EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Directiva 92/52/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind formulele inițiale și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și ale preparatelor de continuare, destinate exportului în terțe țări

OJ L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 19 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; abrogat prin 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

13/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

128


31992L0052


L 179/129

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 92/52/CEE A CONSILIULUI

din 18 iunie 1992

privind formulele inițiale și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și ale preparatelor de continuare, destinate exportului în terțe țări

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât normele comunitare privind formulele inițiale și formulele de continuare ale preparatelor de lapte pentru sugari sunt prevăzute de Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele alimentare destinate unei alimentații speciale (4) din Directiva 91/321/CEE a Comisiei (5);

întrucât, dată fiind natura produselor în cauză, este de dorit ca normele comunitare sau standardele internaționale referitoare la compoziția acestora să fie aplicate unor astfel de produse, destinate exportului în terțe țări;

întrucât, spre a se preîntâmpina utilizarea inadecvată a acestor produse, situație care ar putea afecta sănătatea sugarilor, este de asemenea de dorit să se extindă aplicarea normelor comunitare privind etichetarea preparatelor pentru sugari și ale preparatelor de continuare de acest tip la produsele destinate exportului în terțe țări;

întrucât produsele care sunt în conformitate cu Directiva 91/321/CEE pot fi comercializate în cadrul Comunității, începând cu 1 decembrie 1992; întrucât nu există o legislație care să interzică exportul acestor produse în terțe țări,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă privește preparatele pentru sugari și preparatele de continuare, în sensul articolului 1 alineatul (2) literele (c) și (d) din Directiva 91/321/CEE, destinate exportului în terțe țări.

Articolul 2

Statele membre asigură că produsele menționate la articolul 1 pot fi exportate în afara Comunității numai în cazul în care se conformează prezentei directive.

Articolul 3

(1)   Nici un alt produs în afară de preparatelor pentru sugari nu poate fi prezentat drept apt să satisfacă singur toate necesitățile nutriționale ale sugarilor normali și sănătoși, pe durata primelor patru până la șase luni de viață.

(2)   În afară de aceasta, produsele menționate la articolul 1 trebuie să fie conforme cu:

(a)

articolele 3, 4, 5 și 6 din Directiva 91/321/CEE sau cu standardele internaționale aplicabile respective, stabilite de Codex Alimentarius;

(b)

articolul 7 alineatele (2) și (6) din Directiva 91/321/CEE;

(c)

dispozițiile Directivei 89/396/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicațiile sau marcajele de identificare a lotului din care face parte un anumit produs alimentar (6),

cu excepția în care decizii sau dispoziții speciale prevăzute de către țara importatoare prevăd altfel.

(3)   Produsele în cauză trebuie să fie etichetate într-o limbă adecvat, astfel încât să se evite riscul unei confuzii între preparatele pentru sugari și preparatele de continuare.

(4)   Dispozițiile, interdicțiile și restricțiile prevăzute la articolul 7 alineatele (2) și (6) din Directiva 91/321/CEE se aplică, de asemenea, prezentării produselor respective, în special în ceea ce privește forma, aspectul sau ambalajul lor, cât și materialele de ambalare utilizate.

Articolul 4

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Aceste măsuri sunt aplicate încât să fie interzis exportul produselor care nu se conformează prezentei directive, începând cu 1 iunie 1994.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

Vitor MARTINS


(1)  JO C 124, 16.5.1992, p. 14 și

JO C 155, 20.6.1992, p. 18.

(2)  JO C 125, 18.5.1992.

(3)  JO C 106, 27.4.1992, p. 4.

(4)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27.

(5)  JO L 175, 4.7.1991, p. 35.

(6)  JO L 186, 30.6.1989, p. 21. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/238/CEE (JO L 107, 27.4.1991, p. 50).


Top