EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0101

Decizia Consiliului din 28 februarie 1983 de încheiere a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

OJ L 67, 12.3.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 31 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/101/oj

Related international agreement

11/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

14


31983D0101


L 067/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 februarie 1983

de încheiere a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

(83/101/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Adunării parlamentare (2),

având în vedere declarația Consiliului Comunităților Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliul din 22 noiembrie 1973, referitoare la Programul de acțiune al Comunităților Europene cu privire la mediu (3),

întrucât programul în cauză pune accentul, printre altele, asupra faptului că poluarea mediului marin afectează întreaga Comunitate, atât datorită rolului esențial pe care îl joacă marea în menținerea și dezvoltarea speciilor, cât și datorită importanței navigației și transportului pe mare pentru dezvoltarea economică armonioasă a Comunității;

întrucât, în plus, programul în cauză și Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (4) prevăd punerea în aplicare a anumitor măsuri de către Comunitate pentru reducerea diverselor tipuri de poluare a mediului marin;

întrucât Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării prevede, în special, adoptarea măsurilor potrivite pentru prevenirea și reducerea poluării cauzate de evacuarea din nave și aeronave, a poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului său și a poluării de origine terestră;

întrucât, prin adoptarea Deciziei 77/585/CEE (5), Consiliul a aprobat Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și Protocolul privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave;

întrucât Comunitatea a luat parte la negocierile privind încheierea Protocolului la Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră;

întrucât, la 17 mai 1980, Comunitatea a semnat protocolul menționat anterior;

întrucât, în vederea atingerii, în cadrul pieței comune, a unuia dintre obiectivele Comunității din domeniul protecției mediului și a calității vieții, se dovedește necesară aprobarea protocolului în cauză;

întrucât Tratatul nu prevede competențele de acțiune specifice pentru adoptarea prezentei decizii, este necesară invocarea articolului 235 din Tratat,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității Economice Europene, Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului depune actele prevăzute la articolul 16 alineatul (4) din protocolul menționat în articolul 1 din prezenta directivă.

Adoptată la Bruxelles, 28 februarie 1983.

Pentru Consiliu

Președintele

F. ZIMMERMANN


(1)  JO C 4, 8.1.1982, p. 3.

(2)  JO C 334, 20.12.1982, p. 136.

(3)  JO C 112, 20.12.1973, p. 1.

(4)  JO L 129, 18.5.1976, p. 23.

(5)  JO L 240, 19.9.1977, p. 1.


Top