EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 434, 23 decembrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 434

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
23 decembrie 2020


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2189 a Consiliului din 18 decembrie 2020 de autorizare a Țărilor de Jos să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/2190 al Comisiei din 29 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2124 în ceea ce privește controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea ( 1 )

3

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/2191 al Comisiei din 20 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește termenele de depunere a declarațiilor sumare de intrare și a declarațiilor prealabile la ieșire în cazul transportului pe cale maritimă din și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man

8

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/2192 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2193 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește cerințele referitoare la competența echipajului de zbor și la metodele de pregătire, precum și în ceea ce privește raportarea, analiza și acțiunile subsecvente evenimentelor de aviație civilă

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2194 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Milas Zeytinyağı” (DOP)]

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2195 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Monti Iblei” (DOP)]

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2196 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2197 al Comisiei din 21 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

50

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2198 al Comisiei din 22 decembrie 2020 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1628 privind introducerea unei supravegheri retrospective la nivelul Uniunii a importurilor de etanol obținut din surse regenerabile destinat utilizării drept combustibil

52

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2020/2199 a Comitetului politic și de securitate din 8 decembrie 2020 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2200 a Comisiei din 17 decembrie 2020 privind prelungirea perioadelor de colectare a declarațiilor de susținere pentru anumite inițiative cetățenești europene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1042 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 9226]

56

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2201 a Comisiei din 22 decembrie 2020 privind numirea unor membri și a supleanților acestora în cadrul Consiliului de administrare a rețelei și al Celulei Europene de Coordonare a Crizelor din Aviație pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian ( 1 )

59

 

 

REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE PROCEDURĂ

 

*

Decizia nr. 19-2020 Curții de Conturi Europene din 14 decembrie 2020 privind modificarea articolului 19 din Regulamentul său de procedură

66

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Recomandarea nr. 1/2020 a Comitetului vamal instituit în temeiul Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte din 8 decembrie 2020 privind aplicarea articolului 27 din Protocolul privind definiția noțiunii de „produse originare” și metode de cooperare administrativă

67

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top