EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0040

Directiva 97/40/CE a Consiliului din 25 iunie 1997 de modificare a Directivei 93/113/CE privind utilizarea și comercializarea enzimelor, a microorganismelor și a preparatelor lor în hrana pentru animale

OJ L 180, 9.7.1997, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 187 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 243 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 243 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogare implicită prin 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/40/oj

03/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

243


31997L0040


L 180/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 97/40/CE A CONSILIULUI

din 25 iunie 1997

de modificare a Directivei 93/113/CE privind utilizarea și comercializarea enzimelor, a microorganismelor și a preparatelor lor în hrana pentru animale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana pentru animale (4) stabilește principiile privind admiterea și utilizarea aditivilor;

întrucât Directiva 93/113/CE (5) autorizează statele membre să permită temporar utilizarea și comercializarea produselor în cauză cu condiția ca, pe baza dovezilor științifice disponibile, acestea să nu prezinte nici un pericol pentru sănătatea animală sau a oamenilor;

întrucât Directiva 93/113/CE solicită Comisiei să decidă până la 1 ianuarie 1997 cu privire la dosarele depuse de statele membre până la 1 ianuarie 1996 pentru obținerea autorizației comunitare prevăzute în Directiva 70/524/CEE;

întrucât, din cauza numărului mare de dosare depuse de statele membre, a fost imposibil să se decidă, în deplină cunoaștere a faptelor, în privința tuturor cererilor de autorizare până la 31 decembrie 1996; întrucât, prin urmare, este necesar să se amâne cu 18 luni data până la care Comisia trebuie să decidă, astfel încât Comisia și statele membre să dispună de timp suficient pentru a analiza cu atenție dosarele care le sunt prezentate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Data de 1 ianuarie 1997 prevăzută în articolul 5 din Directiva 93/113/CE se înlocuiește cu data de 1 iulie 1998.

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VAN AARTSEN


(1)  JO C 95, 24.3.1997, p. 30.

(2)  JO C 85, 17.3.1997, p. 176.

(3)  JO C 133, 28.4.1997, p. 26.

(4)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 96/66/CE a Comisiei (JO L 272, 25.10.1996, p. 32).

(5)  JO L 334, 31.12.1993, p. 17.


Top