EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0801

Decizia Consiliului din 22 octombrie 1999 privind acceptarea modificărilor la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (Convenția de la Barcelona)

OJ L 322, 14.12.1999, p. 18–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 208 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/801/oj

Related international agreement

11/Volumul 20

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

30


31999D0801


L 322/18

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 octombrie 1999

privind acceptarea modificărilor la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (Convenția de la Barcelona)

(1999/801/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

comunitatea este parte contractantă la Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (2), denumită în continuare „Convenția de la Barcelona”, și a semnat, de asemenea, patru dintre protocoalele adoptate în cadrul Convenției de la Barcelona, și anume Protocolul privind prevenirea poluării prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave (2), Protocolul privind cooperarea în combaterea poluării cu hidrocarburi și alte substanțe nocive (3), Protocolul privind protecția împotriva poluării de origine terestră (4) și Protocolul privind ariile de protecție specială (5);

(2)

Comisia a luat parte, în numele Comunității, la negocierile de revizuire a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră, denumit în continuare „protocolul”;

(3)

în temeiul articolului 174 din Tratat, politicile Comunității privind mediul contribuie la urmărirea obiectivelor care cuprind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului și promovarea măsurilor la nivel internațional referitoare la problemele de mediu regionale sau globale;

(4)

conținutul amendamentelor la protocol intră, cel puțin parțial, în domeniul de competență a Comunității; Comunitatea adoptă un număr de directive în acest domeniu (6) și ia măsuri pentru a se asigura că încheierea acestor acorduri internaționale nu aduce atingere sferei de aplicare a dreptului comunitar în vigoare și nici nu o modifică;

(5)

aderarea Comunității la protocolul revizuit contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 174 din Tratat;

(6)

Protocolul revizuit a fost adoptat și deschis spre semnare la Conferința plenipotențiarilor de la Syracuza, din 7 și 8 martie 1996;

(7)

Consiliul a luat decizia de semnare a protocolului la 22 iulie 1996, moment în care Protocolul revizuit nu mai era însă deschis spre semnare,

DECIDE:

Articolul 1

Amendamentele la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră sunt aprobate în numele Comunității.

Textul acestor amendamente este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să notifice, în numele Comunității, aprobarea amendamentelor la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine telurică, în conformitate cu articolul 16 din Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (7).

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Luxemburg, 22 octombrie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

S. MÖNKÄRE


(1)  JO C 219, 30.7.1999, p. 186.

(2)  Decizia 77/585/CEE, JO L 240, 19.9.1977, p. 1.

(3)  Decizia 81/420/CEE, JO L 162, 19.6.1981, p. 4.

(4)  Decizia 83/101/CEE, JO L 67, 12.3.1983, p. 1.

(5)  Decizia 84/132/CEE, JO L 68, 10.3.1984, p. 36.

(6)  Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe dăunătoare deversate în mediul acvatic al Comunității (JO L 129, 18.5.1976, p. 23). Directivă modificată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48). Directiva 96/61/CE Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul poluării (JO L 257, 10.10.1996, p. 26).

(7)  Data intrării în vigoare a amendamentelor la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine telurică este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.


Top