EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:184:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 184, 21 iulie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 184

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
21 iulie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1505 al Consiliului din 20 iulie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/420

1

 

*

Regulamentul (UE) 2023/1506 al Consiliului din 20 iulie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/194 de stabilire, pentru anul 2023, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, precum și de stabilire, pentru anii 2023 și 2024, a acestor posibilități de pescuit pentru anumite stocuri de pești de adâncime

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1507 al Comisiei din 20 iulie 2023 de stabilire a specificațiilor tehnice ale cerințelor în materie de date și termenele de transmitere a metadatelor și a rapoartelor de calitate pentru subiectul „Utilizarea TIC și comerțul electronic” pentru anul de referință 2024, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1508 al Comisiei din 20 iulie 2023 de derogare, pentru anul 2023, de la articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de dezvoltare rurală bazate pe suprafață și pe animale

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1509 al Comisiei din 20 iulie 2023 de derogare, pentru anul 2023, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale

19

 

*

Regulamentul (UE) 2023/1510 al Comisiei din 20 iulie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/915 în ceea ce privește nivelurile maxime de cadmiu din ciufe și din anumite ciuperci de cultură ( 1 )

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1511 al Comisiei din 20 iulie 2023 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2018/2019 și (UE) 2020/1213 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din specia Malus sylvestris originare din Regatul Unit

25

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2023/1512 a Comitetului politic și de securitate din 19 iulie 2023 privind prelungirea mandatului șefului misiunii de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2023)

30

 

*

Decizia (PESC) 2023/1513 a Comitetului politic și de securitate din 19 iulie 2023 privind acceptarea contribuției unei țări terțe la misiunea Uniunii Europene în Armenia (EUMA) (EUMA/2/2023)

32

 

*

Decizia (PESC) 2023/1514 a Consiliului din 20 iulie 2023 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2023/422

33

 

*

Decizia (PESC) 2023/1515 a Consiliului din 20 iulie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/1026 privind sprijinul acordat Programului de securitate cibernetică și reziliență și asigurare a informațiilor al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

37

 

*

Decizia (PESC) 2023/1516 a Consiliului din 20 iulie 2023 privind prelungirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1340

38

 

*

Decizia (PESC) 2023/1517 a Consiliului din 20 iulie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

40

 

*

Decizia (PESC) 2023/1518 a Consiliului din 20 iulie 2023 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate ale Republicii Democratice Congo

41

 

*

Decizia (PESC) 2023/1519 a Consiliului din 20 iulie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/1277 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban

45

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1520 a Comisiei din 17 iulie 2023 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2023) 4910]  ( 1 )

46

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1521 a Comisiei din 19 iulie 2023 privind anumite măsuri speciale de control al infecțiilor cauzate de virusul dermatozei nodulare contagioase, aplicabile într-o perioadă limitată de timp în anumite state membre [notificată cu numărul C(2023) 4811]  ( 1 )

77

 

 

REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE PROCEDURĂ

 

*

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI REGIUNILOR

83

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia nr. 2/2023 a Comitetului mixt instituit prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice din 3 iulie 2023 prin care două acte ale Uniunii recent adoptate se adaugă în anexa 2 la cadrul Windsor [2023/1522]

109

 

*

Decizia nr. 3/2023 a Comitetului mixt instituit prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice din 3 iulie 2023 de modificare a părții I din anexa I la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [2023/1523]

111

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top