EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0575

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 de încheiere, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția de la Barcelona privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării, privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, de combatere a poluării Mării Mediterane

OJ L 261, 6.8.2004, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/575/oj

Related international agreement

32004D0575Jurnalul Oficial L 261 , 06/08/2004 p. 0040 - 0040
Jurnalul Oficial L 261 , 06/08/2004 p. 0007 - 0007
ediţie specială în limba cehă capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
ediţie specială în limba estonă capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
ediţie specială în limba maghiară capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
ediţie specială în limba lituaniană capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
LV.ES capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
MT.ES capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
PL.ES capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
SK.ES capitol 11 volum 51 p. 269 - 269
ediţie specială în limba slovenă capitol 11 volum 51 p. 269 - 269


20040429

Decizia Consiliului

din 29 aprilie 2004

de încheiere, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția de la Barcelona privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării, privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, de combatere a poluării Mării Mediterane

(2004/575/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză și alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European [1],

întrucât:

(1) Politica de mediu a Comunității Europene contribuie la urmărirea unor obiective, cum sunt conservarea, protecția și ameliorarea calității mediului, precum și promovarea pe plan internațional a măsurilor destinate să soluționeze problemele de mediu regionale sau mondiale.

(2) Comunitatea Europeană este parte contractantă la Convenția pentru protecția Mării Mediterane împotriva poluării (Convenția de la Barcelona), aprobată prin Decizia 77/585/CEE [2], și a semnat revizuirea din 1995, aprobată prin Decizia 1999/802/CE [3]. Comunitatea este, de asemenea, parte contractantă la patru protocoale la Convenția de la Barcelona, inclusiv la Protocolul privind cooperarea în ceea ce privește combaterea poluării Mării Mediterane cu petrol și alte substanțe nocive în cazuri de urgență, aprobat prin Decizia 81/420/CEE [4].

(3) Comisia a participat, în numele Comunității, la negocierile referitoare la Protocolul privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, pentru combaterea poluării Mării Mediterane (protocolul), pe baza directivelor de negociere emise de Consiliu la 24 și 25 ianuarie 2000.

(4) Comunitatea a semnat protocolul la 25 ianuarie 2002 la Malta.

(5) Protocolul actualizează instrumentele juridice ale Convenției de la Barcelona, introducând cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave, consolidând cooperarea pentru soluționarea incidentelor de poluare și promovând aplicarea reglementărilor internaționale relevante.

(6) Protocolul, care nu aduce atingere dreptului părților de a adopta măsuri mai stricte în domeniu, conform dreptului internațional, conține dispozițiile necesare pentru a se evita orice neconformitate cu legislația comunitară în vigoare în domeniile reglementate de protocol.

(7) În consecință, Comunitatea este invitată să aprobe protocolul,

DECIDE:

Articolul 1

Protocolul la Convenția de la Barcelona privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării, privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, pentru combaterea poluării Mării Mediterane, denumit în continuare "protocolul", se aprobă în numele Comunității.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să depună la Guvernul Spaniei, în numele Comunității Europene, instrumentul de aprobare a protocolului, în conformitate cu dispozițiile articolului 23 din protocol.

Adoptată la Luxemburg, 29 aprilie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDowell

[1] Avizul din 10 februarie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[2] JO L 240, 19.9.1977, p. 1.

[3] JO L 322, 14.12.1999, p. 32.

[4] JO L 162, 19.6.1981, p. 4.

--------------------------------------------------

Top