EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0931

Regulamentul (CEE) nr. 931/97 al Comisiei din 26 mai 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 832/97 cu privire la datele cererilor de asistență în sectorul floriculturii

OJ L 135, 27.5.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 88 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 165 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 165 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 74 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/931/oj

03/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

165


31997R0931


L 135/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 931/97 AL COMISIEI

din 26 mai 1997

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 832/97 cu privire la datele cererilor de asistență în sectorul floriculturii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2275/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de introducere a unor măsuri specifice în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură (1), în special articolul 5,

întrucât Regulamentul (CE) nr. 832/97 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2275/96 al Consiliului de introducere a unor măsuri specifice în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură; întrucât aceste norme prevăd termene limită specifice de prezentare a cererilor pentru 1997; întrucât este necesar să se modifice aceste date pentru a ține seama de publicarea întârziată a regulamentului respectiv;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plantelor vii și a produselor de floricultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 832/97 se modifică după cum urmează:

la articolul 5 alineatul (1) paragraful al doilea, data de „30 mai 1997” se înlocuiește cu cea de „6 iunie 1997”;

la articolul 5 alineatul (2) teza a doua, data de „21 iunie 1997” se înlocuiește cu cea de „28 iunie 1997”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 mai 1997.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 308, 29.11.1996, p. 7.

(2)  JO L 119, 8.5.1997, p. 17.


Top