EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 115, 13 aprilie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 115

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
13 aprilie 2022


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 aprilie 2022 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2022/613 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește majorarea prefinanțării din resursele REACT-EU și stabilirea unui cost unitar

38

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

42

 

*

Decizia (UE) 2022/614 a Consiliului din 11 februarie 2022 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

43

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Mauritius privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

45

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) 2022/615 al Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru a spori predictibilitatea pentru statele membre și pentru a clarifica procedurile de soluționare a litigiilor privind punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB

51

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/616 al Comisiei din 8 aprilie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Carne de Ávila” (IGP)]

59

 

*

Regulamentul (UE) 2022/617 al Comisiei din 12 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de mercur din pește și sare ( 1 )

60

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/618 al Comisiei din 12 aprilie 2022 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1533 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale vizând reglementarea importurilor de hrană pentru animale și de alimente originare sau expediate din Japonia în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima ( 1 )

64

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/619 al Comisiei din 12 aprilie 2022 de încheiere a reexaminărilor în ceea ce privește un nou exportator ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2230 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tricloroizocianuric originar din Republica Populară Chineză pentru trei producători-exportatori chinezi, de instituire a taxei în ceea ce privește importurile produselor acestor producători și de încetare a înregistrării acestor importuri

66

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/620 a Consiliului din 7 aprilie 2022 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

73

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/621 a Comisiei din 7 aprilie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 privind standardele armonizate pentru autobetoniere, macarale și alte echipamente tehnice elaborate în sprijinul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

75

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/622 a Comisiei din 7 aprilie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1326 în ceea ce privește standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor de măsurare a energiei electrice și a întreruptoarelor automate pentru uz casnic și similar ( 1 )

85

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/623 a Comisiei din 11 aprilie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 2454]  ( 1 )

90

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/624 a Comisiei din 12 aprilie 2022 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Rusia

185

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2021/2268 al Comisiei din 6 septembrie 2021 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv ( JO L 455 I, 20.12.2021 )

187

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top