EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:098:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 098, 25 martie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 98

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
25 martie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/474 al Comisiei din 17 ianuarie 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice referitoare la producția și utilizarea plantulelor neecologice, în conversie și ecologice și a altor tipuri de material de reproducere a plantelor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/475 al Comisiei din 23 martie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

6

 

*

Regulamentul (UE) 2022/476 al Comisiei din 24 martie 2022 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acid acetic, azoxistrobin, benzovindiflupir, ciantraniliprol, ciflufenamid, emamectin, flutolanil, polisulfură de calciu, maltodextrină și proquinazid din sau de pe anumite produse ( 1 )

9

 

*

Regulamentul (UE) 2022/477 al Comisiei din 24 martie 2022 de modificare a anexelor VI-X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) ( 1 )

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/478 al Comisiei din 24 martie 2022 privind menținerea măsurilor de protecție privind importurile de moluște bivalve din Turcia destinate consumului uman ( 1 )

54

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/479 al Comisiei din 24 martie 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Regatul Unit și la Statele Unite din listele cu țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene ( 1 )

57

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/480 a Parlamentului European din 10 martie 2022 privind constituirea, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă însărcinate cu examinarea utilizării Pegasus și a unor programe spion de supraveghere echivalente

72

 

*

Decizia (UE) 2022/481 a Consiliului din 22 martie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește adoptarea unei decizii cu privire la reexaminarea Înțelegerii privind dispozițiile referitoare la administrarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole

76

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/482 a Comisiei din 16 martie 2022 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate „Fur Free Europe” în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2022) 1530]

82

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/483 a Comisiei din 21 martie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

84

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/484 a Comisiei din 23 martie 2022 de prevedere a unor derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și de la Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a anumitor condiții referitoare la plata pentru înverzire pentru anul de cerere 2022 [notificată cu numărul C(2022) 1875]

105

 

*

Decizia (UE) 2022/485 a Băncii Centrale Europene din 17 martie 2022 de modificare a Deciziei 2010/624/UE privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară (BCE/2022/11)

108

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top