EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0394

Decizia Comisiei din 6 iunie 1997 privind datele minime care trebuie introduse în bazele de date destinate evidenței animalelor și produselor animale introduse în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 164, 21.6.1997, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/394/oj

03/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

220


31997D0394


L 164/42

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 6 iunie 1997

privind datele minime care trebuie introduse în bazele de date destinate evidenței animalelor și produselor animale introduse în Comunitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(97/394/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind informatizarea procedurilor veterinare de import (proiectul Shift), modificând și completând Directivele 90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE și Decizia 90/424/CEE și abrogând Decizia 88/192/CEE (1), modificată ultima dată de Actul de Aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul 12,

întrucât, conform prevederilor din Anexa III punctul 1 din Decizia 92/438/CEE, trebuie stabilit, într-o primă etapă, minimul de informație standard necesar alimentării bazelor de date întocmite de către statele membre, pentru evidența animalelor și produselor introduse pe teritoriul lor;

întrucât fiecare stat membru poate înregistra orice date suplimentare (pe care le consideră necesare) privind animalele și produsele introduse pe teritoriul său;

întrucât celelalte cerințe tehnice necesare vor fi stabilite ulterior, în lumina studiilor în curs de desfășurare referitoare la proiectul Shift;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Datele minime care trebuie introduse de către statele membre în bazele de date destinate evidenței animalelor și produselor introduse pe teritoriul lor sunt prezentate în anexa prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 1997.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 25.8.1992, p. 27.


ANEXĂ

DATE MINIME REFERITOARE LA ANIMALE ȘI PRODUSE

1.   Identificarea postului de inspecție de frontieră

Numele postului de inspecție și codul numeric Animo

2.   Identificarea lotului

(a)

Natura produselor și codul Animo

(b)

Număr/cantitate/bucăți

(c)

Numărul Anexei B

(d)

Țara terță de origine (cod ISO)

(e)

Numele și numărul de autorizație al exploatației de origine

(f)

Statul membru de destinație/țara de destinație (cod ISO)

3.   Controale efectuate

(a)

Controlul documentelor (da/nu/neconform)

(b)

Controlul identității (da/nu/neconform)

(c)

Controlul fizic (da/nu/neconform)

(d)

Examen de laborator (da/nu/neconform)

4.   Rezultatul controalelor

(a)

Acceptat (data)

(b)

Returnat (data)

(c)

Distrus (data)

(d)

Prelucrat (data)


Top