EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977D0585

Decizia Consiliului din 25 iulie 1977 de încheiere a Convenției privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și a Protocolului privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave

OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–34 (DA, DE, IT, NL)
OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–2 (EN, FR)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 15 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/585/oj

Related international agreement
Related international agreement

11/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

163


31977D0585


L 240/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 iulie 1977

de încheiere a Convenției privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și a Protocolului privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave

(77/585/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât articolul 24 din Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării prevede deschiderea spre semnare a convenției și a protocoalelor aferente de către Comunitatea Economică Europeană;

având în vedere declarația Consiliului Comunităților Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre întruniți în consiliu la 22 noiembrie 1973 privind Programul de acțiune al Comunităților Europene cu privire la mediu (2);

întrucât programul pune accentul, inter alia, pe faptul că poluarea marină afectează întreaga Comunitate, atât din cauza rolului esențial pe care îl are marea în protejarea și dezvoltarea speciilor, cât și datorită importanței transportului maritim pentru dezvoltarea economică armonioasă a Comunității;

întrucât, în plus, programul de acțiune menționat anterior și Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (3) prevăd punerea în aplicare de către Comunitate a anumitor măsuri în vederea reducerii diferitelor tipuri de poluare marină;

întrucât Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării prevede în special că este necesară adoptarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea și reducerea poluării provocate de operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave, a poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului acesteia și a poluării din surse terestre;

întrucât articolul 23 din convenție prevede că nimeni nu poate deveni parte contractantă la convenție decât dacă devine în același timp și parte contractantă la protocoale și că nimeni nu poate deveni parte contractantă la un protocol în cazul în care nu este sau nu devine, în același timp, parte contractantă la convenție;

întrucât este necesar ca Comunitatea să încheie convenția și protocolul menționate anterior privind poluarea Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave pentru a atinge, în cadrul funcționării pieței comune, unul dintre obiectivele Comunității în domeniul protecției mediului și a calității vieții; întrucât, în plus, în tratat nu există nici o dispoziție privind competențele necesare în acest scop;

întrucât convenția și protocolul menționate anterior au fost semnate în numele Comunității la 13 septembrie 1976,

DECIDE:

Articolul 1

Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și Protocolul privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave sunt încheiate în numele Comunității Economice Europene.

Textele convenției și ale protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului Comunităților Europene depune, în numele Comunității Economice Europene, actul de încheiere a convenției prevăzut la articolul 25 din convenție (4).

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 1977.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SIMONET


(1)  JO C 259, 4.11.1976, p. 42.

(2)  JO C 112, 20.12.1973, p. 1.

(3)  JO L 129, 18.5.1976, p. 23.

(4)  Data intrării în vigoare a convenției și a protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top