EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 107, 6 aprilie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 107

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
6 aprilie 2022


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2022/542 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Directivelor 2006/112/CE și (UE) 2020/285 în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

1

 

*

Directiva (UE) 2022/543 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Directivelor 2008/118/CE și (UE) 2020/262 în ceea ce privește magazinele duty-free situate în terminalul francez al tunelului de sub Canalul Mânecii

13

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2022/544 a Consiliului din 4 aprilie 2022 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova

16

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/545 al Comisiei din 26 ianuarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor norme detaliate privind procedurile specifice de încercare și cerințele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivul de înregistrare a datelor privind evenimentele și pentru omologarea de tip a acestor sisteme ca unități tehnice separate și de modificare a anexei II la regulamentul menționat ( 1 )

18

 

*

Regulamentul (UE) 2022/546 al Comisiei din 31 martie 2022 de stabilire a unei încetări temporare a activităților de pescuit de sebastă în zona NAFO 3M pentru navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/547 al Comisiei din 5 aprilie 2022 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de polimeri superabsorbanți originari din Republica Coreea

27

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/548 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 martie 2022 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Decizia (UE) 2022/549 a Consiliului din 17 martie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celui de al doilea segment al celei de a patra reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul în ceea ce privește adoptarea unei decizii de modificare a anexelor A și B la respectiva convenție

78

 

*

Decizia (UE) 2022/550 a Consiliului din 17 martie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celui de al doilea segment al celei de a patra reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul în ceea ce privește adoptarea unei decizii de stabilire a pragurilor pentru deșeurile de mercur, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din convenția respectivă

80

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/551 a Comisiei din 4 aprilie 2022 de modificare a Deciziei (UE) 2021/85 privind echivalența cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului a cadrului de reglementare din Statele Unite ale Americii pentru contrapărțile centrale care sunt autorizate și supravegheate de Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori a Statelor Unite ale Americii ( 1 )

82

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/552 a Comisiei din 4 aprilie 2022 de stabilire a faptului că bursele naționale de valori mobiliare din Statele Unite ale Americii care sunt înregistrate la Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori respectă cerințe obligatorii din punct de vedere juridic care sunt echivalente cu cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2014/65/UE și fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace ( 1 )

85

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2022/553 a Comisiei din 5 aprilie 2022 referitoare la monitorizarea prezenței toxinelor Alternaria în produsele alimentare

90

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top