EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 307, 28 noiembrie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 307

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
28 noiembrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Tunisiene la Orizont Europa, programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/2309 al Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

17

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/2310 al Comisiei din 18 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește valoarea pragului de compensare pentru pozițiile deținute în contracte derivate extrabursiere pe mărfuri și în alte contracte derivate extrabursiere ( 1 )

29

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/2311 al Comisiei din 21 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în ceea ce privește măsurile de urgență temporare referitoare la cerințele în materie de garanții reale ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2312 al Comisiei din 25 noiembrie 2022 privind variabilele colectate o dată la opt ani în domeniul forței de muncă pentru „tineri pe piața muncii”, „nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată” și „concilierea vieții profesionale cu cea familială” în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2313 al Comisiei din 25 noiembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialități tradiționale garantate [Pizza Napoletana (STG)]

45

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2314 al Comisiei din 25 noiembrie 2022 de reînnoire a aprobării substanței active Pythium oligandrum tulpina M1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

47

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2315 al Comisiei din 25 noiembrie 2022 de reînnoire a aprobării substanței active cu risc mic heptamaloxiloglucan în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

52

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2316 al Comisiei din 25 noiembrie 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene ( 1 )

57

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/2317 a Comitetului politic și de securitate din 22 noiembrie 2022 privind reconfirmarea autorizării operației militare a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Decizia (PESC) 2022/2318 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

133

 

*

Decizia (PESC) 2022/2319 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

135

 

*

Decizia (PESC) 2022/2320 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind sprijinul Uniunii pentru punerea în aplicare a proiectului „Deblocarea inovării: tehnologiile generice și securitatea internațională”

142

 

*

Decizia (PESC) 2022/2321 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 în sprijinul Biroului de control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC) pentru punerea în aplicare a foii de parcurs regionale privind combaterea traficului ilicit de arme în Balcanii de Vest și în sprijinul activităților de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est și de Est

149

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2322 a Comisiei din 21 noiembrie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 8542]  ( 1 )

164

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2323 a Comisiei din 22 noiembrie 2022 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate „Ziua europeană Whatever it Takes”, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului

259

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2324 a Comisiei din 23 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei 2008/294/CE pentru a include tehnologii și măsuri de acces suplimentare pentru operarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (serviciile CMA) în Uniune [notificată cu numărul C(2022) 8321]  ( 1 )

262

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2325 a Comisiei din 24 noiembrie 2022 de neaprobare a substanței 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă (BIT) ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 10 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

267

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2326 a Comisiei din 24 noiembrie 2022 de neaprobare a substanței epsilon-metoflutrin ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 19 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

269

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2327 a Comisiei din 24 noiembrie 2022 de neaprobare a cloraminei B ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2, 3, 4 și 5, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

271

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top