EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:029:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 029, 28 ianuarie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 29

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
28 ianuarie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/77 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/78 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/600 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 și de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește anumite măsuri de abordare a crizei provocate de pandemia de COVID-19

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/79 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 privind neaprobarea substanței active topramezon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/80 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 privind neaprobarea dioxidului de carbon ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/81 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de aprobare a extractului din bulb de Allium cepa L. ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/82 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de autorizare a introducerii pe piață a sării de sodiu 6’-sialil-lactoză ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei ( 1 )

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/83 al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către persoane fizice autorizate în mod specific și perioada de aplicare a măsurilor temporare ( 1 )

23

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2021/84 a Consiliului din 25 ianuarie 2021

25

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/85 a Comisiei din 27 ianuarie 2021 privind echivalența cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului a cadrului de reglementare din Statele Unite ale Americii pentru contrapărțile centrale care sunt autorizate și supravegheate de Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori a Statelor Unite ale Americii ( 1 )

27

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții ( JO L 201, 27.7.2012 )

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top