EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:055:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 055, 28 februarie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 55

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
28 februarie 2022


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/312 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2020/1429 în ceea ce privește durata perioadei de referință pentru aplicarea măsurilor temporare privind perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare ( 1 )

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/313 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei

4

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2022/314 a Consiliului din 15 februarie 2022 privind aderarea Uniunii Europene la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă din Pacificul de Nord

12

 

*

Traducere – Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă din Pacificul de Nord

14

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2022/315 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/161 în ceea ce privește derogarea de la obligația distribuitorilor angro de a scoate din uz identificatorul unic al medicamentelor exportate către Regatul Unit ( 1 )

33

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/316 al Comisiei din 21 februarie 2022 de aprobare a modificărilor caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate „Tarragona” (DOP)

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/317 al Comisiei din 21 februarie 2022 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Dehesa Peñalba” (DOP)

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/318 al Comisiei din 21 februarie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Nijolės Šakočienės šakotis” (IGP)]

39

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/319 al Comisiei din 21 februarie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Trote del Trentino” (IGP)]

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/320 al Comisiei din 25 februarie 2022 privind autorizarea uleiului esențial de mandarină extras prin presare ca aditiv furajer pentru păsări de curte, porcine, rumegătoare, cai, iepuri și salmonide ( 1 )

41

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/321 a Consiliului din 24 februarie 2022 de prelungire în continuare a derogării temporare de la Regulamentul de procedură al Consiliului introduse prin Decizia (UE) 2020/430, având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19

45

 

*

Decizia (UE) 2022/322 a Consiliului din 18 februarie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) în ceea ce privește adoptarea amendamentelor la anexele 1, 6-10, 14 și 17 la Convenția privind aviația civilă internațională

47

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/323 a Comisiei din 22 februarie 2022 privind obiecțiile nesoluționate referitoare la condițiile de acordare a unei autorizații pentru produsul biocid Sojet în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2022) 973]  ( 1 )

51

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/324 a Comisiei din 24 februarie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/973 pentru a se ține seama de anumite reduceri ale emisiilor de CO2 datorate ecoinovațiilor, în vederea calculării emisiilor de CO2 ale Daimler AG și ale grupării Daimler AG [notificată cu numărul C(2022) 690]  ( 1 )

54

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/325 a Comisiei din 24 februarie 2022 de modificare a Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 și (UE) 2021/1388 în ceea ce privește titularul autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din anumite organisme modificate genetic și reprezentantul acestuia în Uniune [notificată cu numărul C(2022) 1049]  ( 1 )

70

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/326 a Comisiei din 24 februarie 2022 de modificare Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/961 de autorizare a unei măsuri provizorii luate de Republica Franceză, în conformitate cu articolul 129 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de a restricționa utilizarea și introducerea pe piață a anumitor tipuri de lemn tratat cu creozot și cu alte substanțe înrudite [notificată cu numărul C(2022) 1074]  ( 1 )

76

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine ( JO L 42 I, 23.2.2022 )

78

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2022/265 a Consiliului din 23 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ( JO L 42 I, 23.2.2022 )

81

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top