EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2699

Regulamentul (CE) nr. 2699/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind derogările care pot fi acordate pentru statisticile structurale de întreprindereText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 344, 18.12.1998, p. 1–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 3 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 116 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 116 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2699/oj

13/Volumul 25

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

116


31998R2699


L 344/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2699/98 AL COMISIEI

din 17 decembrie 1998

privind derogările care pot fi acordate pentru statisticile structurale de întreprindere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere (1), în special articolul 12 litera (x),

întrucât Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului a stabilit un cadru comun pentru elaborarea de statistici comunitare privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate;

întrucât este necesar să se acorde derogări de la dispozițiile Regulamentului Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere;

întrucât măsurile avute în vedere sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogările menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 1998.

Pentru Comisie

Yves-Thibault de SILGUY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 14, 17.1.1997, p. 1.


ANEXĂ

DEROGĂRI

Următoarele tabele indică, pentru fiecare stat membru, dacă este necesară sau nu o derogare. Dacă o derogare este necesară, se face o distincție între o derogare totală, când nu poate fi oferită nici o informație, și o derogare parțială, când unele dintre dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 nu pot fi respectate. În cazul unei derogări parțiale, tabelele indică dacă dispozițiile care nu pot fi respectate se referă la interval (18 luni pentru rezultatele finale, 10 luni pentru rezultatele preliminare), la acoperirea activităților, la acoperirea pe clase de mărime sau la lista variabilelor. Derogări de la oricare alte dispoziții sunt enumerate ca „alte puncte”.

BELGIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995 -1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 9

 

18 + 9

 

 

Activități care lipsesc

Nici una

 

NACE 40

 

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

1995 – Întreprinderi cu mai puțin de 50 de angajați

De la 1996 la 1998 – Unități locale aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

 

 

Variabile care lipsesc

11 11 0

11 12 0

11 13 0

12 13 0

13 12 0

13 13 1

13 41 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 21 0

15 31 0

16 13 1

16 13 2

16 14 0

16 15 0

18 11 0

18 12 0

18 12 1

18 12 2

18 15 0

18 16 0

18 31 0

18 32 0

21 11 0

 

11 21 0

15 11 0

 

 

Alte puncte

1.

ASBL exclus (pentru 1995)

2.

Defalcarea după forma de proprietate nu este posibilă

 

ASBL exclus

 

 


DANEMARCA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 3

18 + 3

18 + 3

18 + 3

 

Activități care lipsesc

NACE 11

NACE 11

NACE 11

NACE 11

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

Nici una

 

Variabile care lipsesc

11 12 0

11 13 0

11 31 0

12 13 0 pentru secțiunea E

13 12 0 pentru secțiunea E

13 13 1

13 21 3 pentru secțiunea E

13 41 1 pentru secțiunile C, D, F

15 31 0 pentru secțiunile C, D, F

16 13 2

16 13 5

16 15 0

18 11 0 pentru 1995

18 12 0 pentru 1995

18 12 1 pentru 1995

18 12 2 pentru 1995

18 15 0

18 16 0

20 11 0 pentru secțiunile C, F pentru 1995

21 11 0

22 11 0

22 12 0

15 42 0

15 44 1

16 13 1

16 13 2

Nici una

Nici una

 

Alte puncte

1995 – NACE Rev. 1

Secțiunea E: Defalcarea după clasa de mărime nu este posibilă

1996 – NACE Rev. 1

Grupa 40: Defalcarea după clasa de mărime nu este posibilă

Nici unul

Nici unul

Nici unul

 


GERMANIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 3 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998,

cu excepția:

18 + 4 pentru 21 11 0

 

18 + 3 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998

Nici unul

Nici unul

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

Secțiunile E, F pentru 1996

Nici una pentru 1997-1998

Clase de mărime care lipsesc

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

 

Unități locale aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

Variabile care lipsesc

11 12 0

11 13 0

13 13 1

13 41 1

15 31 0

16 13 1

16 13 2

16 14 0

16 15 0

18 11 0

18 12 0

18 12 1

18 12 2

18 15 0

18 16 0

18 31 0

18 32 0

20 11 0

22 11 0

22 12 0

 

Nici una

Nici una

12 11 0 pentru secțiunea E

12 12 0

13 11 0

15 11 0

Alte puncte

Defalcarea după forma de proprietate nu este posibilă

 

Nici unul

Nici unul

Nici unul


GRECIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

18 + 6 pentru 1995

18 + 4 pentru 1996

 

18 + 6 pentru 1995

18 + 4 pentru1996-1998

18 + 6 pentru 1995

18 + 4 pentru1996-1998

10 + 2

Activități care lipsesc

Secțiunea F pentru 1995-1996

Nici una pentru 1997-1998

 

Secțiunea F pentru 1995-1996

Secțiunea F pentru 1995-1996

Secțiunea F

Clase de mărime care lipsesc

Întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați

 

Unități locale ce aparțin întreprinderilor cu mai puțin de 10 angajați

UTA ce aparțin întreprinderilor cu mai puțin de 10 angajați

Întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați

Variabile care lipsesc

13 13 1 pentru 1995-1996

16 13 1 pentru 1995-1996

16 13 2 pentru 1995-1996

22 11 0 pentru 1995-1996

22 12 0 pentru 1995-1996

 

Nici una

Nici una

Nici una

Alte puncte

Pentru 1995 datele vor fi transmise pentru unitatea locală, nu pentru întreprindere

 

Nici unul

Datele vor fi transmise pentru unitatea locală, nu pentru UTA

Nici unul


SPANIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

Secțiunile C, D, E – 18 + 1 pentru 1995

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1996-1998

Secțiunea F – 18 + 1

 

Secțiunile C, D, E – 18 + 1 pentru 1995

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1996-1998

Secțiunile C, D, E – 18 + 1 pentru 1995

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1996-1998

Secțiunile C, D, E – 10 + 4 pentru 1997

Secțiunile C, D, E – 10 + 2 pentru 1998

Activități care lipsesc

Nici una

 

Secțiunea F

Secțiunea F

Secțiunea F

Clase de mărime care lipsesc

Secțiunile C, D, E – Întreprinderi fără nici un angajat

Secțiunea F – Nici una

 

Întreprinderi fără nici un angajat

Întreprinderi fără nici un angajat

Întreprinderi fără nici un angajat

Variabile care lipsesc

11 12 0

11 13 0

12 13 0 pentru secțiunea F

13 12 0 pentru secțiunea F

13 13 1

13 41 1

15 13 0

15 14 0

15 31 0 pentru secțiunea F

16 13 1

16 13 2

16 14 0 pentru secțiunile C, D, E

18 11 0

18 12 0

18 12 1 pentru secțiunea F

18 15 0

18 16 0 pentru secțiunea F

20 11 0 pentru secțiunea F

21 11 0

22 11 0

22 12 0

 

Nici una

Nici una

Nici una

Alte puncte

Nici unul

 

Nici unul

Nici unul

Nici unul


FRANȚA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 6 pentru 1995-1996

18 + 3 pentru 1997

18 + 3

18 + 6

18 + 6

10 + 7 pentru 1996

10 + 4 pentru 1997

10 + 2 pentru 1998

Activități care lipsesc

NACE 37

NACE 37

NACE 37

NACE 37

NACE 29.6 și 37

Clase de mărime care lipsesc

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

Unități locale aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați pentru 1996

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați pentru 1997-1998, pentru secțiunile C, D, E

Variabile care lipsesc

11 12 0 pentru 1995

11 13 0 pentru 1995

11 21 0 pentru secțiunea F, pentru 1995

13 41 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 31 0 pentru secțiunea F, pentru 1995-1997

16 13 1

16 13 2

16 40 0 pentru secțiunea F, pentru 1995

16 15 0

20 11 0 pentru secțiunea F, pentru 1995-1997

22 11 0 pentru 1995

22 12 0 pentru 1995

15 42 0

13 32 0 pentru secțiunea F

16 11 0 pentru secțiunea F

Nici una

16 11 0

Alte puncte

1996-1998: 22 11 0 și 22 12 0 sunt disponibile doar la nivelul NACE de 3 cifre

Nici unul

Nici unul

Nici unul

Departamentele de peste mări sunt excluse


IRLANDA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

Secțiunile C, D, E – 18 + 4 pentru 1995

Secțiunile C, D, E – 18 + 3 pentru 1996

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1997-1998

Secțiunea F – 18 + 4 pentru rezultatele principale

Secțiunea F – 18 + 10 pentru datele privind clasele de mărime

 

Secțiunile C, D, E – 18 + 4 pentru 1995

Secțiunile C, D, E – 18 + 3 pentru 1996

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1997-1998

Secțiunea F - 18 + 4 pentru 1996-1998

Secțiunile C, D, E – 18 + 4 pentru 1995

Secțiunile C, D, E – 18 + 3 pentru 1996

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1997-1998

Secțiunile C, D, E – 10 + 5 pentru 1997

Secțiunile C, D, E – Nici unul pentru 1998

Activități care lipsesc

Nici una

 

Secțiunea F pentru 1995

Secțiunea F

Secțiunea F

Clase de mărime care lipsesc

Secțiunile C, D, E – Întreprinderi cu mai puțin de 3 persoane angajate

Secțiunea F – Întreprinderi cu mai puțin de 20 de persoane angajate

 

Unități locale cu mai puțin de 3 persoane angajate

Secțiunea F – întreprinderi cu mai puțin de 20 de persoane angajate pentru 1997-1998

Unități locale cu mai puțin de 3 persoane angajate

Întreprinderi cu mai puțin de 3 persoane angajate pentru 1997-1998

Variabile care lipsesc

11 12 0 pentru 1995

11 13 0 pentru 1995

13 13 1 pentru 1995

15 31 0 pentru 1995

16 13 1 pentru 1995

16 14 0 pentru 1995

16 15 0 pentru 1995

18 11 0

18 15 0

 

11 21 0 pentru secțiunea F, pentru 1996-1998

Nici una

Nici una

Alte puncte

1.

Secțiunea F – întreprinderile din sectorul public sunt excluse

2.

Secțiunile C, D, E – defalcarea pe forme de proprietate nu este posibilă pentru 1995

 

Nici unul

Datele vor fi transmise pentru unitatea locală, nu pentru UTA

Nici unul

Notă: Irlanda este scutită de furnizarea informațiilor legate de rubricile 21 11 0, 22 11 0 și 22 12 0 din anexa 2 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97.


ITALIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Nici o derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1996-1997

Derogare parțială pentru 1998

Interval suplimentar necesar

18 + 9 pentru 1995

18 + 6 pentru 1996-1998

cu excepția:

18 + 9 pentru 22 11 0, 22 12 0 pentru 1996

18 + 8 pentru 22 11 0, 22 12 0 pentru 1997

18 + 7 pentru 22 11 0, 22 12 0 pentru 1998

 

18 + 9 pentru 1995

18 + 6 pentru 1996-1998

18 + 9 pentru 1995

18 + 6 pentru 1996-1998

10 + 2 pentru 1998

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Nici una (a se vedea mai jos variabilele care lipsesc)

 

Nici una

Întreprinderile cu mai puțin de 200 de angajați

Nici una

Variabile care lipsesc

11 12 0 pentru 1995

11 13 0 pentru 1995

13 14 1 pentru 1995-1996

15 31 0 pentru 1995-1996

16 13 2 pentru întreprinderi cu 20 de angajați sau mai mult pentru 1995

16 13 2 pentru 1996

18 11 0 pentru 1995

18 11 0 pentru întreprinderi cu mai puțin de 200 de angajați

18 31 0 pentru 1995-1997

18 32 0 pentru 1995-1997

21 11 0 pentru 1995, 1996, 1998

21 11 0 pentru 1995

22 12 0 pentru 1995

 

Nici una

11 31 0 pentru 1995

Nici una

Alte puncte

Rezultatele pentru întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați vor avea probleme de calitate și precizie, în ceea ce privește rezultatele globale la nivelul de patru cifre, pentru defalcarea pe clase de mărime la nivelul de trei cifre și pentru defalcarea după NUTS 2 și NACE la nivelul de două cifre

 

Rezultatele pentru întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați vor avea probleme de calitate și precizie, în ceea ce privește rezultatele globale la nivelul de patru cifre, pentru defalcarea pe clasă de mărime la nivelul de trei cifre și pentru defalcarea după NUTS 2 și NACE la nivelul de două cifre

Nici unul

Rezultatele pentru întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați vor avea probleme de calitate și precizie, în ceea ce privește rezultatele globale la nivelul de patru cifre, pentru defalcarea pe clasă de mărime la nivelul de trei cifre și pentru defalcarea după NUTS 2 și NACE la nivelul de două cifre


LUXEMBURG

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

18 + 9 pentru 1995

18 + 8 pentru 1996

18 + 7 pentru 1997

18 + 6 pentru 1998

 

18 + 9 pentru 1995

18 + 8 pentru 1996

18 + 7 pentru 1997

18 + 6 pentru 1998

10 + 6 pentru 1997

10 + 5 pentru 1998

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Întreprinderi cu mai puțin de 20 de persoane angajate pentru 1995

 

UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați pentru 1995

Nici una

Variabile care lipsesc

11 12 0

11 13 0

13 13 1 pentru 1995

13 41 1 pentru 1995

15 31 0 pentru 1995

16 13 1 pentru 1995

16 13 2 pentru 1995

16 14 0

16 15 0 pentru 1995

18 11 0

18 12 0 pentru 1995

18 12 1 pentru 1995

18 12 2 pentru 1995

18 15 0 pentru 1995

18 16 0 pentru 1995

18 31 0 pentru 1995

18 32 0 pentru 1995

20 11 0 pentru 1995

 

Nici una

Nici una

Alte puncte

Nici unul

 

Nici unul

Nici unul


ȚĂRILE DE JOS

1995

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi 1995

Rezultate regionale 1995

Rezultate UTA 1995

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 6 pentru secțiunile C, D, E

18 + 1 pentru secțiunea F

Mai mult de 18 + 6: 16 11 0, 16 14 0

18 + 6 pentru secțiunile C, D, E

18 + 1 pentru secțiunea F

Mai mult de 18 + 6: 16 11 0

18 + 6 pentru secțiunile C, D, E

18 + 1 pentru secțiunea F

Mai mult de 18 + 6: 16 11 0

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Nici una

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Nici una

Nici una

Variabile care lipsesc

12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 13 11 0, 13 12 0, 18 11 0

Diviziunile 10-14

Diviziunile 15-36, întreprinderi fără nici un angajat

Diviziunile 40-41, întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

12 15 0, 12 17 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 21 3, 13 32 0, 13 33 0

Diviziunile 10-14

Diviziunile 15-22, 24-36, întreprinderi fără nici un angajat

Diviziunile 23, 40-41, întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0

Secțiunile C, D, E, F, întreprinderi fără nici un angajat

13 41 1, 16 15 0

Secțiunile C, D, E, F

16 13 2

Secțiunile C, D, E

15 21 0

Diviziunile 10-36, 40-41, secțiunea F

15 21 0

Diviziunile 10-36, 40-41, întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

Diviziunea 37

Grupele 45.1, 45.2, 45.4, 45.5, întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați

Grupa 45.3, întreprinderi cu mai puțin de 50 de angajați

18 12 0, 18 15 0

Secțiunea C

Diviziunile 15-36, 40-41, întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

18 16 0

Secțiunea C

Diviziunile 15-22, 24-36, 40-41, întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

20 11 0

Secțiunea C

Diviziunile 15-22, 24-36, întreprinderi fără nici un angajat

Diviziunile 40-41, întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

21 11 0

Secțiunile C, D, E, unități cu mai puțin de 5 angajați

22 11 0, 22 12 0

Secțiunile C, D, E, întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați

Secțiunea F, întreprinderi cu mai puțin de 50 de angajați

13 32 0

Diviziunile 10-14

Diviziunile 15-22, 24-36, unități locale aparținând întreprinderilor fără nici un angajat

Diviziunile 23, 40-41, unități locale aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

15 11 0

Secțiunile C, D, E, unități locale aparținând întreprinderilor fără nici un angajat

12 11 0, 12 12 0

Diviziunile 10-14

Diviziunile 15-36, UTA aparținând întreprinderilor fără nici un angajat

Diviziunile 40-41, UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

13 32 0

Diviziunile 10-14

Diviziunile 15-22, 24-36, UTA aparținând întreprinderilor fără nici un angajat

Diviziunile 23, 40-41, UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați

15 11 0

Secțiunile C, D, E, F, unități fără nici un angajat

Alte puncte

11 12 0 și 11 13 0 sunt disponibile numai pentru nivelul NACE de două cifre

 

 


ȚĂRILE DE JOS

1996

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1996

Rezultate regionale

1996

Rezultate UTA

1996

Rezultate preliminare

1996

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

Pentru diviziunile de la 10 la 36, de la 40 la 41, nici unul, cu excepția:

16 13 0, 16 13 1 (18 + 6) 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12)

Diviziunile 37, nici unul, cu excepția:

12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0 (18 + 3), 16 13 0, 16 13 1 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12)

Secțiunea F, nici unul, cu excepția:

16 13 0 (18 + 6) 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12)

 

 

10 + 2 pentru 15 11 0

10 + 2 pentru 12 12 0, 13 11 0, 13 32 0 pentru diviziunile 15-37

10 + 4 pentru 12 12 0, 13 11 0, 13 32 0 pentru secțiunea F

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Clase de mărime care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una

Variabile care lipsesc

12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0

Diviziunile de la 10 la 14

La diviziunile 40 și 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați

13 21 3

Diviziunile de la 10 la 14 și 37 lipsesc

La diviziunile 40 și 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați

13 41 1, 15 21 0, 16 13 2, 16 15 0

Secțiunile C, D, E, F lipsesc

21 10 0

La diviziunile de la 10 la 36, 40 și 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 5 angajați

22 11 0, 22 12 0

La secțiunile C, D și E lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați

 

 

12 11 0

Diviziunile 10-14, 40-41

12 12 0, 13 11 0, 13 32 0

Diviziunile 10-14, 40-41

16 11 0

Diviziunile C, D, E, F

Alte puncte

11 12 0 și 11 13 0 sunt disponibile doar la nivelul NACE de două cifre

 

 

 


ȚĂRILE DE JOS

1997

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1997

Rezultate multianuale întreprinderi

1997

Rezultate regionale

1997

Rezultate UTA

1997

Rezultate preliminare

1997

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

La diviziunile de la 10 la 41, nici unul, cu excepția: 16 13 0, 16 13 1 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0, 16 15 0 (18 + 12)

Secțiunea F, nici unul, cu excepția:

16 13 0 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0, 16 15 0 (18 + 12)

Nici unul

 

 

10 + 2 pentru11 11 0, 15 11 0

10 + 2 pentru 12 11 0 pentru diviziunile de la 13 la 14

10 + 2 pentru12 12 0, 13 11 0, 13 32 0 pentru diviziunile de la 13 la 45

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Clase de mărime care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Variabile care lipsesc

12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 16 21 3, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0

Diviziunile de la 10 la 12 lipsesc

La diviziunile de la 40 la 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați

13 41 1

Diviziunile de la 10 la 12, 23, de la 40 la 41 lipsesc

16 13 2

Secțiunile C, D, E lipsesc

22 11 0, 22 12 0

La secțiunile C, D și E lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați

15 42 0

15 44 1

Lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 5 angajați

De la 20 21 0 la 20 31 0

Lipsesc întreprinderile fără nici un angajat

Diviziunile de la 10 la 14 și 37 lipsesc

 

 

12 11 0, 12 12 0, 13 11 0, 13 32 0

Diviziunile de la 10 la 12 lipsesc

La diviziunile de la 40 la 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați

16 11 0

Secțiunile C, D, E, F lipsesc

Alte puncte

11 12 0 și 11 13 0 sunt disponibile numai la nivelul NACE de două cifre

Nici unul

 

 

Nici unul


ȚĂRILE DE JOS

1998

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1998

Rezultate regionale

1998

Rezultate UTA

1998

Rezultate preliminare

1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

Diviziunile de la 10 la 41, nici unul, cu excepția:

16 11 0, 16 13 0, 16 13 1, 16 14 0, 16 15 0 (18 + 6)

Secțiunea F, nici unul, cu excepția:

16 11 0, 16 13 0, 16 14 0, 16 15 0 (18 + 6)

Nici unul

 

 

10 + 2 pentru11 11 0, 15 11 0

10 + 2 pentru 12 11 0 pentru diviziunile de la 13 la 41

10 + 2 pentru12 12 0, 13 11 0, 13 32 0 pentru diviziunile de la 13 la 45

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Clase de mărime care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Variabile care lipsesc

12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 16 21 3, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0

Diviziunile de la 10 la 12 lipsesc

La diviziunile de la 40 la 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați

13 41 1

Diviziunile de la 10 la 12, 23, de la 40 la 41 lipsesc

16 13 2

Secțiunile C, D, E lipsesc

16 32 0

 

 

12 11 0, 12 12 0, 13 11 0, 13 32 0

Diviziunile de la 10 la 12 lipsesc

La diviziunile de la 40 la 41 lipsesc întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați

16 11 0

Secțiunile C, D, E, F lipsesc

Alte puncte

11 12 0 și 11 13 0

sunt disponibile numai la nivelul NACE de două cifre

 

 

 

Nici unul


AUSTRIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială pentru 1995-1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Nici o derogare

Derogare parțială pentru 1995

Derogare totală pentru 1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Derogare parțială pentru 1995

Derogare totală pentru 1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 11 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998

 

18 + 11 pentru 1995

18 + 11 pentru 1995

 

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

 

Variabile care lipsesc

1995: nici una

1996:

11 12 0

11 13 0

12 13 0

12 15 0

12 17 0

13 11 0

13 12 0

13 13 1

13 21 3

13 32 0

13 33 0

13 41 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 21 0

15 31 0

16 13 1

16 13 2

16 14 0

16 15 0

18 11 0

18 12 0

18 12 1

18 12 2

18 15 0

18 16 0

18 31 0

18 32 0

20 11 0

21 11 0

22 11 0

22 12 0

 

Nici una

Nici una

 

Alte puncte

1.

Cu excepția variabilei 11 11 0, toate datele vor fi furnizate la nivelul de două cifre al NACE Rev. 1 pentru 1996

2.

Defalcarea pe clase de mărime nu este posibilă pentru 1996

 

Nici unul

Nici unul

 


PORTUGALIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 5 pentru 1995-1996

18 + 4 pentru 1997-1998

18 + 5

18 + 5 pentru 1995-1996

18 + 4 pentru 1997-1998

18 + 5 pentru 1995-1996

18 + 4 pentru 1997-1998

 

Activități care lipsesc

Nici una

Nici una

Secțiunea F pentru 1995

Nici una

 

Clase de mărime care lipsesc

Secțiunile C, D, E – Întreprinderi cu mai puțin de 100 de angajați pentru 1995

Secțiunea F – Întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați (1)pentru 1995

Nici una

Secțiunile C, D, E – Unități locale aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 100 de angajați pentru 1995

Secțiunile C, D, E – UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 100 de angajați pentru 1995

Secțiunea F – UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați pentru 1995

Nici una pentru 1996-1998

 

Variabile care lipsesc

Pentru toate întreprinderile pentru 1995-1998:

11 12 0

11 13 0

13 13 1

16 14 0

18 11 0

21 11 0

Pentru toate întreprinderile pentru 1995:

13 21 3

13 41 1

15 13 0

15 14 0

15 31 0

16 13 1

16 13 2

16 15 0

18 12 0

18 12 1

18 12 2

18 15 0

18 16 0

18 31 0

18 32 0

20 11 0

22 11 0

22 12 0

Pentru întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați pentru 1996-1998:

12 13 0

13 12 0

13 21 3

13 41 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 21 0

15 31 0

16 13 1

16 13 2

16 15 0

18 12 0

18 12 1

18 12 2

18 15 0

18 16 0

22 11 0

22 12 0

Pentru toate întreprinderile:

15 42 0

15 44 1

Pentru întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați:

16 31 1

16 13 2

Pentru toate întreprinderile pentru 1995:

11 21 0

Pentru unitățile locale aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați pentru 1996-1998:

13 32 0

15 11 0

Pentru toate UTA:

11 31 0 pentru 1995

12 12 0

13 32 0 pentru 1995

15 11 0 pentru 1995

16 11 0 pentru secțiunea F pentru 1995

Pentru UTA aparținând întreprinderilor cu mai puțin de 20 de angajați:

12 11 0 pentru 1996-1998

13 32 0 pentru 1996-1998

15 11 0 pentru 1996-1998

 

Alte puncte

Pentru 1995, vor fi folosite CAE Rev. 1 sau NACE 70 în loc de NACE Rev. 1

Nici unul

CAE Rev. 1 sau NACE 70 vor fi folosite în loc de NACE Rev. 1 pentru 1995

CAE Rev. 1 sau NACE 70 vor fi folosite în loc de NACE Rev. 1 pentru 1995

 


FINLANDA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială pentru 1995-1997

Nici o derogare pentru 1998

Derogare parțială pentru 1997

Nici o derogare pentru 1998

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială pentru 1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

18 + 3 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998

Nici unul

18 + 4 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998

 

10 + 2 pentru 1996

Activități care lipsesc

Nici una

Nici una

Secțiunea F

Nici una

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

Nici una

 

Variabile care lipsesc

15 13 0 pentru 1995-1996

15 14 0 pentru 1995-1996

16 14 0 pentru 1995-1997

18 11 0 pentru 1995-1997

18 31 0 pentru 1995-1996

18 32 0 pentru 1995-1996

21 11 0 pentru 1996-1997

22 11 0 pentru 1995

22 12 0 pentru 1995

15 42 0

Nici una

Nici una

 

Alte puncte

Nici unul

Nici unul

Nici unul

Nici unul

 


SUEDIA

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Nici o derogare pentru 1995

Derogare parțială pentru 1996-1998

Derogare totală

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

Nici unul

Nici unul

Nici unul

 

10 + 2

Activități care lipsesc

Secțiunile E, F pentru 1995-1996

Secțiunile E, F

Secțiunile E, F pentru 1996-1998

 

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

 

Nici una

Variabile care lipsesc

11 12 0

11 13 0

11 21 0 pentru 1995-1996

11 31 0 pentru 1995-1996

12 13 0 pentru 1995-1996

12 14 0

12 17 0 pentru 1995-1996

13 13 1

13 21 3 pentru 1995-1996

13 31 0 pentru 1995-1996

13 41 1 pentru 1995-1996

15 12 0 pentru 1995-1996

15 13 0 pentru 1995-1996

15 14 0 pentru 1995-1996

15 15 0 pentru 1995-1996

15 21 0 pentru 1995-1996

15 31 0 pentru 1995-1996

16 13 1 pentru secțiunile C, D, E

16 32 2 pentru secțiunile C, D, E

16 14 0 pentru 1995-1996

16 15 0 pentru 1995-1996

18 11 0 pentru 1995-1996

18 12 0 pentru 1995-1996

18 12 1 pentru 1995

18 12 2 pentru 1995

18 15 0 pentru 1995-1996

18 16 0 pentru 1995-1996

18 31 0 pentru secțiunea F

18 32 0 pentru secțiunea F

20 11 0 pentru 1995-1996

21 11 0 pentru 1996-1997

22 11 0

22 12 0

15 42 0

15 44 1

15 44 2

Nici una

 

Nici una

Alte puncte

Nici unul

Nici unul

Nici unul

 

Nici unul


REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

Industrie și construcții

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate UTA

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 3

 

18 + 3

 

10 + 4

Activități care lipsesc

NACE 11 și 12 pentru 1995-1996

 

NACE 11 și 12 pentru 1995-1996

 

NACE 11 și 12 pentru 1996

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Nici una

 

Nici una

Variabile care lipsesc

11 31 0

12 13 0

13 12 0 pentru secțiunea F

13 13 1

13 21 3

13 32 0 pentru secțiunea F, pentru 1995

13 33 0 pentru secțiunea F, pentru 1995

13 41 1 pentru secțiunea F

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 31 0

16 13 1 pentru 1995-1996

16 13 2

16 14 0

16 15 0

18 11 0

18 12 1

18 12 2

18 15 0 pentru secțiunea F

18 16 0 pentru secțiunea F

18 31 0 pentru secțiunea F

18 32 0 pentru secțiunea F

20 11 0

21 11 0

 

13 32 0 pentru secțiunea F

16 11 0 pentru secțiunea F

 

Nici una

Alte puncte

22 11 0 și 22 12 0 sunt disponibile numai la nivelul NACE de două cifre

 

Nici unul

 

Nici unul


BELGIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 9

 

 

 

Activități care lipsesc

Nici una

 

 

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

 

 

Variabile care lipsesc

11 11 0 pentru 1995 și pentru secțiunile G, H, I și K (1996-1998)

12 13 0

13 12 0

13 21 1

15 11 0

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 21 0

15 31 0

16 13 0 pentru 1995

16 13 1

18 10 0

18 13 0

18 14 0

18 15 0

 

 

 

Alte puncte

ASBL exclus (pentru 1995)

 

 

 


DANEMARCA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 3

18 + 3

18 + 3

 

Activități care lipsesc

NACE Rev. 1: 50, 51, 52.7, H, 60.22, 60.23, 60.24, 60.3, 61.1, 61.2, 63.1-63.4, 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, K

NACE Rev. 1: 51, 52.7

NACE Rev. 1: 50, 51, 52.7, H, 60.22, 60.23, 60.24, 60.3, 61.1, 61.2, 63.1-63.4, 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, K

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

 

Variabile care lipsesc

13 12 0 pentru NACE Rev. 1 clasele 60.10, 60.21, 62.10-62.30 și 64.11-64.20

15 31 0 pentru NACE Rev. 1, grupele 52.1 la 52.6

17 33 0

17 34 0

18 21 0

25 11 1

25 11 2

25 11 3

25 21 1

25 21 2

17 33 1

 

Alte puncte

Defalcarea pe clase de mărime nu este posibilă pentru NACE Rev. 1 clasele 60.10, 60.21, 62.10-62.30 și 64.11-64.20

Nici unul

Nici unul

 


GERMANIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1995

Derogare parțială pentru 1996-1998

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 3 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998, cu excepția:

18 + 3 pentru NACE Rev. 1 64, 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, K

18 + 6

Nici unul

Nici unul

Activități care lipsesc

Pentru 1995-1998 NACE Rev. 1: 50.1 (parțial), 50.2, 50.3 (parțial), 50.4 (parțial), 51.1, 52.7

Pentru 1995 NACE Rev. 1: secțiunea I, clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03J și secțiunea K

Pentru 1996-1998 NACE Rev. 1: 60.1, 60.21 + 60.22 + 60.23, 60.3, 61.1, 63

NACE Rev. 1

Grupa 52.7

NACE Rev. 1

Secțiunile G și H

Diviziunile 60-63

Pentru 1996-1998 NACE Rev. 1: 50.1 (parțial), 50.2, 50.3 (parțial), 50.4 (parțial) 51.1, 52.7

Pentru 1996 NACE Rev. 1: secțiunea I, clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 și secțiunea K

Pentru 1997-1998 NACE Rev. 1: 60-63

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

Întreprinderi de comerț cu amănuntul cu o cifră de afaceri anuală de mai puțin de 0,5 milioane DEM

Întreprinderi de comerț cu ridicata cu o cifră de afaceri anuală de mai puțin de 2 milioane DEM

Variabile care lipsesc

Secțiunea G

12 12 0

12 13 0

12 15 0

12 17 0

13 12 0

13 21 1

13 31 0

15 13 0

15 14 0

15 31 0

16 13 0

16 13 1

Secțiunea H

11 11 0 pentru 1996 și 1998

12 12 0

12 15 0

13 11 0 pentru 1996 și 1998

13 12 0

13 31 0

15 11 0 pentru 1996 și 1998

16 13 0

Clasa 60.24

12 12 0

12 15 0

13 11 0

13 12 0

13 31 0

16 13 0

Grupa 61.2 și diviziunea 62

12 12 0

12 15 0

13 31 0

13 11 0

13 12 0

15 11 0

Diviziunea 64, clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 și K

12 12 0

12 15 0

13 11 0

13 12 0

13 31 0

15 11 0

16 11 0

16 13 0 pentru 1996

17 32 0

17 33 0

17 34 0

Diviziunea 51:

18 21 0

Pentru NACE Rev. 1: diviziunea 64, clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, secțiunea K

11 21 0

13 32 0

16 11 0

Pentru NACE Rev. 1: diviziunea 64, clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, secțiunea K

12 11 0

16 11 0

Alte puncte

Defalcarea pe clase de mărime nu este posibilă

Nici unul

Nici unul

Nici unul


GRECIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi 1995-1996

Rezultate regionale 1995-1996

Rezultate preliminare 1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 18 pentru 1995

18 + 12 pentru 1996

18 + 18 pentru 1995

18 + 12 pentru 1996

 

Activități care lipsesc

Secțiunile de la H la K

Secțiunile de la H la K

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

 

Variabile care lipsesc

Nici una

Nici una

 

Alte puncte

Nici unul

Nici unul

 


SPANIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Nici o derogare

Derogare totală pentru 1995

Derogare parțială pentru 1996-1998

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

18 + 3 pentru 1995, secțiunile H-K

Nici unul pentru 1996-1998

 

Nici unul

10 + 5

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

A se vedea variabilele care lipsesc

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

Variabile care lipsesc

12 11 0

12 12 0

12 15 0

13 11 0

13 12 0

13 31 0

15 11 0

16 11 0

1995: variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: G, H, 60.22, 60.24, 60.3, 63, 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, 70, 71, 73, 74.1-74.6, 74.8

1996: variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: G, 55.2-55.5, 60.24, 60.3, 63, 70-73, 74.1-74.5, 74.7

1997: variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: 50, 51, 55.2-55.5, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2 + 63.4, 64, 70, 71.1-71.3, 72, 73, 74.1, 74.4-74.8

1998: variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: 50, 52, 55.1 + 55.2, 60.2, 60.3, 63, 64, 70-73, 74.2-74.4, 74.6-74.8

Toate variabilele specifice anexei 3 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 lipsesc în:

1996

1997 pentru diviziunile 50 și 51

1998 pentru diviziunile 50 și 52

 

13 32 0

16 11 0

1996 - variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: 55.2, 60.22, 60.24, 60.3 și 64

1997 - variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: 71.4 și 74.2 + 74.3

1998 - variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru activitățile NACE Rev. 1 grupa 74.1

12 11 0

16 11 0

1996 - variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: G, 55.2-55.5, 60.24, 60.3, 63, 70, 71, 72, 73, 74.1, 74.2-74.3, 74.4, 74.5, 74.7

1997 - variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: 50, 51, 55.2-55.5, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2 + 63.4, 64, 70, 71.1-71.3, 72, 73, 74.1, 74.4-74.8

1998 - variabilele enumerate deasupra lipsesc pentru următoarele activități NACE Rev. 1: 50, 52, 55.1 + 55.2, 60.2, 60.3, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74.2-74.4, 74.6-74.8

Alte puncte

Nici unul

 

Nici unul

Nici unul


FRANȚA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Nici o derogare

Derogare totală pentru 1995

Nici o derogare pentru 1996-1998

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 2 pentru 1995

18 + 6 pentru 1996

18 + 3 pentru 1997

 

 

1996: 10 + 7

1997: 10 + 4

1998: 10 + 2

Activități care lipsesc

1995-1998: clasele 61.11, 65.12, 66.01 și 66.03

 

 

1996-1998: 55.2, 60.21, 60.3, 63.2, 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, 70.32, 73

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

 

Întreprinderi cu mai puțin de 6 angajați pentru grupele NACE 61.1. și 61.2

Variabile care lipsesc

15 12 0 pentru secțiunea G

15 13 0 pentru secțiunea G

15 14 0 pentru secțiunea G

15 15 0 pentru secțiunea G

 

 

Nici una

Alte puncte

Nici unul

 

 

Departamentele de peste mări sunt excluse


IRLANDA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Derogare totală pentru 1996

Derogare parțială pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

18 + 6 pentru 1995

18 + 3 pentru 1996-1998

 

 

10 + 2 pentru 1997

Nici unul pentru 1998

Activități care lipsesc

Secțiunile H (cu excepția grupei 55.4) și I pentru 1995

Clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 pentru 1995-1998

 

 

Clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

 

Nici una

Variabile care lipsesc

12 12 0 pentru 1995

12 13 0

12 17 0

13 21 0

13 21 1

13 32 0

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 21 0

15 31 0

16 31 1

18 10 0

18 13 0

18 14 0

18 15 0

 

 

Nici una

Alte puncte

Pentru clasele NACE Rev. 1 65.11, 65.12, 66.01, 66.03, anumite date pot fi făcute disponibile de către autoritățile supervizoare

 

 

Nici unul


ITALIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1996-1998

Derogare parțială pentru 1998

Interval suplimentar necesar

18 + 9 pentru 1995

18 + 6 pentru 1996-1998

Nici unul

18 + 9 pentru 1995

18 + 6 pentru 1996-1998

10 + 2

Activități care lipsesc

Clasele NACE Rev. 1 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 pentru 1995

Nici una

Clasele NACE Rev. 1 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 pentru 1995

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

Nici una

Variabile care lipsesc

15 31 0 pentru 1995-1996

18 10 0 pentru întreprinderile cu mai puțin de 200 de angajați

18 21 0

Nici una

Nici una

Alte puncte

Rezultatele pentru întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați vor prezenta probleme de calitate și precizie, în ceea ce privește rezultatele globale la nivelul de patru cifre, pentru defalcarea pe clase de mărime la nivelul de trei cifre și pentru defalcarea pe nivelurile NUTS 2 și NACE de două cifre

Nici unul

Rezultatele pentru întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați vor prezenta probleme de calitate și precizie, în ceea ce privește rezultatele globale la nivelul de patru cifre, pentru defalcarea pe clase de mărime la nivelul de trei cifre și pentru defalcarea pe nivelurile NUTS 2 și NACE de două cifre

Rezultatele pentru întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați vor prezenta probleme de calitate și precizie, în ceea ce privește rezultatele globale la nivelul de patru cifre, pentru defalcarea pe clase de mărime la nivelul de trei cifre și pentru defalcarea pe nivelurile NUTS 2 și NACE de două cifre


LUXEMBURG

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 9 pentru 1995

18 + 8 pentru 1996

18 + 7 pentru 1997

18 + 6 pentru 1998

 

10 + 7 pentru 1996

10 + 6 pentru 1997

10 + 5 pentru 1998

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Variabile care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Alte puncte

Nici unul

 

Nici unul


ȚĂRILE DE JOS

1995

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995

Rezultate regionale

1995

Rezultate preliminare

1996

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 6

Mai mult de 18 + 6: 16 11 0

18 + 6

Mai mult de 18 + 6: 16 11 0

10 + 10

Activități care lipsesc

Diviziunea 74 NACE Rev. 1 (a se vedea variabilele care lipsesc)

Diviziunea 74 NACE Rev. 1 (a se vedea variabilele care lipsesc)

NACE Rev. 1: diviziunile 50, 51, 52.31, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.02, 67, 70, 71, 72, 73, 74

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

Variabile care lipsesc

12 11 0: lipsesc NACE Rev. 1 51.1, 52.31, 64, 65.1, 70, 73, 74.15, 74.6

12 12 0: lipsesc 51.1, 52.31, 64, 70, 73, 74.15, 74.6

12 13 0: lipsesc 51.1 și 52.31

12 15 0: lipsesc 51.1, 52.31, 64, 70, 73, 74.15, 74.6

Anchetă la fiecare 3 ani pentru 74.6

12 17 0: lipsesc 51.1 și 52.31

13 11 0: lipsesc 51.1, 52.31, 64, 70, 73, 74.15, 74.6

13 12 0: lipsesc 51.1, 52.31, 64, 70, 73, 74.15, 74.6

13 21 1: lipsesc 50, 51.1 și 52.31

13 31 0: lipsesc 51.1, 52.31, 64, 70, 73, 74.15, 74.6

15 11 0: lipsesc 51.1, 52.31, 64, 70, 73, 74.15, 74.6

74.6: în anchetă la fiecare 3 ani

15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0: lipsesc 51.1 și 52.31

15 31 0, 18 10 0, 18 14 0, 18 15 0: lipsesc 50, 51, 52

18 13 0: lipsesc 51.1 și 52.31

13 32 0: lipsesc NACE Rev. 1 51, 52, 64, 65.1, 66.01, 66.03, 70, 73, 74

16 11 0

Alte puncte

Probleme la calcularea defalcărilor NACE Rev. 1 de patru cifre pentru anumite variabile, în special pentru 11 12 0 și 11 13 0

Nici unul

Nici unul


ȚĂRILE DE JOS

1996

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1996

Rezultate regionale

1996

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

NACE Rev. 1 50, 51.1:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 16 13 0 și 16 13 1

NACE Rev. 1 51.2-51.7:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 16 13 0, 16 13 1, 18 13 0

NACE Rev. 1 52 (cu excepția 52.31):

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 16 13 0, 16 13 1, 18 13 0

NACE Rev. 1 52.31:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 12 11 0 , 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 15 31 0 , 16 13 0, 16 31 1

NACE Rev. 1 55-64, 65.1, 70-74:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 16 13 0

NACE Rev. 1 66.01, 66-03:

18 + 12 pentru 16 11 0

 

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Variabile care lipsesc

NACE Rev. 1 50: 13 21 0, 13 21 1, 15 31 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 51.1: 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 15 31 0, 18 10 0, 18 13 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 51.2-51.7, 52 (cu excepția 52.31): 13 21 0, 15 31 0, 18 10 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 52.31: 18 10 0 , 18 13 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 65.1: 12 11 0

NACE Rev. 1 70 și 73: 12 11 0, 12 12 0, 12 15 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0

NACE Rev. 1 74.11 și 74.60: 12 15 0, 13 12 0

 

Alte puncte

Nici unul

 


ȚĂRILE DE JOS

1997

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1997

Rezultate multianuale întreprinderi

1997

Rezultate regionale

1997

Rezultate preliminare

1997

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

Nici unul cu excepția:

NACE Rev. 1 50, 51.2-51.7, 52 (cu excepția 52.31):

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 16 13 0 și 16 13 1

NACE Rev. 1 51.1:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 16 13 0, 16 13 1, 18 13 0

NACE Rev. 152.31:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 15 31 0, 16 13 0, 16 31 1

NACE Rev. 1 55-64, 65.1, 70-74:

18 + 12 pentru 16 11 0

18 + 6 pentru 16 13 0

NACE Rev. 1 66.01 și 66.03

18 + 12 pentru 16 11 0

Nici unul

 

Nici unul cu excepția:

NACE Rev. 1 50, 51, 55-64, 71, 72, 74:

10 + 2 pentru 12 11 0

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele lipsă)

Nici una (a se vedea variabilele lipsă)

 

Nici una (a se vedea variabilele lipsă)

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

 

Nici una

Variabile care lipsesc

NACE Rev. 1 50: 13 21 0, 13 21 1, 15 31 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 51, 52 (cu excepția 52.31): 13 21 0, 15 31 0, 18 10 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 52.31: 18 10 0, 18 13 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE Rev. 1 65.1: 12 11 0

NACE Rev. 1 70 și 73: 12 11 0, 12 12 0, 12 15 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0

NACE Rev. 1 74.11 și 74.60: 12 15 0, 13 12 0

NACE Rev. 1 52: 17 34 0

NACE Rev. 1 52 exclude 52.31 pentru: 17 32 0, 17 33 0, 18 21 0

 

NACE Rev. 1 50-52, 55-64, 65.1, 66.01, 66.03, 70-74: 16 11 0

NACE Rev. 1 65.1, 70, 73: 12 11 0

Alte puncte

Nici unul

 

 

 


ȚĂRILE DE JOS

1998

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1998

Rezultate regionale

1998

Rezultate preliminare

1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Nici o derogare

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

Nici unul cu excepția:

NACE 50-52 (cu excepția 52.31):

18 + 6 pentru 16 11 0, 16 13 0, 16 13 1

NACE Rev. 1 52.31:

18 + 6 pentru 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 15 31 0, 16 11 0, 16 13 0, 16 13 1

NACE Rev. 1 55-64, 65.1, 70-74:

18 + 6 pentru 16 11 0, 16 13 0

NACE Rev. 1 66.01, 66.03:

18 + 6 pentru 16 11 0

 

 

Nici unul

Activități care lipsesc

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

 

 

Nici una (a se vedea variabilele care lipsesc)

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

 

Nici una

Variabile care lipsesc

Nici una cu excepția:

NACE Rev. 1 51 și 52 (cu excepția 52.31): 15 31 0

NACE 52.31: 18 10 0 , 18 13 0, 18 14 0, 18 15 0

NACE 65.1: 12 11 0

NACE Rev. 1 74.11 și 74.60: 12 15 0, 13 12 0

 

 

NACE Rev. 1 50-52, 55-64, 65.1, 66.01, 66.03, 70-74:

16 11 0

NACE Rev. 1 65.1, 70: 12 11 0

Alte puncte

Nici unul

 

 

Nici unul


AUSTRIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială pentru 1995-1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Nici o derogare

Derogare parțială pentru 1995

Derogare totală pentru 1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 11 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998

 

18 + 11 pentru 1995

 

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Nici una

 

Variabile care lipsesc

Nici una pentru 1995

1996:

Secțiunea G: 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 21 0, 13 21 1, 13 31 0, 13 32 0, 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0, 15 21 0, 15 31 0, 16 13 1, 18 10 0, 18 13 0, 18 14 0, 18 15 0

Secțiunile de la H la K: 12 15 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 31 0, 15 11 0

 

Nici una

 

Alte puncte

1.

Cu excepția variabilei 11 11 0, toate datele vor fi furnizate la nivelul NACE Rev. 1 de două cifre pentru 1996

2.

Defalcarea pe clase de mărime nu este posibilă pentru 1996

 

Nici unul

 


PORTUGALIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare totală pentru 1995

Derogare parțială pentru 1996-1998

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1995

Derogare parțială pentru 1996-1998

Derogare totală

Interval suplimentar necesar

18 + 5 pentru 1996

18 + 4 pentru 1997-1998

18 + 4

18 + 5 pentru 1996

18 + 4 pentru 1997-1998

 

Activități care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

 

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

Nici una

Nici una

 

Variabile care lipsesc

Pentru întreprinderi cu mai puțin de 20 de angajați

12 13 0

13 12 0

13 21 0

13 21 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 21 0

15 31 0

16 13 1

18 10 0

18 13 0

18 14 0

18 15 0

17 33 0

Nici una

 

Alte puncte

Nici unul

Nici unul

Nici unul

 


FINLANDA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare parțială pentru 1995

Nici o derogare pentru 1996-1998

Derogare parțială pentru 1996

Nici o derogare pentru 1997-1998

Interval suplimentar necesar

18 + 3 pentru 1995

Nici unul pentru 1996-1998

 

18 + 4

10 + 2

Activități care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Nici una

Clase de mărime care lipsesc

Nici una (a se vedea mai jos variabilele care lipsesc)

 

Nici una

Nici una

Variabile care lipsesc

12 13 0

13 12 0

13 21 1

15 13 0

15 14 0

15 31 0

Pentru întreprinderile cu mai puțin de 50 de angajați:

15 12 0

Pentru întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați:

16 13 1

18 10 0

18 13 0

18 14 0

18 15 0

 

Nici una

Nici una

Alte puncte

Nici unul

 

Nici unul

Nici unul


SUEDIA

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală pentru 1995-1997

Nici o derogare pentru 1998

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

Nici unul

 

10 + 2

Activități care lipsesc

Clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 pentru 1995-1998

Diviziunea 70 pentru 1995-1996

 

NACE Rev. 1 diviziunea 70 pentru 1996

Clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

Nici una

Variabile care lipsesc

Pentru 1995-1996:

12 12 0

12 13 0

13 11 0

13 12 0

13 21 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 31 0

16 11 0

16 13 1

18 10 0

18 13 0

18 14 0

18 15 0

Pentru 1997-1998:

16 13 1

 

Nici una

Alte puncte

Nici unul

 

Nici unul


REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

Servicii și comerț

 

Rezultate întreprinderi

1995-1998

Rezultate multianuale întreprinderi

1997-1998

Rezultate regionale

1995-1998

Rezultate preliminare

1996-1998

Derogare totală, parțială sau fără derogare

Derogare parțială

Derogare totală

Derogare totală

Derogare parțială

Interval suplimentar necesar

18 + 6 pentru 1995

18 + 3 pentru 1996-1998

 

 

10 + 4

Activități care lipsesc

NACE Rev. 1 60.1, 61.1, 61.2, 62 pentru 1995

NACE Rev. 1 64.11, clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03 pentru 1995-1998

 

 

NACE Rev.1 Clasa 64.11 și clasele 65.11, 65.12, 66.01, 66.03

Clase de mărime care lipsesc

Nici una

 

 

Nici una

Variabile care lipsesc

11 21 0

12 12 0

12 13 0

12 15 0

13 21 1

15 12 0

15 13 0

15 14 0

15 15 0

15 31 0 pentru 1995-1997

16 11 0 pentru 1995-1996

16 13 0 pentru 1995-1996

16 13 1 pentru 1995-1996

18 10 0

18 13 0

18 14 0

18 15 0

 

 

16 11 0 pentru 1996

Alte puncte

Nici unul

 

 

Nici unul


(1)  Unele date vor fi transmise către Eurostat pentru sub-populația de sub aceste praguri. Lista variabilelor care trebuie transmise va fi stabilită de către Eurostat și INE.


Top