EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 100, 28 martie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 100

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
28 martie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/486 al Comisiei din 21 ianuarie 2022 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de calcul al cheltuielilor aferente intervenției publice

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/487 al Comisiei din 21 martie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Raschera” (DOP)]

4

 

*

Regulamentul (UE) 2022/488 al Comisiei din 25 martie 2022 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/489 al Comisiei din 25 martie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește perioadele de aprobare a substanțelor active flubendiamidă, acid L-ascorbic, spinetoram și spirotetramat ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/490 al Comisiei din 25 martie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante aparținând speciilor Juglans regia L., Nerium oleander L. și Robinia pseudoacacia L. destinate plantării, originare din Turcia, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 în ceea ce privește măsurile fitosanitare pentru introducerea acestor plante destinate plantării pe teritoriul Uniunii

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/491 al Comisiei din 25 martie 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane ( 1 )

16

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/492 a Consiliului European din 24 martie 2022 de alegere a președintelui Consiliului European

54

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/493 a Comisiei din 21 martie 2022 de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2022-31 iulie 2023 și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/462 [notificată cu numărul C(2022) 1580]

55

 

*

Decizia (UE) 2022/494 a Comisiei din 25 martie 2022 de confirmare a participării Irlandei la Regulamentul (UE) 2021/693 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”

59

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2022/495 a Comisiei din 25 martie 2022 privind monitorizarea prezenței furanului și a alchilfuranilor în alimente

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top