EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 167, 24 iunie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 167

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
24 iunie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

MODIFICĂRI ALE CONVENȚIEI VAMALE PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI SUB ACOPERIREA CARNETELOR TIR (CONVENȚIA TIR DIN 1975)

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/972 al Consiliului din 17 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2283 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

10

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/973 al Comisiei din 14 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor privind eficiența și siguranța agronomică pentru utilizarea subproduselor în cadrul produselor fertilizante UE ( 1 )

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/974 al Comisiei din 16 iunie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Cidre du Perche/Perche” (DOP)]

34

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/975 al Comisiei din 17 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 în ceea ce privește prelungirea dispoziției tranzitorii prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv și de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2021/2268 în ceea ce privește data aplicării regulamentului respectiv ( 1 )

35

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/976 al Comisiei din 22 iunie 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene ( 1 )

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/977 al Comisiei din 22 iunie 2022 de acceptare a două cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/325 al Comisiei

55

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/978 al Comisiei din 23 iunie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unei măsuri de salvgardare definitive aplicabilă importurilor de anumite produse siderurgice

58

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/979 al Comisiei din 22 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

88

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/980 al Comisiei din 23 iunie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 75/2013 în ceea ce privește taxele suplimentare la import în sectorul zahărului

91

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/981 al Comisiei din 23 iunie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/546 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de extrudate din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

93

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/982 a Consiliului din 16 iunie 2022 privind prezentarea, în numele Uniunii Europene, a unor propuneri de modificare a apendicelor I și II la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) în vederea celei de a 19-a Conferințe a părților și a unei specii care să fie inclusă în apendicele III la CITES

95

 

*

Decizia (UE) 2022/983 a Consiliului din 17 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Mondiale a Vămilor în ceea ce privește aprobarea proiectelor de modificare a regulamentului de procedură al Comitetului Sistemului armonizat

100

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/984 a Comisiei din 22 iunie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare din Republica Populară Chineză aplicabil contrapărților centrale care sunt autorizate să compenseze instrumente financiare derivate extrabursiere pe piața interbancară și care sunt supravegheate de Banca Populară a Chinei cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

103

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/985 a Comisiei din 22 iunie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Israel cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

108

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/986 a Comisiei din 23 iunie 2022 de neaprobare a substanței N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 ( 1 )

111

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2022/987 a Băncii Centrale Europene din 2 mai 2022 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (BCE/2022/17)

113

 

*

Orientarea (UE) 2022/988 a Băncii centrale Europene din 2 mai 2022 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (BCE/2022/18)

131

 

*

Orientarea (UE) 2022/989 a Băncii Centrale Europene din 2 mai 2022 de modificare a Orientării (UE) 2021/975 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)

135

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2022 a Consiliului de asociere UE-Iordania din 2 iunie 2022 privind Prioritățile parteneriatului UE-Iordania în perioada 2021-2027 [2022/990]

140

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top