EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0001

Directiva 2000/1/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 89/173/CEE a Consiliului cu privire la anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roțiText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 21, 26.1.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 249 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 130 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 130 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/1/oj

13/Volumul 28

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

130


32000L0001


L 021/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/1/CE A COMISIEI

din 14 ianuarie 2000

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 89/173/CEE a Consiliului cu privire la anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în special articolul 11,

având în vedere Directiva 89/173/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE, în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Pentru a ține seama de progresul tehnic și pentru a aplica standardele ISO în cele mai bune condiții, este necesară revizuirea anumitor dispoziții referitoare la dimensiuni și mase, în special cele referitoare la cuplajele mecanice; de asemenea, pentru a crește gradul de siguranță, în Directiva 98/173/CEE trebuie specificate modalitățile de încercare pentru toate configurațiile posibile.

(2)

Dispozițiile prezentei directive sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptare la progresul tehnic, instituit prin articolul 12 din Directiva 74/150/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prin prezenta directivă se modifică anexele I, II, IV și V la Directiva 89/173/CEE, în conformitate cu dispozițiile din anexă.

Articolul 2

(1)   Începând cu data de 1 iulie 2000, statele membre nu pot:

refuza acordarea omologării CE de tip, emiterea documentului prevăzut la articolul 10 alineatul (1) a treia liniuță din Directiva 74/150/CEE sau acordarea omologării naționale de tip pentru un tip de tractor sau

împiedica înmatricularea tractoarelor;

în cazul în care aceste tractoare îndeplinesc cerințele din Directiva 89/173/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(2)   Începând cu data de 1 ianuarie 2001, statele membre:

nu mai pot emite documentul prevăzut la articolul 10 alineatul (1) a treia liniuță din Directiva 74/150/CEE pentru un tip de tractor care nu îndeplinește cerințele din Directiva 89/173/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă;

pot refuze acordarea omologării naționale de tip pentru un tip de tractor care nu îndeplinește cerințele din Directiva 89/173/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2000. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 ianuarie 2000.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 28.3.1974, p. 10.

(2)  JO L 277, 10.10.1997, p. 24.

(3)  JO L 67, 10.3.1989, p. 1.


ANEXĂ

Anexele I, II, IV și V la Directiva 89/173/CEE se modifică după cum urmează:

Anexa I:

La punctul 2.1.2 „2,5 m” se înlocuiește cu „2,55 m (cu ignorarea oricărei bombări a părții pneului care vine în contact cu solul)”.

Anexa II:

1.

La punctul 2.3.2.7.1:

(a)

Seinserează următoarea teză:

„Acolo unde articulațiile inferioare sunt acționate direct de mecanismul de ridicare, planul de referință se determină prin planul vertical transversal median al acestor articulații.”

(b)

Se înlocuiește figura 3 cu următoarea figură:

„Figura 3

Image

Image

2.

La punctul 2.3.2.15.2, în tabelul 6, valoarea „a” se reduce de la „50” la „40”.

Anexa IV:

1.

Se adaugă punctul 2.8 următor:

„2.8.

În cazul în care cel puțin unuia din cuplajele mecanice i s-a acordat o omologare CE de tip pentru componente, se autorizează alte tipuri de legături sau cuplaje mecanice folosite în statele membre pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei directive, fără a invalida omologarea CE de tip a tractorului.”

2.

Prima teză de la punctul 3.4.1 se înlocuiește cu textul următor:

„3.4.1.

Toate tractoarele cu sarcină de încărcare de peste 2,5 tone se echipează cu dispozitiv de remorcare a cărui gardă la sol este conformă cu una dintre relațiile de mai jos:

Image

sau

Image

3.

În apendicele 1, figura 1 se înlocuiește cu figurile 1a, 1b și 1c de mai jos:

Image

Image

Image

Image

4.

În apendicele 2, punctul 3.2, formula:

Image

se înlocuiește cu următoarea formulă:

Image

5.

În apendicele 4:

(a)

Se înlocuiesc cuvintele introductive și textul celei de-a doua liniuțe cu următoarele:

„Marca de omologare CE de tip pentru componente constă în:

un dreptunghi în interiorul căruia este înscrisă litera minusculă «e», urmată de codul distinctiv [literă (litere) sau cifră] al statului membru care a acordat omologarea de tip pentru componenta respectivă:

1 pentru Germania; 2 pentru Franța; 3 pentru Italia; 4 pentru Țările de Jos; 5 pentru Suedia; 6 pentru Belgia; 9 pentru Spania; 11 pentru Regatul Unit al Marii Britanii; 13 pentru Luxemburg; 17 pentru Finlanda; 18 pentru Danemarca; 21 pentru Portugalia; 23 pentru Grecia; 24 pentru Irlanda.”

(b)

Se elimină cuvintele „dedesubtul și” de la cea de-a „doua” liniuță.

Anexa V:

Se înlocuiește punctul 2.1.3 cu următoarele:

„Număr de omologare CE de tip:

Numărul de omologare CE de tip est compus din litera minusculă «e» urmată de codul distinctiv [literă (litere) sau cifră] al statului membru care a acordat omologarea CE de tip:

1 pentru Germania; 2 pentru Franța; 3 pentru Italia; 4 pentru Țările de Jos; 5 pentru Suedia; 6 pentru Belgia; 9 pentru Spania; 11 pentru Regatul Unit al Marii Britanii; 13 pentru Luxemburg; 17 pentru Finlanda; 18 pentru Danemarca; 21 pentru Portugalia; 23 pentru Grecia; 24 pentru Irlanda,

și numărul omologării de tip care corespunde numărului certificatului de omologare de tip eliberat pentru tipul de vehicul respectiv.

Se plasează un asterisc între litera «e» urmată de codul distinctiv al țării care a acordat omologarea CE de tip și numărul omologării.”


Top