EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0037

Directiva 97/37/CE a Comisiei din 19 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile produselor textileText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 169, 27.6.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 352 - 353
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 74 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 74 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; abrogare implicită prin 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/37/oj

13/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

74


31997L0037


L 169/74

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 97/37/CE A COMISIEI

din 19 iunie 1997

de adaptare la progresul tehnic a anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile produselor textile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1966 privind denumirile produselor textile (1), în special articolul 16 alineatul (1),

întrucât produsele textile nu pot fi introduse pe piața comunitară decât în cazul în care sunt conforme cu dispozițiile directivei amintite;

întrucât această directivă privind denumirile produselor textile prevede etichetarea sau marcarea sau indicarea denumirii fibrelor textile din compoziția produselor, pentru a asigura protejarea intereselor consumatorilor printr-o informare corectă;

întrucât numai fibrele textile prevăzute în lista din anexa I la directiva menționată pot fi utilizate în compoziția produselor textile destinate pieței interne comunitare; întrucât este necesară adaptarea la progresul tehnic a anexelor care conțin lista de fibre, pentru a include noile fibre care au apărut de la ultima modificare a directivei;

întrucât dispozițiile prezentei directive sunt conforme cu avizul Comitetului pentru sectorul directivelor privind denumirile și etichetarea produselor textile,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa 1 la Directiva 96/74/CE se modifică după cum urmează:

1.

Numărul 2 se modifică după cum urmează:

în coloana „Denumire”, se inserează cuvântul „Cașgora” după „guanaco”;

în coloana „Descrierea fibrelor”, se adaugă cuvintele „capră de cașgora” (încrucișare între capra de cașmir și capra de angora) după cuvântul „guanaco”.

2.

Numărul 30 se modifică după cum urmează:

textul din coloana „Denumire” este formulat „Poliamidă sau nailon”;

descrierea fibrelor se înlocuiește cu următorul text:

„Fibră formată din macromolecule liniare de sinteză conținând în lanț grupări amide care se repetă, dintre care cel puțin 85 % se leagă la unități alifatice sau cicloalifatice.”.

3.

Numerele 31-41 devin 34-44.

4.

Se adaugă un nou număr 31:

textul din coloana „Denumire” este formulat „Aramidă”;

textul din coloana „Descrierea fibrelor” este formulat după cum urmează:

„Fibră constituită din macromolecule liniare de sinteză formate din grupe aromatice legate între ele prin legături amidă sau imidă, din care cel puțin 85 % se leagă direct la două nuclee aromatice, numărul de legături imidice, în cazul în care acestea sunt prezente, neputând să depășească numărul de legături amidice”.

5.

Se adaugă un nou număr 32:

textul din coloana „Denumire” este formulat „Poliimidă”;

textul din coloana „Descrierea fibrelor” este formulat după cum urmează:

„Fibră formată din macromolecule liniare de sinteză conținând în lanț unități imidice care se repetă”.

6.

Se adaugă un nou număr 33:

textul din coloana „Denumire” este formulat „Lyocell”;

textul din coloana „Descrierea fibrelor” este formulat după cum urmează:

„Fibră de celuloză regenerată obținută prin dizolvare și printr-un proces de filare cu solvent organic, fără formare de derivați”;

după textul din coloana „Denumire” se adaugă o trimitere la nota de subsol. Nota de subsol constă în următorul text:

„Prin «solvent organic» se înțelege în esență un amestec de produse chimice organice și apă.”.

7.

Prin urmare, numărul 22 se modifică după cum urmează:

descrierea se înlocuiește cu următorul text:

„Fibră de celuloză regenerată obținută prin intermediul unui procedeu de vâscoză modificat, având o forță la rupere ridicată și un modul în stare umedă ridicat. Forța la rupere (Bc) după condiționare și forța (BM) necesară pentru producerea unei alungiri de 5 % în stare umedă sunt după cum urmează:

Formula

Formula

în care T este densitatea medie pe unitate de lungime în decitex”.

Articolul 2

Anexa II la Directiva 96/74/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Numerele 31-41 devin 34-44

2.

Se adaugă un nou număr 31:

textul care figurează în coloanele Fibre șii, respectiv, Procent este:

„Aramidă

8,00”

3.

Se adaugă un nou număr. 32:

textul care figurează în coloanele Fibre și, respectiv, Procent este:

„Poliimidă

3,50”

4.

Se adaugă un nou număr 33:

textul care figurează în coloanele Fibre și, respectiv, Procent este:

„Lyocell

13,00”.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma anexei la Directiva 96/74/CE până la 1 iunie 1998.

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Actele adoptate de statele membre cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 iunie 1997.

Pentru Comisie

Emma BONINO

Membru al Comisiei


(1)  JO L 32, 3.2.1997, p. 38.


Top