EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:241:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 241, 29 septembrie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 241

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
29 septembrie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2023/2079 a Consiliului din 18 septembrie 2023 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Japonia privind anumite dispoziții ale acordurilor dintre statele membre ale Uniunii Europene și Japonia privind serviciile aeriene

1

 

*

Acord între Uniunea Europeană și Japonia privind anumite dispoziții ale acordurilor dintre statele membre ale Uniunii Europene și Japonia privind serviciile aeriene

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2023/2080 al Consiliului din 28 septembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/194 de stabilire, pentru anul 2023, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, precum și de stabilire, pentru anii 2023 și 2024, a unor astfel de posibilități de pescuit pentru anumite stocuri de pești de adâncime

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2081 al Consiliului din 28 septembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1214 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

16

 

*

Regulamentul (UE) 2023/2082 al Comisiei din 26 septembrie 2023 de stabilire a încetării activităților de pescuit de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° V, și în Marea Mediterană pentru navele care arborează pavilionul Portugaliei

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2083 al Comisiei din 26 septembrie 2023 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea articolului 16 alineatul (1) din Directiva (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește modelele care trebuie utilizate de instituțiile de credit pentru furnizarea către cumpărători a informațiilor privind expunerile din credite din portofoliul bancar ( 1 )

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2084 al Comisiei din 27 septembrie 2023 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat sălbatic cu pene ( 1 )

64

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2085 al Comisiei din 27 septembrie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

70

 

*

Regulamentul (UE) 2023/2086 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea oțetului tamponat ca agent de conservare și corector de aciditate ( 1 )

73

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2087 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Lysoform IPA Surface” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

78

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2088 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de aprobare a masei de reacție a propionatului de N, N-didecil-N- (2-hidroxietil) -N-metilamoniu, a propionatului de N, N-didecil-N- (2-(2-hidroxietoxi) etil) -N-metilamoniu și a propionatului de N, N-didecil-N- (2-(2-(2-hidroxietoxi) etoxi) etil)-N-metilamoniu ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

99

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2089 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de aprobare a masei de reacție a propionatului de N, N-didecil-N- (2-hidroxietil) -N-metilamoniu, a propionatului de N, N-didecil-N- (2-(2-hidroxietoxi) etil) -N-metilamoniu, și a propionatului de N, N-didecil-N- (2-(2-(2-hidroxietoxi) etoxi) etil)-N-metilamoniu ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2 și 4, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

102

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2090 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1231 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și modelul de etichetă fitosanitară pentru plantele destinate plantării, altele decât cartofii de sămânță, și pentru mașini și vehicule exploatate în scopuri agricole sau forestiere, care intră în Irlanda de Nord din alte părți ale Regatului Unit, pentru introducerea pe piață ( 1 )

106

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2091 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentul (UE) 2023/1231 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Irlanda de Nord din alte părți ale Regatului Unit a transporturilor de tuberculi de Solanum tuberosum L. destinați plantării (cartofi de sămânță), utilizarea acestora în Irlanda de Nord și modelul de formular al etichetei fitosanitare pentru tuberculii de cartofi de sămânță ( 1 )

111

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2092 al Comisiei din 28 septembrie 2023 de stabilire a prețurilor reprezentative, a taxelor la import și a taxelor la import suplimentare pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2023

116

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2023/2093 a Consiliului din 25 septembrie 2023 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

119

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2094 a Consiliului din 25 septembrie 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/485 în ceea ce privește prelungirea autorizării acordate Danemarcei de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

121

 

*

Decizia (PESC) 2023/2095 a Consiliului din 28 septembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1465 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen (UNVIM)

123

 

*

Decizia (UE) 2023/2096 a Consiliului din 28 septembrie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, în ceea ce privește modificarea anexei XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) și a anexei XXVIII-C (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) la acordul respectiv

125

 

*

Decizia (PESC) 2023/2097 a Consiliului din 28 septembrie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

141

 

*

Decizia (UE) 2023/2098 a Consiliului din 28 septembrie 2023 de numire a unui procuror european al Parchetului European

142

 

*

Decizia (UE) 2023/2099 a Comisiei din 28 septembrie 2023 de confirmare a participării Irlandei la Regulamentul (UE) 2022/850 al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat pentru schimbul electronic transfrontalier de date în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și penală (sistemul e-CODEX) ( 1 )

144

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2100 a Comisiei din 28 septembrie 2023 de amânare a datei de expirare a aprobării oxidului de cupru (II) pentru a fi utilizat în produse biocide aparținând tipului de produs 8 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

145

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2101 a Comisiei din 28 septembrie 2023 de amânare a datei de expirare a aprobării fluorurii de sulfuril, destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produse 8 și 18 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

147

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top