EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:039:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 039, 9 februarie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 39

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 66
9 februarie 2023


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/267 al Comisiei din 8 februarie 2023 de autorizare a introducerii pe piață a fructelor cu coajă lemnoasă uscate de Canarium ovatum Engl. ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/268 al Comisiei din 8 februarie 2023 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene ( 1 )

5

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2023/269 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (Depozitari centrali de valori mobiliare – Liechtenstein) ( 1 )

32

 

*

Decizia (UE) 2023/270 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți la Acordul privind SEE (Cedefop) ( 1 )

36

 

*

Decizia (UE) 2023/271 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) și a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE (NIS) ( 1 )

41

 

*

Decizia (UE) 2023/272 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) și a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE (Regulamentul privind securitatea cibernetică) ( 1 )

45

 

*

Decizia (UE) 2023/273 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Centrul de securitate cibernetică) ( 1 )

51

 

*

Decizia (UE) 2023/274 a Consiliului din 6 februarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului specializat privind energia UE-Regatul Unit, constituit în temeiul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea ce privește acordurile de tranzacționare a energiei electrice dintre UE și Regatul Unit

56

 

*

Decizia (UE) 2023/275 a Consiliului din 6 februarie 2023 de numire a unui supleant, propus de Republica Italiană, în Comitetul Regiunilor

61

 

*

Decizia (UE) 2023/276 a Consiliului din 6 februarie 2023 de numire a unui supleant, propus de Republica Cipru, în Comitetul Regiunilor

62

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/2336 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului ( JO L 354, 23.12.2016 )

63

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/581 al Consiliului din 8 aprilie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ( JO L 110, 8.4.2022 )

64

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2022/582 a Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ( JO L 110, 8.4.2022 )

65

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1193 al Comisiei din 11 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri de eradicare și prevenire a răspândirii Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 ( JO L 185, 12.7.2022 )

66

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 ( JO L 46, 17.2.2004 ) (Ediția specială în limba română, cap. 07, vol. 12, p. 218)

67

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/2278 al Consiliului din 20 decembrie 2021 de suspendare a taxelor din Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 ( JO L 466, 29.12.2021 )

68

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top