EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0247

Decizia Comisiei din 9 aprilie 2003 de modificare a Deciziei 2000/690/CE de constituire a Grupului pentru politica privind întreprinderileText cu relevanță pentru SEE.

JO L 93, 10.4.2003, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/247/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

124


32003D0247


L 093/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 aprilie 2003

de modificare a Deciziei 2000/690/CE de constituire a Grupului pentru politica privind întreprinderile

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2003/247/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2000/690/CE a Comisiei din 8 noiembrie 2000 de constituire a Grupului pentru politica privind întreprinderile (1) s-a înființat Grupul pentru politica privind întreprinderile, a cărui cameră profesională cuprinde până la 40 de membri. Având în vedere extinderea, ar trebui mărit numărul de membri ai camerei profesionale, care reprezintă o gamă largă de competențe în domenii de importanță pentru întreprinderi.

(2)

Prin urmare, Decizia nr. 2000/690/CE ar trebui modificată în consecință,

DECIDE:

Articol unic

La articolul 2 alineatul (1) liniuța a doua din Decizia 2000/690/CE, numărul „40” se înlocuiește cu „45”.

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 aprilie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 285, 10.11.2000, p. 24.


Top