EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0556

Decizia Comisiei din 14 iulie 1997 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește sistemele/ansamblurile compozite pentru izolarea termică exterioară cu tencuială (ETICS)Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 229, 20.8.1997, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 197 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 278 - 280
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 278 - 280
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 30 - 32

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/556/oj

13/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

278


31997D0556


L 229/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 14 iulie 1997

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește sistemele/ansamblurile compozite pentru izolarea termică exterioară cu tencuială (ETICS)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(97/556/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, Comisia trebuie să aleagă între cele două proceduri pentru atestarea conformității unui produs „procedura cea mai puțin oneroasă, dar sigură”; aceasta înseamnă că este necesar să decidă dacă, pentru un anumit produs sau o anumită categorie de produse, existența unui sistem de control al proceselor de producție în fabrică, sub răspunderea producătorului, este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, pentru respectarea criteriilor menționate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare acreditat;

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (4), este necesar să se indice procedura astfel stabilită în mandatele și specificațiile tehnice; întrucât, prin urmare, este de dorit să se definească noțiunea de produse sau categorie de produse utilizată în mandate și specificații tehnice;

întrucât descrierea detaliată a celor două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) este prezentată în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât, prin urmare, este necesară specificarea clară a metodelor de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau categorie de produse, deoarece anexa III acordă prioritate anumitor sisteme;

întrucât procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite la prima variantă, fără supraveghere permanentă, respectiv a doua și a treia variantă, de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III, și procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite la punctul 2 subpunctul (i) din anexa III și, la prima variantă cu supraveghere permanentă, la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Conformitatea produselor stabilite în anexa I se certifică printr-o procedură în care, în afară de sistemul de control al proceselor de producție în fabrică, sistem operat de producător, în evaluarea și supravegherea controlului proceselor de producție sau a produsului însuși este implicat un organism de certificare acreditat.

Articolul 2

Procedura de atestare a conformității, stabilită în anexa II, se indică în mandatele privind orientările pentru agrement tehnic european.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 1997.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.


ANEXA I

Sisteme compozite/ansambluri de izolare termică exterioară cu tencuială care utilizează produse clasificate, din punct de vedere al comportării la foc, ca A (1), B (2) sau C (2) și A (fără testare), D, E sau F, proiectate să fie aplicate pe pereții exteriori în conformitate cu reglementările referitoare la incendii și sistemele compozite/ansamblurile de izolare termică exterioară cu tencuială proiectate să fie aplicate pe pereții exteriori care nu constituie obiectul reglementărilor referitoare la incendii.

Sisteme compozite/ansambluri de izolare termică exterioară cu tencuială care utilizează produse clasificate, din punct de vedere al comportării la foc, ca A (2), B (2) sau C (2), proiectate să fie aplicate pe pereții exteriori în conformitate cu reglementările referitoare la incendii.


(1)  Material pentru care comportarea la foc nu se poate modifica în cursul procesului de producție.

(2)  Material pentru care comportarea la foc se poate modifica în cursul procesului de producție.


ANEXA II

CATEGORIA DE PRODUSE

SISTEME COMPOZITE/ANSAMBLURI DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ CU TENCUIALĂ (1/1)

Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul(ele) și utilizarea(ările) proiectate, enumerate în continuare, este necesar ca Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice (EOTA) să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității, conform orientărilor relevante pentru agrementul tehnic european:

Produs(ele)

Utilizarea(ările) proiectată(e)

Nivelul (nivelurile) sau clasa(ele)

(Comportarea la foc)

Sistemul(ele) de atestare a conformității

Sisteme compozite/ansambluri de izolare termică exterioară cu tencuială (SCITE)

la pereții exteriori, conform reglementărilor referitoare la incendii

A (1) – B (1) – C (1)

1

A (2)– B (2) – C (2)

A (fără testare)

D – E – F

2+

la pereții exteriori care nu constituie obiectul reglementărilor referitoare la incendii

oricare

2+

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă punerea acestuia în aplicare chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică deoarece, cel puțin un stat membru, nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din Documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanța produsului pentru caracteristica respectivă.


(1)  Materiale a căror comportare la foc se poate modifica în timpul procesului de producție.

(2)  Materiale a căror comportare la foc nu se poate modifica în timpul procesului de producție.

Sistemul 1:

A se vedea punctul 2 subpunctul (i) din anexa III la Directiva 89/106/CEE, fără încercarea mostrelor pentru audit.

Sistemul 2+:

A se vedea prima variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE, care include certificarea controlului proceselor de producție în fabrică de către un organism acreditat pe baza inspecției inițiale a fabricii și a controlului proceselor de producție, precum și supravegherea continuă, evaluarea și aprobarea controlului proceselor de producție din fabrică.


Top