EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0361

Decizia Comisiei din 10 mai 2000 privind publicarea referințelor standardelor EN 1459:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă” și EN 1726-1:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20000 N – Partea 1: Cerințe generale” [notificată cu numărul C(2000) 1174]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 129, 30.5.2000, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 145 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 70 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/361/oj

13/Volumul 29

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

28


32000D0361


L 129/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 10 mai 2000

privind publicarea referințelor standardelor EN 1459:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă” și EN 1726-1:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20 000 N – Partea 1: Cerințe generale”

[notificată cu numărul C(2000) 1174]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/361/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la utilaje (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/79/CE (2),

având în vedere avizul comitetului instituit prin Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice (3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (4),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Directiva 98/37/CE, astfel cum a fost modificată, dispune că utilajele pot fi introduse pe piață și date în folosință doar dacă nu periclitează sănătatea sau siguranța persoanelor și, dacă este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când sunt instalate, întreținute în mod corespunzător și folosite conform cu destinația lor.

(2)

Se presupune că utilajele care se conformează standardelor armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute la articolul 3 din Directiva 98/37/CE, astfel cum a fost modificată.

(3)

Statelor membre li se recomandă publicarea referințelor standardelor naționale care transpun standardele armonizate.

(4)

Standardele armonizate EN 1459:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă” și EN 1726-1:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20 000 N – Partea 1: Cerințe generale” se ocupă de echipamentul ce prezintă un risc special pentru operator, în special riscul de a fi strivit între sol și utilaj, în cazul răsturnării accidentale a căruciorului.

(5)

Având în vedere numărul de accidente ce au avut loc pe teritoriile lor, mai multe state membre au estimat că, deși sunt corecte, standardele menționate mai sus nu reglementează toate cerințele esențiale ale directivei, în special riscul de strivire a operatorului.

(6)

Este necesar să se atragă atenția asupra acestui risc potențial, care nu este prevăzut în standardele menționate mai sus.

(7)

În așteptarea modificării standardelor, este esențial, de dragul eficacității, să se țină cont acum de lacunele constatate, care totuși nu afectează conținutul actual al standardelor.

(8)

Prin urmare, este necesară publicarea standardelor EN 1726-1:1999 și EN 1459:1999 împreună cu un avertisment adecvat și cu indicația că un mandat de standardizare trebuie acordat Comitetului European pentru Standardizare (CEN) în vederea modificării standardelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Publicarea anexată la prezenta decizie, făcută în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 98/37/CE, astfel cum a fost modificată, privind următoarele standarde armonizate: EN 1459:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă” și EN 1726-1:1999 „Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20 000 N – Partea 1: Cerințe generale”, este însoțită de următorul avertisment:

„Utilizatorii standardului sunt informați că standardul nu se referă la riscurile la care este expus operatorul în cazul răsturnării accidentale a utilajului. Standardul nu oferă prezumția de conformitate în această privință.”

Articolul 2

Atunci când statele membre, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 98/37/CE, astfel cum a fost modificată, publică referințele standardelor naționale care transpun standardele armonizate EN 1459:1999 și EN 1726-1:1999, această publicare este însoțită de un avertisment identic cu cel prevăzut la articolul 1.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 2000.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 207, 23.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 331, 7.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


ANEXĂ

Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în conformitate cu directiva

OES (1)

Referință

Titlul standardelor armonizate

Anul ratificării

CEN

EN 1459

Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă

1999

Avertisment: „Utilizatorii standardului EN 1459 sunt informați că standardul nu se referă la riscurile la care este expus operatorul în cazul răsturnării accidentale a utilajului. Standardul nu oferă prezumția de conformitate în această privință.”

CEN

EN 1726-1

Securitatea cărucioarelor stivuitoare – Cărucioare stivuitoare cu capacitate mai mare sau egală cu 10 000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20 000 N – Partea 1: Cerințe generale

1999

Avertisment: „Utilizatorii standardului EN 1726-1 sunt informați că standardul nu se referă la riscurile la care este expus operatorul în cazul răsturnării accidentale a utilajului. Standardul nu oferă prezumția de conformitate în această privință.”

AVERTISMENT:

Toate informațiile referitoare la disponibilitatea standardelor pot fi obținute de la organismele europene de standardizare sau de la organismele naționale de standardizare, care sunt enumerate în anexele la Directiva 98/34/CE.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile Comunității.

Comisia asigură actualizarea prezentei liste (2).


(1)  OES (organism european de standardizare):

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel.: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19;

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel.: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19;

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel.: (33-4) 92 94 42 12, fax: (33-4) 93 65 47 16.

(2)  JO C 183, 13.6.1998, p. 2.

JO C 317, 15.10.1998, p. 5.

JO C 346, 14.11.1998, p. 5.

JO C 165, 11.6.1999, p. 4.

JO C 318, 5.11.1999, p. 5.


Top