EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:043:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 043, 24 februarie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 43

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
24 februarie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/268 al Comisiei din 23 februarie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/898 în ceea ce privește numele titularului autorizației unui preparat de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) și proteaza sa (EC 3.4.21.19) ca aditiv furajer și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/982 în ceea ce privește numele titularului autorizației unui preparat de acid benzoic, formiat de calciu și acid fumaric ca aditiv furajer ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/269 al Comisiei din 23 februarie 2022 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/270 al Comisiei din 23 februarie 2022 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1410 al Comisiei privind autorizarea unui preparat de Bacillus licheniformis DSM 28710 ca aditiv în hrana găinilor ouătoare, a speciilor minore de păsări de curte ouătoare, a speciilor de păsări de curte pentru reproducție și a păsărilor ornamentale (titularul autorizației: Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/271 al Comisiei din 23 februarie 2022 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1760 al Comisiei privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis DSM 25841 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de porcine, inclusiv a altor scroafe decât cele care alăptează, în vederea obținerii unui efect benefic asupra purceilor sugari (titularul autorizației: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/272 al Comisiei din 23 februarie 2022 privind autorizarea unui preparat de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru toate suidele, altele decât purceii înțărcați și scroafele, și pentru câini (titularul autorizației: Prosol S.p.A.) ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/273 al Comisiei din 23 februarie 2022 privind autorizarea preparatelor de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 și Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 ca aditivi pentru însilozare pentru toate speciile de animale ( 1 )

17

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/274 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi fluorescente cu catod rece și în lămpi fluorescente cu electrod extern pentru uz special ( 1 )

25

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/275 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în alte lămpi cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general ( 1 )

29

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/276 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi fluorescente cu un singur soclu (compacte) destinate iluminatului general ( 1 )

32

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/277 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi fluorescente cu un singur soclu (compacte) destinate iluminatului general < 30 W, cu o durată de viață mai mare sau egală cu 20 000  de ore ( 1 )

35

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/278 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpile cu halogenuri metalice ( 1 )

38

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/279 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în alte lămpi cu descărcare pentru uz special ( 1 )

41

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/280 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în alte lămpi cu descărcare în gaze la joasă presiune ( 1 )

44

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/281 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi fluorescente cu un singur soclu (compacte) de uz special ( 1 )

47

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/282 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi neliniare cu trifosfor ( 1 )

51

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/283 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpile cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune cu un indice ameliorat de redare a culorii destinate iluminatului general ( 1 )

54

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/284 a Comisiei din 16 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi fluorescente liniare cu soclu dublu destinate iluminatului general ( 1 )

57

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2022/285 a Consiliului din 22 februarie 2022 de numire a doi membri și a unui supleant, propuși de Republica Malta, în Comitetul Regiunilor

60

 

*

Decizia (UE) 2022/286 a Consiliului din 22 februarie 2022 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

62

 

*

Directiva delegată (UE) 2022/287 a Comisiei din 13 decembrie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea mercurului în lămpi fluorescente pentru alt uz de iluminat general și pentru uz special ( 1 )

64

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/288 a Comisiei din 22 februarie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/570 în ceea ce privește capacitățile de adăpostire rescEU și modificarea cerințelor de calitate pentru capacitățile ce constau în echipe medicale de urgență de tip 3 [notificată cu numărul C(2022) 963]  ( 1 )

68

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/289 a Comisiei din 22 februarie 2022 de înființare a unui ERIC pentru analiză și experimentare în materie de ecosisteme (AnaEE-ERIC) [notificată cu numărul C(2022) 933] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, franceză, italiană, finlandeză și suedeză sunt autentice)

73

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2022/290 a Consiliului din 22 februarie 2022 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

79

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2022 a Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice din 21 februarie 2022 de modificare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [2022/291]

84

 

*

Decizia nr. 2/2022 a Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice din 21 februarie 2022 de modificare a Deciziei nr. 7/2020 de întocmire a unei liste de 25 de persoane care doresc și sunt capabile să fie membre ale unei comisii de arbitraj în temeiul acordului [2022/292]

86

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia delegată nr. 271/21/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 3 decembrie 2021 de instituire a unui program multianual de controale pentru perioada 2022-2026 care urmează să fie efectuate în Islanda și Norvegia în vederea verificării aplicării legislației SEE în domeniul alimentar și veterinar [2022/293]

87

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) ( JO L 283, 31.10.2017 )

93

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2021/2026 al Comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce privește anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieței în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 și perioada lor de aplicare ( JO L 415, 22.11.2021 )

94

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2021/1702 al Comisiei din 12 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de elemente suplimentare și norme detaliate ale tabloului de bord InvestEU ( JO L 339, 24.9.2021 )

95

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top