde produsului prezentat în vamă, nivelul dreptului antidumping aplicabil va fi datorat.

(9)

În caz de încălcare sau de retragere a angajamentelor, se va putea institui un drept antidumping, în conformitate cu articolul 8 alineatele (9) și (10) din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acceptă angajamentul oferit de producătorul menționat în continuare, în cadrul anchetei cu privire la presupusa eludare a măsurilor antidumping asupra importurilor de cumarină originară din Republica Populară Chineză prin importurile de cumarină expediate din India sau Thailanda.

Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

India

Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd.,

Debhanu Mansion,

Nasik-Pune Highway,

Nasik Road,

MS 422101, India

A579

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 ianuarie 2005.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 123, 9.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1854/2003 (JO L 272, 23.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 104, 8.4.2004, p. 99.

(4)  JO L 396, 31.12.2004, p. 18.


Top