EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0224

Decizia Comisiei din 21 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 1495:1997 „Platforme de ridicare - Platforme elevatoare de lucru pe catarge”, în conformitate cu Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 831]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 83, 1.4.2003, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 162 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 162 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 193 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/224/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

162


32003D0224


L 083/70

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 21 martie 2003

privind publicarea referinței standardului EN 1495:1997 „Platforme de ridicare - Platforme elevatoare de lucru pe catarge”, în conformitate cu Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2003) 831]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2003/224/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/79/CE (2), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere avizul comitetului permanent instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice (3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (4),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Directiva 98/37/CE prevede că echipamentele tehnice pot fi introduse pe piață și date în folosință doar în cazul în care nu pun în pericol siguranța persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când sunt instalate și întreținute în mod corespunzător și utilizate în conformitate cu destinația lor.

(2)

Atunci când standardul național care transpune un standard armonizat a cărui referință a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene reglementează una sau mai multe cerințe esențiale de siguranță, echipamentul tehnic construit în conformitate cu standardul respectiv este prezumat a îndeplini cerințele relevante esențiale.

(3)

Statele membre trebuie să publice referințele standardelor naționale care transpun standardele armonizate care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 98/37/CE, Țările de Jos au înaintat o obiecțiune oficială, conform căreia standardul EN 1495:1997, adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 21 aprilie 1997 și ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene  (5) la 13 martie 1998 nu respectă în totalitate cerințele esențiale de sănătate și de siguranță.

(5)

Comisia recunoaște că utilizarea echipamentelor tehnice respective se poate dovedi periculoasă, având în vedere faptul că standardul EN 1495:1997 nu respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță referitoare la proiectarea și construcția echipamentelor tehnice și ale componentelor de siguranță menționate de anexa I la Directiva 98/37/CE, în special cerințele 1.5.15 „Riscul de alunecare, împiedicare sau cădere”, 1.7.4 „Instrucțiuni” și 6.3 „Riscul de cădere a persoanelor din transportor”. În ceea ce privește punctele 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimul paragraf, tabelul 8 și figura 9 din standardul EN 1495:1997 în special, Comisia consideră că măsurile luate pentru proiectarea și construcția platformei nu permit garantarea unui nivel ridicat de siguranță pentru toate utilizările previzibile ale produsului.

(6)

În interesul siguranței și al certitudinii juridice, publicarea referințelor acestui standard ar trebui să fie însoțită de un avertisment corespunzător, iar statele membre ar trebui să includă un avertisment identic în standardele lor naționale care transpun standardul EN 1495:1997.

(7)

Referința standardului EN 1495:1997 ar trebui republicată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele standardului EN 1495:1997 se înlocuiesc cu textul prevăzut de anexă.

Articolul 2

Atunci când statele membre publică, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 98/37/CE, referințele unui standard național care transpune standardul armonizat EN 1495:1997, acestea însoțesc această publicare cu un avertisment identic cu cel prevăzut de referința standardului EN 1495:1997, în conformitate cu anexa.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 207, 23.7.1998, p. 1.

(2)  JO L 331, 7.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.

(5)  JO C 78, 13.3.1998, p. 2.


ANEXĂ

Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor europene armonizate în temeiul Directivei 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului

OES (1)

Referință

Titlul standardelor armonizate

CEN

EN 1495:1997

Platforme de ridicat. Platforme de lucru care se deplasează pe un catarg

Avertisment: Această publicare nu se referă la punctele 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimul paragraf, tabelul 8 și figura 9 din standardul EN 1495:1997, care nu beneficiază de prezumția de conformitate cu prevederile Directivei 98/37/CE.

Notă:

Orice informație referitoare la disponibilitatea standardelor poate fi obținută de la organismele europene pentru standardizare sau de la organismele naționale pentru standardizare, a căror listă este prevăzută de anexa la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile Comunității.

Comisia asigură actualizarea prezentei liste.

Alte standarde armonizate privind echipamentele tehnice au fost publicate în ediții precedente ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. O listă completă și actualizată poate fi găsită pe serverul Europa de pe Internet la următoarea adresă:

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines. html


(1)  OES (Organism european pentru standardizare)

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, telefon (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19.

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, telefon (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19.

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis Cedex, telefon (33-4) 92 94 42 00, fax: (33-4) 93 65 47 16.

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.


Top