EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0004

DIRECTIVA 92/4/CEE A COMISIEI din 10 februarie 1992 de modificare a Directivei 78/663/CEE a Consiliului de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și agenți de coagulare pentru utilizarea în produse alimentare

JO L 55, 29.2.1992, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrogare implicită prin 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/4/oj

13/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


31992L0004


L 055/96

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 92/4/CEE A COMISIEI

din 10 februarie 1992

de modificare a Directivei 78/663/CEE a Consiliului de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și agenți de coagulare pentru utilizarea în produse alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât, pentru a lua în considerare specificațiile adoptate de Codex Alimentarius, precum și noile tehnici de producție, este necesară modificarea Directivei 78/663/CEE a Consiliului (2), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/612/CEE a Comisiei (3);

întrucât, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 89/107/CEE, a fost consultat Comitetul științific pentru alimentație umană în legătură cu prevederile susceptibile de a afecta sănătatea publică;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse alimentare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 78/663/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iunie 1993 și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 1992.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Vicepreședinte


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  JO L 223, 14.8.1978, p. 7.

(3)  JO L 326, 24.11.1990, p. 58.


ANEXĂ

Anexa la Directiva 78/663/CEE se modifică după cum urmează:

La substanța E 473 — Sucroesteri:

(a)

ultima teză de la rubrica referitoare la descrierea chimică se înlocuiește cu următoarea teză:

„Pentru prepararea acestora nu se pot utiliza solvenți organici, cu excepția dimetilsulfoxidei, dimetilformamidei, acetatului de etil, izopropanolului, izobutanolului și metiletilcetonei.”;

(b)

la punctul referitor la conținutul de izobutanol, se adaugă următorul punct:

Conținut de metiletilcetonă/cel mult 10 mg/kg.”


Top