EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0016

Directiva 2003/16/CE a Comisiei din 19 februarie 2003 de adaptare la progresul tehnic a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

OJ L 46, 20.2.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 127 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 127 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 249 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/16/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

127


32003L0016


L 046/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/16/CE A COMISIEI

din 19 februarie 2003

de adaptare la progresul tehnic a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), modificată ultima dată de Directiva 2003/1/CE a Comisiei (2), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor (SCCNFP),

întrucât:

(1)

În conformitate cu recomandările Comitetului științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor (SCCNFP), xilenul de mosc poate fi utilizat în condiții de siguranță în compoziția produselor cosmetice, cu excepția produselor pentru igiena bucală, până la o doză maximă de absorbție teoretică zilnică de aproximativ 10μg/kg/zi.

(2)

În conformitate cu recomandările SCCNFP, chetonul de mosc poate fi utilizat în condiții de siguranță în compoziția produselor cosmetice, cu excepția produselor pentru igiena bucală, până la o doză maximă de absorbție teoretică zilnică de aproximativ 14μg/kg/zi.

(3)

Până la finalizarea evaluării riscurilor pe care le presupun aceste două substanțe în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor pe care le presupun substanțele existente (3), aceste două substanțe sunt incluse, cu titlu provizoriu, până la 28 februarie 2003, în partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE.

(4)

Evaluarea riscurilor nu s-a finalizat încă în conformitate cu regulamentul sus menționat. Prin urmare, este necesară prelungirea termenului până la care xilenul de mosc și chetonul de mosc sunt incluse în Directiva 76/768/CEE anexa III partea 2.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului din sectorul cu produse cosmetice,

DECIDE:

Articolul 1

În Directiva 76/768/CEE anexa III partea 2, la numerele curente 61 și 62, coloana g, data „28.02.2003” se înlocuiește cu data „30.09.2004”.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 28 februarie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 5, 10.1.2003, p. 14.

(3)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.


Top